32 Farz

Yapılması kesin olarak emredilen işlere dinimizde “farz” denilmektedir. Emredilen bu 32 farzı da tüm Müslümanların bilmesi, inanması, ve tâbi olması  gerektiği kanaatindeyim.(Kimileri 32 değil de 33 farz olarak kabul ederler. Bu ise Teyemmümün farzını 3 olarak ele almalarından kaynaklanır.)
32 FARZIN;

12′si Namazda
6′sı İmanda
5′i İslamda
4′ü Abdeste
3′ü Gusülde
2′si Teyemmünde

Sponsorlu Bağlantılar

Namazın farzları 12′dir.

6′sı içinde 6′sıda dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilere de Rukun denir.

DIŞINDAKİLER

1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanında gusül abdesti almasıdır.
2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
Erkeklerde göbeğin üstünden diz kapağının altına kadar.
Kadınların iç yüzü, el bilekleri ve ayak topukları müstesna her yerinin örtülmesi lazımdır.
4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan kıbleye (Kabeye) dönmektir.
5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini beklemek.
6-Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek.

İÇİNDEKİLER

1-İftitah tekbiri: Namaza haşlarken alınan ilk tekbir.
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3-Kıraat: Namazda Kur’an-ı kerim okumak.
4-Ruku: Namazda rukuya varmak.
5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak.
6-Teşhhüt miktarı oturmak; Son oturuşta ettahiyyatü’yü okuyacak kadar oturmaktır.

İMANIN ŞARTI 6D1R.

1-Allah’ın birliğine inanmak.
2-Meleklere inanmak.
3-Kitaplara inanmak.
4-Peygamberlere inanmak.
5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.
6-Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.

İSLAMIN ŞARTI 5′TİR


1-Namaz kılmak.
2-Oruç tutmak.
3-Zekat vermek.
4-Hacca gitmek.
5-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.


ABDESTİN FARZI 4
′TÜR


1-Ellerini ve yüzünü yıkamak.
2-Kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak.
3-Başın dörtte birine mesh etmek.
4-Ayaklarını küçük topukları ile beraber yıkamak.

GUSLÜN FARZI 3′TÜR


1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp yıkamak.
2-Burnuna dolu dolu su alarak yıkamak.
3-Bütün vücudunu hiç kuru yer kalmadan yıkamak.

TEYEMMÜN’ÜN FARZI 2DİR


Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde, temiz toprokla yapılan abdesttir.
1-Niyet etmek (Şöyle niyet edilebilir: Niyet ettim Allah rızası için Teyemmün almaya).
2-Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerini ve kollarını mesh etmektir.