“Damlaya damlaya göl olur” atasözünün ana fikrini, atasözünün anlamının ve atasözünün açıklamalarına sırası ile göz atacağız.”Damlaya damlaya göl olur” atasözünün kompozisyonunu ve atasözünün hikayesini isteyen kullanıcılarımız bize yorum ile bildirirlerse atasözünün kompozisyonunu ve hikayesini de ekleriz.

“Damlaya damlaya göl olur” Atasözünün ana fikri

Azar azar olagelen şeyler birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağı için küçümsenmemelidir.

Sponsorlu Bağlantılar

“Damlaya damlaya göl olur” Atasözünün anlamı

Her çok azdan olur. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir; bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir.

“Damlaya damlaya göl olur” Atasözünün açıklamaları

Damlamak nedir?

Damla durumunda tane tane düşmek.

Göl nedir?

Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü.