TED’in Açılımı Nedir? TED Ne İşe Yarar?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] TED’in açılımı ve ne işe yarar? [/box]

Cevap:

TED – Türk Eğitim Derneği

TED’in açılımı Türk Eğitim Derneği’dir.

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

TED - Türk Eğitim Derneği

TED’in Vizyonu ve Görevleri

Türk Eğitim Derneği’nin Vizyonu

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu

Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

Türk Eğitim Derneğinin Faaliyetleri

Türk Eğitim Derneği, sivil toplum kuruluşu kimliğiyle, özgün projeler üretip yürütürken, başka kurumlarla ortaklaşa etkinlikler de gerçekleştirmektedir. Derneğimiz, dahil olduğu tüm bu faaliyetlerle, Türkiye’de bilim ve çağdaşlık adına atılan adımlara her zaman öncü olmaktadır.

Bu kapsamda Türk Eğitim Derneği;

Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturup, sempozyum, toplantı ve konferanslar düzenlemekte ve bu çerçevedeki araştırma projelerini desteklemektedir.

Bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu ile, Türk eğitim sistemini geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklere destek vermektedir. Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından 1977 yılından beri çıkarılan “Eğitim ve Bilim Dergisi”, birçok eğitimcinin çalışmalarına yer veren, akademik çalışmalarda ve akademik unvanlarda kullanılan hakemli bir yayındır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yaptığı çalışma ve araştırmalarla, kamu kurumlarının ve sektör temsilcilerinin çalışmalarına referans olmakta ve görüş bildirmektedir.

Eğitim alanındaki sivil inisiyatif olma bilinci ve sorumluluğu ile tüm sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmakta ve bu tip projelere öncülük etmektedir.
Türk Eğitim Derneği, yürütmekte olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal duyarlılık oluşturmaktadır:

Eğitimde Yeni Ufuklar I Sempozyumu – “Uluslararası Bakalorya (IB) ve AB Eğitim Politikaları”-(Ekim 2003)

“Üniversiteye Girişteki Alan ve Katsayı Uygulamasının Endüstriyel ve Teknik Eğitim Üzerindeki Etkileri”ne yönelik araştırma-(Mayıs 2004)

Eğitimde Yeni Ufuklar II Sempozyumu – “Eğitim Hakkı ve Okula Gidemeyen Çocuklar”-(Aralık 2004)

Üniversiteye giriş sistemindeki sorunların çözümlerine yönelik “Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması ve Çözüm Önerileri Raporu” ile “Hayat = 180 Dakika?” Kampanyası-(Nisan 2005)

“50 Bin Çocuğa Yardım” Kampanyası ile Türkiye’nin en yoksul ilçelerinde 75 Bin çocuğa yardım-(Ekim 2005)

Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın Türk Hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan “Tarladan Okula” adlı uluslararası projede, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte uygulama ortağı olarak yer alması-(Kasım 2005)

Fransa Büyükelçiliği ile imzalanan protokol kapsamında, çeşitli dallarda yüksek lisans yapmak üzere burs imkanının sağlanması-(Nisan 2006)

Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon 2023” Kitabı-(Nisan 2006)

“Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitim (Bölüm 26)” Konferansı-(Mayıs 2006)

“Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi” Raporu ve “Hayat=195 Dakika mı?” Kampanyası-(Mayıs 2006)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (Global Compact Network), evrensel ilkelere uyarak sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla imzalanması-(Temmuz 2006)

Kültürlerarası iletişimi güçlendirmek üzere İskenderiye, Mısır’da; Barselona Süreci’nin devamı olarak 2004 yılındaki Dışişleri Bakanları toplantısından sonra oluşturulan Anna-Lindh Avrupa-Akdeniz Vakfı (ALF) ile proje ortaklığı anlaşması yapıldı.-(Haziran-2006)

İspanya’da bulunan Atman Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında, farklı kültürler arasında anlayış ve yakınlaşmanın geliştirilmesi amacıyla, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Yaz Kampı’na 19 okulumuzdan 30 öğrencinin katılması-(Temmuz 2006)

Sponsorlu Bağlantılar

“Okullarda Şiddetin Önlenmesi: Mevcut Uygulamalar ve Sonuçları” Toplantısı – (30 Kasım 2006)

“Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Kitabı-(Nisan 2007)

Eğitimde Yeni Ufuklar III Sempozyumu – “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları Geleceğe Bakış”-(12-13 Nisan 2007)

80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu – “Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri” – (28-29-30 Ocak 2008)

Eğitimde Yeni Ufuklar IV Sempozyumu – “Hizmetiçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler”- (6-7 Kasım 2008)

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir