Çevre Nedir?

Çevre kısaca bütün canlıların yaşadığı ortamdır. Aralarındaki sosyal, ekonomik,fiziki ,biyolojik,kültürel etkileşimlerin olduğu kısacası gözümüzün gördüğü herşeydir.İnsan bu ortamın en önemli zinciri olmasıyla birlikte bu zinciri bozabilen tek canlı da kendisidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Çevre Sorunları Nelerdir?

Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için çevreye zarar verirler.

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye atılan bazı maddeler (poşet gibi) toprak kirliliğine neden olur.

Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirletilmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır.

Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmıda katı atıklardır. Katı atıklar; plâstik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat) ve ağaç ürünleri (kağıt, karton gibi).

Özellikle büyük kentlerde arabaların motor ve klakson gürültüleri ile bazı eğlence yerleri ve bazı iş yerleri de gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Çevre sorunlarının çözümünde bize ve devlete düşen görevler;

 • Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
 • Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
 • Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
 • Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
 • Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
 • Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir.
 • Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır.
 • Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan belgeye göre çevre için yapılabilecek 77 önerden bazıları:
 • Çevre Bakanlığı tarafından basın bildirileri sunulması
 • Konuyla ilgili önemli çalışmalar yapmış kişilerin ödüllendirilmesi
 • Duyarlılığı arttırıcı kampanyalar yapılması
 • Kamu çalışma alanlarında ilanlar, afişler asılması
 • Konferansların düzenlenmesi
 • Okullarda çevreyle ilgili eğitimlerin verilmesi
 • Küçük guruplar haninde tartışmaların düzenlenmesi
 • Çevre sorunlarıyla ilgili micadele yöntemlerinin geliştirileceği programların oluşturulması
 • Sergilerin açılması
 • Gençlere özel programların düzenlenmesi
 • Festivaller düzenlenmesi
 • Futfol başta olmak üzere spor müsabakaları yapılması
 • Toplumda yaşayan bireylerin çevreyi korumaya yönelik yapabilecekleri konusunda rehberler oluşturulması
 • Çevreyi koruma konusunda çalışan gönüllü bir kuruma üye olunmasının özendirilmesi
 • Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimde bulunulması
 • Çevreyi korumanın bir bireysel sorumluluk olduğu bilincini anımsatmak ve bu konuyu anımsatan çalışmalar yapılması
 • Yasal düzenlemelerin varlığı için talepte bulunmak, var olan düzenlemeleri anımsayıptoplumda bu bilincin artmasına katkıda bulunulması
 • Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlanması
 • Çevreyi koruma yollarının komuoyuyla paylaşılması ve bu konuda bilincin arttırılması
 • Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve katılımın özendirilmesi
 • Çöplerin toplanmasına katkı sağlanması
 • Ağaç dikme çalışmalarına destek verilmesi
 • Kuraklık konusunda duyarlılığın arttırılması
 • Motorlu araçların çevreye verdiği zararın anımsatılması