Atatürk’ün Eğitim Gördüğü Okullar

Atatürk çocukluğundan başlayarak eğitim hayatı boyunca gittiği okulların tam listesini aşağıda görebilirsiniz.Bu okulların bugünkü karşılığı ve bugün faaliyet  gösterip göstermedikleri de bulunmaktadır.Bazı okullar bugün faaliyet göstememekte bazı okullar ise sadece isim değişikliği ile bugünde faaliyetini sürdürmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önce mahalle mektebine başladı.Sonra Şemsi Efendi Okuluna yazıldı.1894 de Selanik’te Sivil Rüştiye (ortaokul) Mektebine girdi. Fakat orta öğretimini burada tamamlamadı.Askeri Rüştiye’nin üçüncü sınıfına kayıt oldu. Mustafa Kemal Rüştiyeden sonra Manastır Askeri idadisini, daha sonra İstanbul’daki Harp Okulu’nu bitirip Harp Akademisi’ne girdi. Buradan yüzbaşı olarak ordu saflarına katıldı.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar ve Bugünkü Adları

  • Mahalle Mektebi: Osmanlı Eğitim sisteminde subyan okulu olarak geçen, ilk öğretim düzeyinde eğitim veren okullara verilen genel addır. Artık bulunmamaktadır.
  • Şemsi Efendi Okulu:Şemsi Efendi Okulu bugün Terakki Vakfı’na bağlı okulların ilk olanıdır. Selanik’teki bu okul bugün hizmet vermemektedir.
  • Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Selanik Orta Okulu: Bugün için bilgi yoktur.
  • Selanik Askeri Rüştiyesi – Selanik Askeri Orta Okulu: Bugün için bilgi yoktur.
  • Manastır Askeri İdadisi – Manastır Askeri Lisesi: Manastır’dadır ve bugün müzedir.
  • Harp Okulu – Kara Harp Okulu
  • Harp Akademisi – Harp Akademileri Komutanlığı

Şemsi Efendi Mektebi

Manastır’da bulunan ve Sabetayist olarak bilinen Şemsi Efendi’nin (ö. 1917) kurucusu olduğu şimdiki Feyziye Mektepleri’nin öncüsü okuldur. Mustafa Kemal Atatürk, Mahalle Mektebi’nden sonra burada okudu.Ayrıca bu okul Mustafa Kemalin Atatürkçü kişiliğinin oluşmasında etkili olmuştur.
Okul modern ve laik bir okuldu ve bu özellikleri nedeniyle defalarca muhafazakar kesimlerin saldırısına uğramış ve zarar görmüştü.
Şemsi Efendi Mektebi’nin devamı olan Şişli Terakki Lisesi halen Teşvikiye’de bulunmaktadır.

Kuleli Askeri İdadisi – Kuleli Askeri Lisesi

İstanbul Boğazı kıyısında yer alan ve genelde yüksek gelirli insanların oturduğu boğazda çok güzel bir semt ve kuleli askeri lisesinin bulunduğu yerdir.

Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1896-1898 yılları arasında okuduğu okulun adıdır. Manastır Askeri İdadisi Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunmaktadır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Binanin ikinci katında Mustafa Kemal için ayrılmış bir bölüm vardır.

Mekteb-i Harbiye-i Şahane – Kara Harp Okulu

Kara Harp Okulu (KHO) ya da geleneksel adıyla Harbiye, Ankara’da konuşlanmış, Türk Kara Kuvvetleri’nin muvazzaf subay kaynağı, lisans seviyesinde eğitim veren askeri okul.

Erkan-ı Harbiye Mektebi (Harp Akademisi)Harp Akademileri Komutanlığı

Harp Akademileri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim ve öğretim veren, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurmay subay yetiştiren bir askeri akademidir.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar Resimlerin

Manastır İdadisi

Selanik Rüştiyesi

Sponsorlu Bağlantılar

Harbiye Mektebi

Mekteb-i Harbiye-i Şahane