Atatürk’ün Hizmetleri

Atatürk türk milleti için yaptıklarını uzun uzadıya anlatmak yerine kısa başlıklar halinde vereceğiz. Atatürk en başta bu millet için cumhuriyeti kurmuştur ancak tek başına cumhuriyetin yeterli bir sosyal hayat değişikliğini sağlayamayacağını görmüş ve bazı alanlarda yenilikler yapma yoluna gitmiştir.

Atatürk, devrim, inkılap, türk

Atatürk’ün Türk Milletine Hizmetleri

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:

 •  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 •  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 •  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler

 •  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 •  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
 •  Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 •  Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
 •  Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
 •  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi :

 •  Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 •  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

 •  Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 •  Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
 •  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
 •  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
 •  Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:

 •  Aşârın kaldırılması
 •  Çiftçinin özendirilmesi
 •  Örnek çiftliklerin kurulması
 •  Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
 •  I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934′de TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk’ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku’nu okudu.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923′de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli Türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox’a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı.