Üniversiteler İçin Yeni Sistem

Üniversitelere giriş sistemi yeniden değişiyor.Her yıl 2 kez toplanan ve bu yılki toplantısını gerçekleştiren Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‘ndan radikal kararlar çıktı. Kurul yaptığı toplantıda eğitimle ile alakalı oldukça radikal kararlar aldı ve yeni sistem için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunarak üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması kararının aldıklarını belirtti.

Bakan Ergün, yeni üniversiteye giriş sisteminin sadece bilgiyi ölçmeye değil öğrencilerin temel yetkinliklerinin ölçülmesine ağırlık vereceğini belirterek, sistemin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Kurul’da Alınan Bazı Kararlar

— Eğitim sistemi ciddi şekilde revize edilecek. Yeni sistem sadece bilgiyi ölçmeye değil öğrencilerin temel yetkinliklerinin ölçülmesine ağırlık verecek, sistem 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

— Dil eğitiminin yapısı değişecek ve alternatif dil eğitimi modelleri tasarlanacak.

— Bin kişiye düşen araştırmacı sayısı ABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da 4 iken Türkiye’de 1 ve bu sayı artırılacak.

— Eylül ayı sonunda Türkiye’deki üniversiteler girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre sıralanacak.

— Bilim merkezlerinin kurulmasına 1 milyar lira bütçe ayrıldı ve bu merkezlerin 81 ilde kurulması planladı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‘nun Görevleri

1983 tarihinde faaliyete geçen ve son yıllarda daha aktif olarak çalışan kurulun görevleri:

Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olunması, hedeflerin saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların hazırlanması, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği sağlanması, gerekli yasa tasarıları ve mevzuatın hazırlanması, araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesinin sağlanması, özel sektör araştırma merkezlerinin kurulması için tedbirler alınması, sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanmasıdır.