Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Osmanlı zamanın dışa kapalılık yüzünden kullanılan bir çok uygulama da eksiklik vardı dışarı ile karışıklıklar doğuruyordu.Bunlara en büyük örnek ise saat, takvim ve ölçülerdir.Avrupada kullanılan saat, takvim ve ölçü aletleri yüzünden Osmanlı da kullanılanlar arasında karışıklıklar oluyordu ve bir çok sorunu da beraberinde getiriyordu.Özellikle sosyal, ticarî ve resmî ilişkileri zorlaştırıyordu.

Sponsorlu Bağlantılar

Saat ve Takvimde Yapılan Değişiklik

Yeterli olmayan bir kaç deşğişiklik Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılsada sorunları ortadan kaldırmadı. Cumhuriyetin ilânından sonra bu zorluklan ortadan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Önce 26 Aralık 1925′te çıkarılan bir kanunla, o zamana kadar kullanılmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, l Ocak 1926′dan itibaren de kullanılmaya başlandı. Böylece devlet işlerinde karışıklık önlendi. Takvimdeki bu değişikliğin yanında, alaturka denilen, güneşin batışına göre ayarlanan saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi kabul edildi. Batıdan alınan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 yılında yapılan bir değişiklikle milletlerarası rakamlar kabul edildi.

Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler

Bir diğer sorun olan ölçü birimlerinde ağırlık ve uzunluk ölçüleri ise 1931′de kabul edilen bir kanunla değiştirildi.

Osmanlı zamanında kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırıldı. Bunların yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde yapılan bu değişikliklerle ülkede ölçü birliği sağlandı. Bu yeniliklerin yanında millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935′te çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirilip, cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.