Etiket: "mineraller"

Vitaminler Nasıl Güzelleştirir ?

Vitaminler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşiklerdir. Vitamin Latince yaşam anlamına gelen “vita” sözcüğünden kaynaklanır. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır . YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER

Minerallerin İşlevleri Nelerdir?

Mineral Nedir? Canlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmelerini ve gelişimlerini sağlayan, kimyasal bileşime sahip olan kristalin organik elementlerdir.Doğal olarak bulunur ve genellikle katı haldedirler. Ancak çok az şekilde sıvı haldedirler.Vücud kendi kendine