Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkilaplar Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk ilke inkılapları birlikte düşünüldüğü zaman bunların adeta birbirlerini tamamlamak için yapıldığı görülür. Bu ilke ve inkılaplarda temel amaç olarak ülkenin çeşitli bakımlardan kendisinden daha fazla gelişmiş olan ülkeler seviyesine çıkarılması olduğu görülür. Birbirlerini tamamlayan ilke ve  bu doğrultuda yapılan inkılapları inceleyelim.

Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doırultusunda yapılan inkılapları bu sayfamızda tüm olarak okuyabilirsiniz.. Buyrun;

Cumhuriyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar

 • TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
 • 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması
 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
 • Siyasi partilerin kurulması
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934)
 • Ordunun siyasetten ayrılması (1924)

Milliyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar

 • Milli bir Türk Devletinin kurulması
 • TBMM’nin açılması (1920)
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (1926)
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması (1931)
 • Türk Dil Kurumunun kurulması (1932)
 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Bağımsız gümrük politikasının uygulanması
 • Yabancılara ait iktisadi kuruluıların ulusallaıtırması
 • Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
 • Okullarda derslerin Türkçe okutulması

Halkçılık İlkesi İle Yapılan İnkılâplar

 • TBMM’nin açılması (1920)
 • Cumhuriyetin ilanı (1923)
 • Soyadı Kanunun çıkarılması (1934)
 • Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934)
 • Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması
 • Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1925)
 • Aşar vergisinin kaldırılması (1925)
 • Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934)

Devletçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar

 • Bazı özel Türk kuruluılarının devletleıtirilmesi
 • Milli Korunma Kanunu
 • Yabancılara ait ekonomik kuruluıların devletleıtirilmesi
 • Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beı yıllık sanayi planlan)
 • Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank)

Laiklik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar

 • Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
 • Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
 • 3 Mart 1924ıte ıer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet iıleri Baıkanlııı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüıü kuruldu.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öıretim Birliıi Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
 • Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
 • Medeni Kanun kabul edildi (17 ıubat 1926).
 • Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
 • “Devletin dini ıslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
 • Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
 • Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 ıubat 1937).
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(4) Yorum

  rabia ok
  12 Kasım 2014 - 17:25

  çok güzel sosyal ödevi için mükemmel

  emine
  01 Aralık 2012 - 12:17

  çok fgüzel olmuş ellerinize sağlık

  bbb
  29 Kasım 2012 - 00:23

  çok güzel olmuğ elinize sağlık

  ebru
  09 Kasım 2012 - 16:10

  teşekkür ederim çok bilgiler tpladım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir