Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatırken hangi illeri dolaştı? (Harita)

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatırken hangi illeri dolaştı?

Cevap:

Harita üzerinde Atatürk’ün gittiği yerler

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında gittiği yerleri harita üzerinde aşağıdaki resimde görebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını başlatmak için ilk önce Samsun’a çıkmıştır ve buranın ardından önemli bir kaç şehri daha gezmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 yılında İstanbul’dan hareket etmiştir.Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır. Daha sonra Amasya Genelgesini yayınlamıştır. Oradan 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelmiş, Erzurum’dan sonra 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas ve en son Ankara’ya geçmiştir. 9 Eylül 1922’de İzmir’e gelerek Millî Mücadele yolculuğunu tamamlamıştır.

atatürk kurtuluş savaşı illeri
Resmi büyütmek için tıklayın

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

19 Mayıs 1919 tarihinde, Bandırma Vapuru ile Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktı.

19 Mayıs 1919 tarihinde, çok fazla kişinin katılımı ile İstanbul’da mitingler yapılmış ve bu mitinglerde Halide Edip Adıvar konuşmalar yapmıştır.

Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu 

Mustafa Kemal, tüm yurtta silahlı kurtuluş grupları kurulmasını sağladı. Daha sonra kurulan bu grupları, Kuva-yı Milliye adı altında topladılar. Kuva-yı Milliye’nin amacı; topraklarımızı işgal eden devletleri yurttan çıkarmak ve yurdu kurtarmaktı. İşgal devletleri yurdun dört bir yanında harekete geçmiştir. 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışı  Kurtuluş Savaşının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 

12 Haziran 1919’da Havza’dan Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla saptıyor, çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu. M.Kemal Amasya’da Anadolu ve Rumeli’de kurulan Mudafaa-i Hukuk Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi’ni hazırlamıştır. Bu tamimin önemli maddeleri:

* Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir. HükÜmet millet için üstlendiği görev ve sorumluluklarını yerine getirememektedir.
* Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
* Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve kontrolden uzak bir ulusal kongrenin toplanması şarttır. Bu kongreye her ilden, her sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin seçilerek hemen yola çıkarılması gereklidir. Keyfiyet milli bir sır olarak saklanmalıdır.
* Doğu illeri adına, 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

Amasya Tamimi’nin önemi:

Bu tamim ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır.

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) 

Vilayet-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ortak bir kongre düzenlemek için çalışmalar yapıyorlardı. 3 Temmuz’da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal, 7-8 Temmuz 1919’da Istanbul’a görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirerek, Osmanlı HükÜmeti ile tüm ilişkilerini sona erdirmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin başkanlığına seçildi. Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon’u temsil etmek üzere 56 delegenin katıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanarak aşağıda yazılı tarihi kararı almıştır.

Erzurum Kongresi Kararları:

* Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
* Yabancıların baskısı altındaki Osmanlı HükÜmeti’nin dağılması karşısında ulus tümden direniş ve savunmaya geçecektir.
* Vatanı kurtarma yolunda Istanbul HükÜmeti başarısız kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
* Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
* Hristiyanlara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.
* Manda ve himaye kabul edilemez.
* Mebusan Meclisi açılmalı, hükümetin çalışmalarını denetlemelidir.

Kongrenin Önemi:

* Yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiştir.
* Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir.
* Mustafa Kemal’in başkanlığında Doğu illerini temsilen, Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir.
* Erzurum Kongresi’nin toplanma amacı bölgesel, alınan kararlar yönünden ise ulusaldır.

Sivas Kongresi(4 Eylül – 11 Eylül 1919) 

Ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adım Sivas’ta atılmıştır. Bu kongre, Heyet-i Temsiliye’nin yanı sıra bazı vilayetlerden seçilmiş temsilcilerle birlikte 38 delegenin katılımı ile 04/11 Eylül 1919’da yapılmıştır. Istanbul HükÜmeti’nin Sivas’ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır.

Sivas Kongresi Kararları:

* Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kabul edildi.
* Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi. Erzurum Kongresi’nde seçilen 9 kişilik Heyet-i Temsiliye, 6 kişi daha ilave edilerek tüm yurdu temsil etme yetkisiyle genişletildi. Başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.

Önemi:

* Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir.
* Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir.
* M.Kemal kongrede Temsil Heyeti’* TBMM bu kongrede seçilen Temsil Heyeti tarafından açılacaktır.

Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği’nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yetkili lideri haline gelmiştir.

Amasya Görüşmeleri(20 Ekim – 22 Ekim 1919) 

Mustafa Kemal, Istanbul HükÜmeti ile yaptığı yazışmalarda; HükÜmetin Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlarına bağlı olmasını, Meclis-i Mebusan toplanana kadar hükümetin önemli kararlar almamasını, atamalarda Heyet-i Temsiliye’ye danışılmasını istemiştir. Ancak bütün bu yazışmalar bir sonuç vermedi. Bununla birlikte, Istanbul HükÜmeti Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Anadolu’ya bir temsilci gönderdi.(Bahriye Nazırı Salih Paşa). Istanbul HükÜmeti ile Heyet-i Temsiliye arasında yapılan Amasya görüşmelerinde taraflar şu esaslar üzerinde anlaşmışlardır:

Sponsorlu Bağlantılar

* Istanbul HükÜmeti Sivas Kongresi kararlarını Meclis- Mebusan’da onaylanması şartıyla kabul edecektir.
* Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği yasal bir kuruluş olarak Istanbul HükÜmeti’nce tanınacaktır.
* Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecektir.
* Müslüman olmayan topluluklara Türklerin egemenlik haklarını, toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır.
* Meclis-i Mebusan’ın güvenlik bakımından Istanbul’ da toplanması uygun değildir. Bu nedenle Meclis Anadolu’da geçici olarak toplanacaktır.
* Itilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde Heyet-i Temsiliye’nin uygun göreceği temsilcilerin bulunması sağlanacaktır.

Sonuç:

* Heyet-i Temsiliye Osmanlı HükÜmeti tarafından resmen tanınmıştır.
* Görüşmeler sonunda Meclis-i Mebusan’ın Istanbul dışında açılması Istanbul HükÜmeti’nce kabul edilmemiştir.

Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi(27 Aralık 1919) 

27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal burasını Anadolu’daki direniş hareketinin merkezi olarak seçmişti. Gerçekten de Ankara coğrafi konum bakımından Anadolu’nun ortasına yakın bir yerde bulunuyordu. Ayrıca o dönemin en önemli ulaşım aracı olan demiryolu Ankara’ya kadar uzanıyordu. Batı cepesine yakındı. Haberleşmede olanakları daha avantajlıydı. Ankara’da halkın kurtuluşa ve direnişe desteği tamdı.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    isimsiz dost
    25 Kasım 2016 - 15:23

    kardeş anlatırken sivas ve en son olarak ankaraya geçmiş demişsiz sivasdan sonra amasyada var amasyayı atlamışsın haberin olsun (BU SİTE ÇOK GÜZEL İYİ GİDİYORSUN YAPIMCI)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir