Atatürk Kronolojisi

Aşağıdaki yazımızda Atatürk’ün 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmesinden, 10 Kasım 1953’te cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledilmesine kadar geçen sürede tarihlere göre belirlenmiş kronolojik veriler mevcuttur.Bu özlü anlatımın faydalı olacağını ümit ediyoruz…

Sponsorlu Bağlantılar

1881
Selanik’te doğdu.

1893
Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895
Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

1899 Mart 13
İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902
Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

1905 Ocak 11
Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

1906 Ekim
Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

1908 Temmuz 23
Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları.

1909 Mart 31
31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

1911 Eylül 13
Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

1911 Kasım 27
Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

1912 Ocak 9
Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27
Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

1914 Mart 1
Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

1915 Şubat 2
Mustafa Kemal, Tekirdağı’nda 19. Tümeni kurdu.

1915 Şubat 25
Mustafa Kemal’in Maydos’a gidişi.

1915 Haziran 1
Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi.

1915 Ağustos 9
Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

1915 Ağustos 10
Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.

1916 Nisan 1
Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükselişi.

1916 Ağustos 6
Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elinden kurtardı.

1917 Eylül 20
Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

1917 Ekim
Mustafa Kemal, İstanbul’a döndü.

1918 Ekim 26
Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

Sponsorlu Bağlantılar

1918 Ekim 30
Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

1918 Ekim 31
Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanması.

1918 Kasım 13
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönüşü.

Devamı 2. sayfada…