Çözünürlük

Belirli bir sıcaklık altında 100 ml suda çözünen maksimum madde miktarıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Katı, Sıvı ve Gaz Maddelerinin Çözünürlüğünde Sıcaklık ve Basıncın Etkisi

Çözücü akışkana solvent denir. Eğer bulunduğu sıcaklık değiştirilirse bu sadece çözünme hızını değiiştirir. Çözünme olayı çözücü veya çözünen maddenin katı, sıvı veya gaz haline de bağlıdır, Örneğin; Basınç Katı ve sıvı maddelerin çözünürlüğüne pek etki etmez. Fakat gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılı olarak değişir.Sıcaklığın artmasıyla da katı ve sıvı maddelerin çözünürlüğü çoğunlukla artar.
fakat gazların çözünürlüğünü azalır.