Darüşşafaka Eğitim Kurumları Özellikleri ve Fiyatları

Sponsorlu Bağlantılar

DARÜŞŞAFAKA NEDİR?

ŞEFKAT YUVASI DARÜŞŞAFAKA

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka, babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli bir eğitim fırsatı sunarak, onların yaşamlarını değiştirmektedir. Kurulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği gelir ile her yıl 800’ü aşkın öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Darüşşafaka, bugüne kadar 7000’den fazla çocuğun, ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim görmesini, üniversiteye giderek oradaki eğitimlerinde de burs almalarını sağlamıştır. Bir buçuk asırdır varlığını sürdüren kurum, tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağını özümseyerek, “Eğitimle Değişen Yaşamlar” misyonunu benimsemiştir.Ülkemizin dört bir yanından Darüşşafaka’ya gelen çocuklar, bir yandan yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçerken, bir yandan da sosyal alanda çok çeşitli faaliyetlerde bulunarak çağımızın gerektirdiği tüm donanımı kazanmaktadırlar.

Darüşşafaka, üstlendiği misyonla, babalarını kaybetmiş ve olanakları yetersiz olan çocukları geleceğe hazırlamakta ve onların birer Türk aydını olarak yetişmelerini sağlamaktadır.Kuruluşundan bu yana verdiği eğitimle ülkemize pek çok önemli insan kazandıran, ilk günden beri gücünü toplumdan alan Darüşşafaka, Eğitimle Değişen Yaşamlar misyonuyla yaptığı çalışmaları destek veren tüm kişi ve kuruluşlardan aldığı güçle sürdürecektir.

EĞİTİM ALANINDA İLK SİVİL TOPLUM HAREKETİ: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Darüşşafaka Cemiyeti, halk çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 30 Mart 1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye adıyla kurulmuştur. Cemiyet kuruluşundan bu yana çalışmalarıyla sivil örgütlenmenin özgün bir örneğini oluşturmuştur. Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olan Türk esnaflarının, batılı anlamdaki eğitimden yoksun kalması, halktan eğitimli kimseleri böyle bir hareketi başlatmaya sevk etmiştir.

KAPALI ÇARŞI ESNAF EĞİTİMİNDEN DÖNEMİN EN MODERN EĞİTİMİNE

Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan Cemiyet, Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Çırak eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulan Cemiyet, zaman içerisinde çağın gereksinimine yönelik eğitim içeriklerini değiştirmiştir. Cemiyet, 1873 yılından bu yana Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören öğrencilerin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılama sağlamakta, her dönemde ülkesi için gerekli ve faydalı olanı önemseyerek, eğitime destek sağlamaktadır.

TOPLUMDAN GELEN DESTEKLERLE SAĞLANAN KAYNAK

İlk gelirini Kapalı Çarşı’da bulunan 105 dükkânın kirasının bağlanmasıyla oluşturan Cemiyet, zamanla devletin, yüksek devlet memurlarının, esnafın ve halkın değişik kesimlerinden pek çok vatandaşın yaptığı bağışlarla git gide büyümüştür. Cemiyet, eğitime başladığı ilk yıllarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak, telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırlamış ve bu kitaplar Darüşşafaka’nın yanı sıra pek çok resmi okulda da okutulmuştur. Bu yolla aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı sağlanmıştır.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”

O dönemde batılı anlamda eğitim veren kurumlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdır. Bu kurumlardan biri olan Darüşşafaka’yı diğerlerinden ayıran çok önemli bir tarafı vardır. İlk günden beri Eğitimde Fırsat Eşitliği’ni benimseyerek, benzeri kurumların üst düzey ailelerin çocuklarını kabul etmesinin aksine Cemiyet, imkânı olmayan çocukları geleceğe kazandırma misyonuyla hareket etmiştir. Zaman içinde dönemin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının içeriği, Cemiyetin mekânı ve ismi yenilense de, misyonundan taviz vermeyerek bugünlere gelmiştir ve 1000’i aşkın üyesi ile beraber bugün yine eğitimle çocukların yaşamlarının değişmesini sağlamaktadır.

HEDEF; DAHA FAZLA ÇOCUĞUN EĞİTİMLE YAŞAMINI DEĞİŞTİRMEK

Geniş anlamda Darüşşafaka ailesini başta Darüşşafaka Cemiyeti ve bünyesindeki Darüşşafaka Eğitim Kurumları,  Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla) ve Maltepe Özel Bakım Ünitesi olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ile Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği oluşturmaktadır. Bu kuruluşların tümünün ortak hedefi, destek veren kişi ve kuruluşların katkılarıyla daha fazla çocuğa daha kaliteli bir eğitim için fırsat sağlamaktır. Cemiyetin kaynaklarını ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışları ile nakdi ve ayni bağışlar oluşturmaktadır. Kaynaklar ve destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye www.darussafaka.org tan ulaşılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

EĞİTİMLE DEĞİŞEN YAŞAM ÖYKÜLERİ: DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Babası hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim alma fırsatı bulamayan çocuklara ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim vermektedir. Ülkemizin en iyi ve en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki çocukların tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlarla karşılanmaktadır. Okulumuzda 5.4 öğrenciye bir öğretmen, 6 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir.  Öğrenciler en fazla 24 kişiden oluşan teknolojik donanımlı sınıflarda eğitim görmektedir. Öğrencilerin yüzde 40’ını kız, yüzde 60’ını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yüzde 51’İ İstanbul, yüzde 49’u Anadolu’dan gelmektedir.

HER YIL 800’Ü AŞKIN ÖĞRENCİYE SUNULAN FIRSAT

Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak her yıl ülke çapında düzenlediği sınavlarla başarılı öğrencileri seçerek 800’ün üzerinde öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaptığı sınavla öğrenci kabul etmeyi benimseyen kurum, 2008 yılında bu sistemde köklü bir değişikliğe gitmiştir. Değiştirilen sınav sistemi ile bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel yeteneğini ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geliştirilen sınavla yine “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesi göz önünde tutulmuş, öğrencilerin bilgi düzeyleri değil; yeterlilikleri ön plana alınarak seçim yapılmıştır.

TARİHİ BOYUNCA ÇAĞDAŞ EĞİTİM OLANAKLARI

Darüşşafaka Eğitim Kurumları başarı ve ilklerle dolu köklü bir geçmişe sahiptir. Eğitime ilk olarak 28 Haziran 1873’te başladığı yeni okul binasının mimarisi Dolmabahçe sarayının da mimarı olan Ohannes’e aittir. O dönemde daha önce hiçbir okul için yeni bina yaptırılmamış,  ya bir kışla okula dönüştürülmüş ya da eski bir konak okul olarak kullanılmıştır. Okulun inşası devletten halka kadar yaygın bir bağışla gerçekleştirilmiştir. İlk kez bir okul için bina inşa edilmesinin yanı sıra bu okulun mimarisinin kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması dönemin koşulları içinde dikkat çekici bir yenilik hareketidir. Okulun ilk yıllarında bu gaye gerçekleştirilememiş fakat zaman içinde okul kız erkek karma sisteme kavuşmuştur. 1994 yılına kadar okul bu binada eğitimini sürdürmüş, daha sonra Maslak’taki yeni binasına taşınmıştır.

TELGRAF MEKTEBİNDEN MUALLİMHANEYE

Darüşşafaka’da dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriği de zamanla değişmiştir. Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda batılı milletlerin kullandığı telgraf, savaşta önemli bir araçtır. Türklerin birbirlerinden haber almalarını sağlayacak böylesine önemli bir aracı hiçbir Türk’ün bilmemesi Darüşşafaka’da telgrafçılığın eğitim programına dâhil edilmesine sebep teşkil etmiştir.  Tıpkı böyle önemli bir gereksinimi karşılama gayesiyle hareket eden Darüşşafaka zaman içinde öğretmen yetiştiren bir okul da olmuştur. İlk kurulduğu günden beri kaliteli eğitim çizgisini üst düzeyde tutan Darüşşafaka’dan 1873-1884 yılları arasında mezun olanlar yüksek okul mezunu sayılmışlardır.

TÜRK AYDINLARI DARÜŞŞAFAKA’DA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Dönem dönem pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı Darüşşafaka’da gönüllü öğretmenlik yapmıştır. Bunlardan bazıları Namık Kemal, Ressam Agâh Efendi, Ahmet Mithad, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlardır. Darüşşafaka da tarihi boyunca önemi aydınlar yetiştirmiştir. Sosyolog Mehmet İzzet, Matematikçi Salih Zeki, Maliyeci Hasan Ferit, Tarihçi Osman Nuri Engin, Eğitimci Ali Kami Akyüz, Şair ve yazar Ahmet Rasim okulun mezun verdiği aydınlardan birkaçıdır.

İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN DARÜŞŞAFAKA

1955 yılından bu yana İngilizce eğitim veren Darüşşafaka, bugün öğrencilerine sunduğu eğitim ve sosyal imkânlarıyla ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Verilen İngilizce eğitimin yanı sıra öğrenciler, 6. sınıftan itibaren Fransızca veya Almanca dillerinden tercih ettikleri bir tanesini öğrenirler.Giderleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanan bir Anadolu Lisesi statüsünde olan kurum, olanaklarının yetersizliği nedeniyle kaliteli eğitim alma olanağı bulamayan, babasını kaybetmiş çocukların geleceğine ışık tutarak, özgün bir sivil toplum örneği olmakta, varlığını Darüşşafaka’ya tüm gönül verenlerin desteğiyle sürdürmektedir.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DESTEK VERMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİM?

Bireye yönelik kampanyalarımızın tanıtımına destek olabilirsiniz:

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kaynak sağlamak amacıyla yapılan kampanyaların duyurulmasına vereceğiniz her destek Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerimize birer yeni ufuk açacaktır.

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasına katılabilirsiniz:

Darüşşafaka’da bir öğrencinin sadece eğitim giderleri için yaklaşık 10.000 TL tutarda bağış yapanlara “veli” adı veriliyor. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından bir öğrencinin tüm eğitim giderlerini karşılayıp mezun edecek kadar (100.000 TL) bağış yapanlar “mezun bağışçı”, 200.000 TL bağış yaparak 2 öğrenci mezun edenler “çifte diplomalı bağışçı”, 500.000 TL bağış yapanlar “temel taşlarımız”, 1.000.000 TL bağış yaparak 10 öğrenci mezun eden bağışçılar “kurucu bağışçılarımız” olarak anılacaklar. Bu velilerden biri de siz olabilirsiniz.

Darüşşafaka Tarihi

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği gelir ile her yıl 800’ü aşkın öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılamaktadır. Bugüne kadar 7000’den fazla çocuğun, ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim görmesini, üniversiteye giderek oradaki eğitimlerinde de burs almalarını sağlamıştır.

Bir buçuk asra yakın bir zamandır varlığını sürdüren kurum, tarihi borunca, ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağını özümseyerek, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesini benimsemiştir. Ülkemizin dört bir yanından Darüşşafaka’ya gelen çocuklar, bir yandan yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçerken, bir yandan da sosyal alanda çok çeşitli faaliyetlerde bulunarak çağımızın gerektirdiği tüm donanımı kazanmaktadırlar. Darüşşafaka, üstlendiği misyonla, babalarını kaybetmiş ve maddi olanakları yetersiz olan çocukları geleceğe hazırlamakta ve onların birer Türk aydını olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Geniş anlamda Darüşşafaka ailesini başta Darüşşafaka Cemiyeti ve bünyesindeki Darüşşafaka Eğitim Kurumları,  Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla) ve Maltepe Özel Bakım Ünitesi olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ile Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği oluşturmaktadır. Bu kuruluşların tümünün ortak hedefi, destek veren kişi ve kuruluşların katkılarıyla daha fazla çocuğa daha kaliteli bir eğitim için fırsat
sağlamaktır.

Kuruluşundan bu yana verdiği eğitimle ülkemize pek çok önemli insan kazandıran, ilk günden beri gücünü toplumdan alan Darüşşafaka, Eğitimde Fırsat Eşitliği adına yaptığı çalışmaları destek veren tüm kişi ve kuruluşlardan aldığı güçle sürdürecektir.

Köklü Tarih: Darüşşafaka Cemiyeti

Eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Darüşşafaka Cemiyeti, halk çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 30 Mart 1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye adıyla kurulmuştur. Cemiyet kuruluşundan bu yana çalışmalarıyla sivil örgütlenmenin özgün bi örneğini oluşturmuştur.

Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olan Türk esnaflarının, batılı anlamdaki eğitimden yoksun kalması, halktan eğitimli kimseleri böyle bir hareketi başlatmaya sevk etmiştir. Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan cemiyet Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk eğitimine çırakları eğiten bir kurum olarak başlayan Darüşşafaka, zaman içerisinde çağın gereksinimine yönelik eğitim içeriklerini değiştirerek, kimi zaman telgraf mühendisi mezun eden bir okul, kimi zaman ise öğretmen yetiştiren bir muallimane rolüne bürünmüştür. Sonuçta her dönemde ülkesi için gerekli ve faydalı olanı önemseyerek, kendini o doğrultuda geliştirmiştir.İlk gelirini Çarşı’da bulunan 105 dükkânın kirasının bağlanmasıyla oluşturan cemiyet, zamanla devletin, yüksek devlet memurlarının, esnafın ve halkın değişik kesimlerinden pek çok vatandaşın yaptığı bağışlarla git gide büyümüştür.

Cemiyet, eğitime başladığı ilk yıllarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak, telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırlamış ve bu kitaplar Darüşşafaka’nın yanı sıra pek çok resmi okulda da okutulmuştur. Bu yolla aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı sağlanmıştır. O dönemde batılı anlamda eğitim veren kurumlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdır. Bu kurumlardan biri olan Darüşşafaka’yı diğerlerinden ayıran çok önemli bir tarafı vardır. İlk günden beri Eğitimde Fırsat Eşitliği ni benimseyerek, benzeri kurumların üst düzey ailelerin çocukları kabul etmesinin aksine cemiyet, imkânı olmayan çocukları geleceğe kazandırma misyonuyla hareket etmiştir. Zaman içinde dönemin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının içeriği, cemiyetin mekânı ve ismi yenilense de, misyonundan taviz vermeyerek bugünlere gelmiştir ve 1000’i aşkın üyesi ile beraber bugün yine eğitimle çocukların yaşamlarının değişmesini sağlamaktadır.Cemiyetin kaynaklarını ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışları ile nakdi ve ayni bağışlar oluşturmaktadır. Kaynaklar ve destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye

www.darussafaka.org tan ulaşılabilir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Babası hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim alma fırsatı bulamayan çocuklara ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim vermektedir. Ülkemizin en iyi ve en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki çocukların tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlarla karşılanmaktadır.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak her yıl ülke çapında düzenlediği sınavlarla başarılı öğrencileri seçerek 800’ün üzerinde öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaptığı sınavla öğrenci kabul etmeyi benimseyen kurum, 2008 yılında bu sistemde köklü bir değişikliğe gitmiştir. Değiştirilen sınav sistemi ile bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel yeteneğini ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geliştirilen sınavla yine “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesi göz önünde tutulmuş, öğrencilerin bilgi düzeyleri değil; yeterlilikleri ön plana alınarak seçim yapılmıştır.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları başarı ve ilklerle dolu köklü bir geçmişe sahiptir. Eğitime ilk olarak 28 Haziran 1873’te başladığı yeni okul binasının mimarisi Dolmabahçe sarayının da mimarı olan Ohannes’e aittir. O dönemde daha önce hiçbir okul için yeni bina yaptırılmamış,  ya bir kışla okula dönüştürülmüş ya da eski bir konak okul olarak kullanılmıştır. Okulun inşası devletten halka kadar yaygın bir bağışla gerçekleştirilmiştir. İlk kez bir okul için bina inşa edilmesinin yanı sıra bu okulun mimarisinin kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması dönemin koşulları içinde dikkat çekici bir yenilik hareketidir. Okulun ilk yıllarında bu gaye gerçekleştirilememiş fakat zaman içinde okul kız erkek karma sisteme kavuşmuştur.1994 yılına kadar okul bu binada eğitimini sürdürmüş, daha sonra Maslak’taki yeni binasına taşınmıştır.

Darüşşafaka’da dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriği de zamanla değişmiştir. Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda batılı milletlerin kullandığı telgraf, savaşta önemli bir araçtır. Türklerin birbirlerinden haber almalarını sağlayacak böylesine önemli bir aracı hiçbir Türk’ün bilmemesi Darüşşafaka’da telgrafçılığın eğitim programına dâhil edilmesine sebep teşkil etmiştir.  Tıpkı böyle önemli bir gereksinimi karşılama gayesiyle hareket eden Darüşşafaka zaman içinde öğretmen yetiştiren bir okul da olmuştur.

İlk kurulduğu günden beri kaliteli eğitim çizgisini üst düzeyde tutan Darüşşafaka’dan 1873-1884 yılları arasında mezun olanlar yüksek okul mezunu sayılmışlardır. Dönem dönem pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı Darüşşafaka’da gönüllü öğretmenlik yapmıştır. Bunlardan bazıları Namık Kemal, Ressam Agâh Efendi, Ahmet Mithad, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlardır. Darüşşafaka da tarihi boyunca önemi aydınlar yetiştirmiştir. Sosyolog Mehmet İzzet, Matematikçi Salih Zeki, Maliyeci Hasan Ferit, Tarihçi Osman Nuri Engin, Eğitimci Ali Kami Akyüz, Şair ve yazar Ahmet Rasim okulun mezun verdiği aydınlardan birkaçıdır.

1955 yılından bu yana İngilizce eğitim veren Darüşşafaka, bugün öğrencilerine sunduğu eğitim ve sosyal imkânlarıyla ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Giderleri cemiyet tarafından karşılanan bir kolej yapısında olan kurum, olanaklarının yetersizliği nedeniyle kaliteli eğitim alma olanağı bulamayan, babasını kaybetmiş çocukların geleceğine ışık tutarak, özgün bir sivil toplum örneği olmakta, varlığını Darüşşafaka’ya tüm gönül verenlerin desteğiyle sürdürmektedir.

Darüşşafaka Okulları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası hayatta olmayıp, ailesinin mali durumu öğrenimlerini sürdürmeye yeterli olmayan öğrencileri, ilkokul 4. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar yatılı olarak okutan, yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi” statüsünde bir kurumdur.

Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap sağlık, gibi tüm ihtiyaçlarının Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılandığı ve her ay belli bir miktar harçlık verildiği Darüşşafaka Lisesi’nde, mezun olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmemekte, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkânları sağlanmaktadır.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, çeşitli dershanelere gönderilerek üniversiteye hazırlanmalarının sağlandığı Lise’de, dershane giderleri de, CEMİYET tarafından karşılanmakta ve bunların karşılığında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası hayatta olmayıp, ailesinin mali durumu öğrenimlerini sürdürmeye yeterli olmayan öğrencileri, ilkokul 4. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar yatılı olarak okutan, yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi” statüsünde bir kurumdur.

Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap sağlık, gibi tüm ihtiyaçlarının Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılandığı ve her ay belli bir miktar harçlık verildiği Darüşşafaka Lisesi’ nde, mezun olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmemekte, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkânları sağlanmaktadır.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, çeşitli dershanelere gönderilerek üniversiteye hazırlanmalarının sağlandığı Lise’de, dershane giderleri de, CEMİYET tarafından karşılanmakta ve bunların karşılığında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlkokul üçüncü sınıfı bitirmiş öğrenciler arasında, İstanbul, İzmir, İçel, Ankara, Samsun ve Diyarbakır olmak üzere 6 büyük merkezde gerçekleştirilen bir sınavla öğrenci alan Darüşşafaka Lisesi’ nde, öğrencilerin sağlık kontrolleri okul revirinde ve ilgili sağlık kurumlarında gerçekleştirilmektedir.

Diş, cilt doktorları olmak üzere, iki uzman doktor, bir pratisyen doktor ve üç hemşire hizmet vermektedir.

Darüşşafaka Lisesi’ nde, öğrencilere iyi bir öğrenim vermenin yanı sıra, onları hayata hazırlamak ve kültürel yönden zengin kılmak amacıyla, tiyatro, müze inceleme, kitap fuarı, piknik gibi sosyal etkinliklere de, önem verilmektedir.

Okul bünyesinde hizmet veren ve yedi danışman öğretmenden oluşan “Rehberlik Servisi”, gerçekleştirdiği grup çalışmaları, bireysel görüşmeler sayesinde, öğrencilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenmekte, “Ergenlik Dönemi”, “Psikolojik-Sosyal Gelişim”, “Duyguların İfadesi” gibi çeşitli konularda seminerler, paneller, konferanslar düzenlenmekte ve öğrencilere pek çok konuda yardımcı olmaktadır.

Sportif faaliyetlerin de, yaygın bir şekilde sürdürüldüğü Darüşşafaka Lisesi’ nde, voleybol, basketbol, futbol, yüzme, tenis, eskrim, hentbol, atletizm, izcilik dallarında çalışmalar yapılmakta ve modern tesislerde geleceğin birçok başarılı sporcusu yetiştirilmektedir.

Öğrencilerin bireysel olarak çalışabileceği ve deney yapabileceği Laboratuvarların bulunduğu Lise’de, ayrıca, modern çağın vazgeçilmez aracı bilgisayar eğitiminin verildiği bilgisayar laboratuvarları 120 adet bilgisayar, internet ağı ve bilgisayar destekli eğitim programları ile öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışma ve hizmetleri, devlet bütçesinden hiçbir yardım almaksızın, sadece hayırsever vatandaşların bağışları ve bu bağışlardan oluşan taşınmazların gelirleri ile yürüten Darüşşafaka Cemiyeti, bununla birlikte, İlk Öğretim Okulları’nın 4. ve 5. sınıfları, ve 6. sınıfları, Orta, Lise kısımları ile yatılı düzende, İngilizce eğitim yapılan Okul’un tüm giderlerini ve öğrencilerin her türlü gereksinmelerini de, aynı yolla karşılamaktadır.

Darüşşafaka Cemiyeti ayrıca, değerli bağışçıların yaşlılık yıllarını en iyi şekilde geçirebilmesi amacıyla da, son derece modern bir “Site” yaptırmış bulunmaktadır.

Böylece, Darüşşafaka’ ya bağışta bulunacak kişiler, son yıllarını huzur içinde ve Darüşşafaka’ nın güvenli ve şefkatli ortamında, tüm gereksinimleri karşılanarak geçirebilme şansına sahip olmaktadırlar.

DARÜŞŞAFAKA İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ MİSYONU

Yaşları 10-18 arasında, babası ölmüş, ailesinin maddi durumu öğrenimini sürdürmesine yeterli olmayan öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan Lise son sınıfa kadar ücretsiz yatılı öğrenim sağlayan, ilköğretimden sonra yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi “statüsünde bir okuldur.

Öğrencilerinin, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını seven, Atatürk düşüncesini özümsemiş, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, dünyanın her yerinde başarılı olacak ve ülkesine hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet edecek laik ve demokratik gençler olarak yetişmeleri gerektiğine inanır.

Öğrencilerini, yüksek ahlaki değerler edinmeye, beden, zihin ve duygu bakımından dengeli, hem bedensel hem ruhsal yönden sağlıklı olmak için bilgi davranış kazanmaya teşvik eder.

Öğrencilerine doğayı ve çevreyi korumaya, dünyadaki toplumları anlamaya, beşer ilişkileri daha iyi hale getirmeye ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik sorumluluk duygusu aşılar.

Bu misyonun gerçekleşmesinde okulumuz, Darüşşafaka Cemiyeti ve aileler ile işbirliği gerektiğinin bilincindedir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Cd. Derbent Mevkii Maslak / İstanbul

darussafaka@darussafaka.k12.tr

www.darussafaka.k12.tr

Tel.: +90-212-2862200
Tel.: +90-212-2852586

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası hayatta olmayıp, ailesinin mali durumu öğrenimlerini sürdürmeye yeterli olmayan öğrencileri, ilkokul 4. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar yatılı olarak okutan, yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi” statüsünde bir kurumdur.

Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap sağlık, gibi tüm ihtiyaçlarının Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılandığı ve her ay belli bir miktar harçlık verildiği Darüşşafaka Lisesi’nde, mezun olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmemekte, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkânları sağlanmaktadır.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, çeşitli dershanelere gönderilerek üniversiteye hazırlanmalarının sağlandığı Lise’de, dershane giderleri de, CEMİYET tarafından karşılanmakta ve bunların karşılığında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası hayatta olmayıp, ailesinin mali durumu öğrenimlerini sürdürmeye yeterli olmayan öğrencileri, ilkokul 4. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar yatılı olarak okutan, yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi” statüsünde bir kurumdur.

Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap sağlık, gibi tüm ihtiyaçlarının Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılandığı ve her ay belli bir miktar harçlık verildiği Darüşşafaka Lisesi‘ nde, mezun olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmemekte, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkânları sağlanmaktadır.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, çeşitli dershanelere gönderilerek üniversiteye hazırlanmalarının sağlandığı Lise’de, dershane giderleri de, CEMİYET tarafından karşılanmakta ve bunların karşılığında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlkokul üçüncü sınıfı bitirmiş öğrenciler arasında, İstanbul, İzmir, İçel, Ankara, Samsun ve Diyarbakır olmak üzere 6 büyük merkezde gerçekleştirilen bir sınavla öğrenci alan Darüşşafaka Lisesi‘ nde, öğrencilerin sağlık kontrolleri okul revirinde ve ilgili sağlık kurumlarında gerçekleştirilmektedir.

Diş, cilt doktorları olmak üzere, iki uzman doktor, bir pratisyen doktor ve üç hemşire hizmet vermektedir.

Darüşşafaka Lisesi‘ nde, öğrencilere iyi bir öğrenim vermenin yanı sıra, onları hayata hazırlamak ve kültürel yönden zengin kılmak amacıyla, tiyatro, müze inceleme, kitap fuarı, piknik gibi sosyal etkinliklere de, önem verilmektedir.

Okul bünyesinde hizmet veren ve yedi danışman öğretmenden oluşan “Rehberlik Servisi”, gerçekleştirdiği grup çalışmaları, bireysel görüşmeler sayesinde, öğrencilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenmekte, “Ergenlik Dönemi”, “Psikolojik-Sosyal Gelişim”, “Duyguların İfadesi” gibi çeşitli konularda seminerler, paneller, konferanslar düzenlenmekte ve öğrencilere pek çok konuda yardımcı olmaktadır.

Sportif faaliyetlerin de, yaygın bir şekilde sürdürüldüğü Darüşşafaka Lisesi‘ nde, voleybol, basketbol, futbol, yüzme, tenis, eskrim, hentbol, atletizm, izcilik dallarında çalışmalar yapılmakta ve modern tesislerde geleceğin birçok başarılı sporcusu yetiştirilmektedir.

Öğrencilerin bireysel olarak çalışabileceği ve deney yapabileceği Laboratuvarların bulunduğu Lise’de, ayrıca, modern çağın vazgeçilmez aracı bilgisayar eğitiminin verildiği bilgisayar laboratuvarları 120 adet bilgisayar, internet ağı ve bilgisayar destekli eğitim programları ile öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışma ve hizmetleri, devlet bütçesinden hiçbir yardım almaksızın, sadece hayırsever vatandaşların bağışları ve bu bağışlardan oluşan taşınmazların gelirleri ile yürüten Darüşşafaka Cemiyeti, bununla birlikte, İlk Öğretim Okulları’nın 4. ve 5. sınıfları, ve 6. sınıfları, Orta, Lise kısımları ile yatılı düzende, İngilizce eğitim yapılan Okul’un tüm giderlerini ve öğrencilerin her türlü gereksinmelerini de, aynı yolla karşılamaktadır.

Darüşşafaka Cemiyeti ayrıca, değerli bağışçıların yaşlılık yıllarını en iyi şekilde geçirebilmesi amacıyla da, son derece modern bir “Site” yaptırmış bulunmaktadır.

Böylece, Darüşşafaka‘ ya bağışta bulunacak kişiler, son yıllarını huzur içinde ve Darüşşafaka‘ nın güvenli ve şefkatli ortamında, tüm gereksinimleri karşılanarak geçirebilme şansına sahip olmaktadırlar.

DARÜŞŞAFAKA İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ MİSYONU

Yaşları 10-18 arasında, babası ölmüş, ailesinin maddi durumu öğrenimini sürdürmesine yeterli olmayan öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan Lise son sınıfa kadar ücretsiz yatılı öğrenim sağlayan, ilköğretimden sonra yabancı dille eğitim veren “Anadolu Lisesi “statüsünde bir okuldur.

Öğrencilerinin, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını seven, Atatürk düşüncesini özümsemiş, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, dünyanın her yerinde başarılı olacak ve ülkesine hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet edecek laik ve demokratik gençler olarak yetişmeleri gerektiğine inanır.

Öğrencilerini, yüksek ahlaki değerler edinmeye, beden, zihin ve duygu bakımından dengeli, hem bedensel hem ruhsal yönden sağlıklı olmak için bilgi davranış kazanmaya teşvik eder.

Öğrencilerine doğayı ve çevreyi korumaya, dünyadaki toplumları anlamaya, beşer ilişkileri daha iyi hale getirmeye ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik sorumluluk duygusu aşılar.

Bu misyonun gerçekleşmesinde okulumuz, Darüşşafaka Cemiyeti ve aileler ile işbirliği gerektiğinin bilincindedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Cd. Derbent Mevkii Maslak / İstanbul

darussafaka@darussafaka.k12.tr

www.darussafaka.k12.tr

Tel.: +90-212-2862200
Tel.: +90-212-2852586

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(4) Yorum

  gülfidan
  12 Temmuz 2013 - 02:58

  fiyatını öğrenmek istiyorum

  eda
  30 Mart 2012 - 18:04

  çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  zeynep
  24 Mart 2012 - 20:01

  Çok Güzel

  oben
  24 Mart 2012 - 20:00

  hiç güzel değil

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir