Atatürk bu ülkenin bekası için bir takım inkilaplar getirmiştir. Bu inkilapların en önemlilerinden bazıları tarihsel sıralama olarak şu şekildedir.

Sponsorlu Bağlantılar

İşte Atatürk’ün Getirdiği O İnkilaplar;

1 – 1 Kasım 1922 –  Saltanatın kaldırılması

2 – 29 Ekim 1923 –  Cumhuriyetin ilanı

3 – 3 Mart 1924 –  Halifeliğin kaldırılması

4 – 3 Mart 1924 – Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

5 – 3 Mart 1924 – Eğitim ve öğretim devrimi

6 – 25 Kasım 1925 – Şapka ve kıyafet devrimi

7 – 30 Kasım 1925 – Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması

8 – 17 Şubat 1926 – Medeni Kanun’un kabulü

9 – 1928-1937 – Laikliğin kabulü

10 – 1 Kasım 1928 -Harf ya da yazı devrimi

11 – 12 Nisan 1931 – Tarih anlayışında gerçeğe dönüş

Sponsorlu Bağlantılar

12 – 1925 ve 1931 – Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

13 – 12 Temmuz 1932 – Dil devrimi

14 – 1930-1934 – Kadın haklarının tanınması

15 – 21 Haziran 1934 – Soyadı yasasının kabulü

Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?

Atatürk’ün Temel İlkeleri Nelerdir?