İslam Dininde Yasaklanan Kötü Davranışlar Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

DİNİMİZİN SAKINMAMIZI İSTEDİĞİ BAZI KÖTÜ DAVRANIŞLAR

Yalan Söylemek ve Hile Yapmak

Dinimiz kişiye ve topluma zararlı olan tutum ve davranışlara elbette izin vermez. Allah, insanları yalandan kaçınmaya ve doğru olmaya çağırır. Nitekim Kuran’da şöyle buyrulmaktadır: ”… Yalan sözden kaçının!” , ”…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” 2 Yüce Allah, doğruluğu, adaletle hükmetmeyi, yalan ve hileden uzak durmayı herkesten istemektedir.
Peygamberimiz de doğruluğa sarılmayı emretmektedir .0, doğruluğun iyiliğe, iyiliğin de cennete; yalanın kötülüğe, kötülüğün ise, cennetten mahrum edeceğini bildirmiştir.3 Bu demektir ki, insan, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirse, kötülüklere yakın olur. Bunun sonunda da cezalandırılır. Aklını kullanan herkes, yalan ve hilenin ne kadar kötü olduğunu bilir. Ancak, aklını iyi kullanamayanlar, yalan ve hile ile elde ettikleri geçici yararları kar zannederler, halbuki, onlar zarar etmişlerdir.

Gıybet ve İftira

Gıybet, bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde üzüleceği eksiklerini ve hatalarını arkasından konuşmaktır. Dinimizde, başkalarının gıybetini yapmak kusurunu aramak yasaklanmıştır. Bu konuda Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyurmaktadır:
…Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin…”1 iftira ise, kelime anlamıyla bir kimseyi yapmadığı bir kötülükle suçlamak demek
tir. iftira etmek ahlaksızlıktır. 0, ne insanlığa, ne de Müslümanlığa sığar. iftira edenler zulme yol açar, kötülüğe alet olurlar. iftira etmek, aynı zamanda, kul hakkı almaktır, Kul hakkı alanlar, başkalarının “ahını alırlar. Onlar da mutlaka karşılığını görürler.

Hırsızlık

Hırsızlık, sözlükte “kendine ait olmayan bir şeyi çalıp, kendine mal etme işi” di ye tanımlanmaktadır. İslamiyet, her ne şekilde olursa olsun, bir kimsenin başkasına ait mala el uzatmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan, hırsızlık, çalıp-çarpma, gasp, haksız kazanç, rüşvet, hileli kazanç, eksik tartı ve ölçü hepsi haramdır. Başkalarının kapılarını dinlemek, evlerinin içini gözetlemek de göz ve kulak hırsızlığıdır. Öğrencilerin kopya çekmesi de haksız kazançtır, bir başka çeşit hırsızlıktır. Kopya şahsiyeti zedeler, kişinin kendine güvenini yitirmesine yol açar.

Kıskançlık

Kıskançlık yani haset, bir arkadaşımızın veya başkalarının başarılarını çekememektir. Onların yaptıkları, başardıkları işler karşısında eziklik duymaktır. Başkalarının üstünlüklerini çekememek, kötü bir huydur, ruhsal bozukluktur. çoğu kıskanç kişiler, bazen çılgınca işler de yapabilirler. Kıskançlık, onları saldırgan yapar. Yahut kıskandığı kişiye akıl almaz zararlar vermesine yol açar. Ama sonunda yine de kıskanç olan kişinin kendisi zarar görür. Kuran’ı kerim, kıskançlığı reddederken, aç gözlülükten korunmuş kimselerin gerçek mutluluğa ulaşacaklarını bildirir. 2
Başkalarını kıskanmamalı, onlara imrenmeliyiz. imrenmek, onların iyi hallerine özenmek demektir. imrenilecek insanları da takdir etmek gerekir. Ahlak açısından buna “gıpta etmek” denir. Peygamberimiz de bunu teşvik etmiştir. insan gıpta ederek yükselebilir.

Alay Etmek

İstihza yani alay etmek, bir insanı hor görmedir yahut bir insanla söz, yazı veya hareketle eğlenme, onu aşağılama demektir .Alay etmek, İslam hoş görmediği davranışlardandır. Alay etmek de ruhsal bir rahatsızlıktır. Yalancılık gibi, kıskançlık gibi alay etmek de insanı içten içe çökertir. Alay ettiği kişilerin düşmanlığını çeker. Herkes ondan uzak durmak ister. insan kendini büyük görmezse, alay etme alış kanlığından kurtulabilir. Bunun gibi insan kişiliğine saygı duyarsa, yine bu hastalık tan kurtulabilir .

Büyüklenmek (Kibir)

Kibir, kelime olarak büyüklük, büyük olma, kibirlenme, büyüklük taslama ve kendini başkalarından üstün tutma gibi anlamlara gelir. Kibir, İslam’da kötü huyların başında gelir. Tehlikeli bir davranış olan kibir, insanlar arasında kin doğurur. Toplum sal uyuşma ve kaynaşmayı baltalar, dostların gönüllerine nefret sokar. Zira kibirli in san, kendisi için sevip istediğini öteki Müslümanlar için istemez. Kibirde benlik iddi ası bulunduğundan böyle birisi alçak gönüllü olamaz. Bundan dolayı kibiri ve kibirli insanı hiçbir din hoş görmez. Büyüklenen, böbürlenen kişi, hem çevresinde hem de
toplumda sevilmez. Çünkü böyle bir kişi, herkese tepeden bakar. Kendi dışındaki in sanları hakir görür. Hep kırıcı ve yıkıcı bir tavır içinde olur.
insanlar arasında büyüklenen, böbürlenen kişileri Yüce Allah, şu şekilde uyar maktadır. “…Yeryüzünde böbürlenerek yürüme…” 1 Yine Kuran’da Allah, “…0 (Allah) büyüklük taslayanları asla sevmez.” 2 buyurarak, kibirlileri sevmediğini belirtmektedir .

Kötü Zanda Bulunmak

insanlar, kusursuz değildir. Bazen en yakın dostumuz bile, bize karşı kırıcı ve incitici davranışlarda bulunabilir. Ancak bu gibi olayları büyütüp o dostumuz hakkın da kötü zanda bulunmamız, dostluk bağlarını koparabilir. Bu doğru bir davranış değildir. Yüce Allah, değil kötü zan, hatta zandan bile kaçınmak gerektiğini Kuranıkerim’de şöyle belirtmiştir; “Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin.” 3 Burada kaçınmamız istenen zan, kötü zandır. Ancak iyi zanda bulunmak gerekir. Aksi halde Allah’ın sevmediği davranışı yapmış oluruz.
Gerçek mümin, kendisine karşı yapılan her kırıcı ve incitici davranışlara karşı kötü zanda bulunmamalıdır. Mümin dostlarını hemen terk etmemelidir. Çünkü dost kazanmak zor; ama kaybetmek kolaydır.

Başkalarının Özel Hayatını Araştırmak

İslam, Özel hayatın gizliliğine saygı duyar. Onun açığa vurulmasına karşı çıkar. Özel hayatın gizliliğinin korunmasından yanadır. Nitekim Kuran’da Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size “Geri dönün!” denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.” 4

Anne ve Babaya Karşı Kötü Davranışlar

Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık Dinimiz, Allah’a kulluktan sonra, en önemli görevin ana ve babaya iyi davranmak olduğunu bildirir. Bu hususta Kuranıkerim’de şöyle buyrulmaktadır: “…Onlara “öf” bile deme…” 5 Bundan dolayı onlara iyi davranmalı, istedikleri her şeyi yapmalıyız. Onların gönüllerini kırmamalı, onları hoşnut etmek için özen göstermeliyiz. Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu bize, büyük bir manevi destek verir.
Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz, bizim hayata daha iyi ha zırlanmamız için bize yol gösterirler, örnek olurlar. Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere karşı bizi hep uyarırlar. Bütün bunlardan dolayı onlara saygı duyarız.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(67) Yorum

  huseyin
  17 Nisan 2014 - 22:06

  çok saolun

  Elif
  30 Mayıs 2013 - 21:37

  Çok güzel bi paylaşım tşklr Bu arada burdan Muş’taki Melek ablaya selamlarımı söylüyorum…

  of din dersi yaaaa of
  01 Mayıs 2013 - 13:32

  ya bu öğretmenler nasıl bi ödev veriyolar yaa 2 saat uğraşıyorum…

  yusuf
  18 Nisan 2013 - 20:46

  allah razı olsun

  melek
  16 Nisan 2013 - 19:26

  ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim

  musay
  08 Nisan 2013 - 17:02

  çççooooookkkkkkkkkkkk gggggggüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllll

  bestami
  04 Nisan 2013 - 14:58

  😀 😀 😀

  HÜSEYİN
  27 Mart 2013 - 14:31

  din ödevi vardı 10 numara 5 yıldız olmuş

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:44

  😀 😀 😀 😀 😀 😀
  😀 😀 😀 😀 😀 😀

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:42

  ÖZÜR AYNI ŞEYİ TEKRARLAMIŞIM ÖZÜR DİLERİM
  🙁

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:41

  BENDE BU KADAR BY BY
  1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz. (10 Puan)
  ( ) Günah, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.
  ( ) Cenazede taziyede bulunurken “Allah rahmet eylesin.” deriz.
  ( ) Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.
  ( ) Temiz insan çevresinden saygı ve sevgi görmez.
  ( ) Sağlığımızı korumanın en önemli yolu temizliktir.
  ( ) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”
  ( ) Günah, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.
  ( ) Cenazede taziyede bulunurken “Allah rahmet eylesin.” deriz.
  ( ) Ahlaklı insan, hileci insandır.
  ( ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
  2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız. (12 Puan)
  …………………………. Suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.
  Allah tövbe edenleri ve …………………………..sever.
  İnsanların içlerinde kötü duygu ve düşünce taşımamasına………………temizlik denir.
  ………………………dil yılanı deliğinden çıkarır.
  Kıyafetinizle karşılanır ………………………. uğurlanırsınız.
  Allah’ın insanların yararına verdiği her şeye …………………… denir.
  Beden temizliği kişilere ……………………. ve mutluluk verir.
  Temizlik ……………………… gelir.
  Herkes kapısının önünü süpürürse şehir ……………….. olur.
  Sözünde durmak, …………… ve güvenilir olmak da temizliktir.
  Temizlik, ……..…….…temizlik ve ……….…….temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.
  3. Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz (8 Puan)
  4. Fatiha Suresinde eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. (16 Puan)
  imandan manevi
  temizlenenleri fatiha güven
  tatlı nimet tertemiz
  bilginizle dürüst
  Helâl süt emmiş
  Helal olsun
  Helal kazanç
  Hakkını helal etmek
  Hak edilerek kazanılan para
  Geçen hakkını, emeğini bağışlamak
  İyi huylu, doğru yoldan sapmayan
  Aferin, takdire değer iş yapmak
  Elhamdü …………. rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. ………….. yevmiddin.
  İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel …………. Sırâtellezine en’amte aleyhim,
  gayrilmağdûbi …………… ve leddâllîn. Amin.
  maddi
  manevi1. Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın
  sonuçlarından biri değildir?
  A) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.
  B) Sağlıklı bir yaşam süreriz.
  C) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.
  D) İnsanlar tarafından dışlanırız.
  2. Doğruluk ne demektir?
  A) Kimseyi kandırmamak
  B) Zayıf ve ince olmak
  C) Başkasının karşısında eğilmemek
  D) Uzun boylu olmak
  3. Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve
  davranışlara ne denir?
  A) Helal
  B) Haram
  C) Farz
  D) Sevap
  4. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir
  davranış olamaz?
  A) Hoşgörülü olmak
  B) Yalan söylemek
  C) Güzel sözler söylemek
  D) Küçükleri sevmek
  5. Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından
  diğerlerinden farklıdır?
  A) Elleri yıkamak
  B) Çevreyi temiz tutmak.
  C) Kötü sözlerden uzak durmak.
  D) Elbiseleri temiz tutmak
  6. “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
  yanlıştır?
  A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, huzurlu ve mutlu
  olurlar.
  B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.
  C) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar tarafından
  sevilir.
  D) Dürüst insanlar başarısız olurlar.
  7. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?
  A)Besmele ile
  B)Namazla
  C)Oruçla
  D)Selamla
  8. Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken
  bir temizlik kuralı değildir?
  A) Yere çöp atmamak
  B) Sınıfı havalandırmak
  C) Duvarları kirletmemek
  D) Yere çöp atanları uyarmamak
  9. Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir?
  A) Kilise B) Havra C) Mabet D) Cami
  10. Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız.
  Besmelenin anlamı nedir?
  A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
  B) Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.
  C) Allah’a çok şükür.
  D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
  11. Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize
  sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce
  Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne
  istemektedir?
  A) Çalışmamızı istemektedir.
  B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
  C) Şükretmemizi istemektedir.
  D) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.
  12. Peygamber Efendimiz “Aranızda selamı yayın.”
  Buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi
  söylenebilir?
  A) Birbirimizi sevmeliyiz.
  B) Birbirimize iyi davranmalıyız.
  C) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.
  D) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.
  13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Allah temiz insanları sever.
  B) Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz.
  C) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz.
  D) Küfürlü konuşmaktan bir şey olmaz.
  14. Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden
  değildir?
  A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler
  B) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler
  C) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler
  D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler
  15. Hangi seçenekte aile ile ilgili yanlış bilgi
  verilmiştir?
  A) Ailelerde herkes birbirini anlamaya çalışmalıdır.
  B) Kardeşler arasında geçimsizlik olmalıdır.
  C) Ailelerde karşılıklı sevgi ve saygı olmalıdır.
  D) Anne ve babalar çocuklarının iyi davranmasını
  öğütler.
  16. Aşağıdakilerden hangisi bir yolculuğa çıkarken
  geride kalanlara söylediğimiz bir sözdür?
  A) Allah zihin açıklığı versin.
  B) Allah ‘a emanet olun.
  C) Allah yolunu açık etsin.
  D) Allah rahmet eylesin.
  17. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü
  bir davranış olamaz?
  A) Hoşgörülü olmak
  B) Yalan söylemek
  C) Güzel sözler söylemek
  D) Küçükleri sevmek
  18. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı
  teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
  A)Ya Allah
  B) Hayırlısı
  C) Allah’a şükür
  D) Maşallah

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:38

  SİTE KIYMETİMİ BİL ŞAKA KOLAY GELSİN SİTEYİ YAPAN KİŞİYE
  BY BY

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:38

  SİTE KIYMETİMİ BİL 😀 ŞAKA KOLAY GELSİN SİYİ YAPAN KİŞİYE
  😀 BY BY

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:35

  1. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (10 P)
  Mahya – Tevhit – tövbe – haram – sünnet – düşünebilme – oruç
  • …………………… yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye denir.
  • Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara …………..……… denir.
  • ………………….. Allah’ın kesin bir dille yapmamızı yasakladığı davranışlara denir.
  • İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği ……………..…………. becerisidir.
  • Özellikle Ramazan ayında cami minareleri arasına asılan ışıklı yazıya …………………….. denir.

  2. Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz. (10 P)( ) Yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.
  ( ) İbadetler yalnızca Allah rızası için yapılır.
  ( ) Dua yüksek sesle ve herkesin görebileceği bir yerde yapılmalıdır.
  ( ) Semi; Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
  ( ) Salavat, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını ifade eder.

  3. Aşağıda verilen cami bölümlerini kısaca tanımlayıp açıklayınız. (12 P)
  Şadırvan:
  Minber:
  Mihrap:
  Mescit:
  Alem:
  Minare:

  a. fiddünya haseneten b. ve kınâ azâben nâr c. Rabbenâ âtinâ d. ve fil ahreti haseneten
  4. Yukarıda karışık halde verilen duayı doğru bir şekilde sıralayıp, aşağıya yazınız. (8 P)

  Tüm çoktan seçmeli sorular 5 puan değerindedir.
  5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki temel ibadetlerden birisi değildir?
  a. Namaz b. Oruç c. Kurban d. İyilik yapmak

  6. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir?
  a. Farz b. Sünnet c. Vacip d. Sevap

  7. İnsanın Allah rızasını gözeterek yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
  a. Namaz b. Dua c. Tövbe d. Salih amel

  8. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış nedenlerinden biri olamaz?
  a. Yüce Allah emrettiği için ibadet yapılır. b. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet edilir.
  c. İnsanların görüp beğenmesi için yapılır. d. Allah’ın bize verdiği nimetlere şükür için yapılır.

  9. Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a. Dua etmenin belirli bir yeri ve zamanı yoktur. b. Duayı sadece kendimiz için ederiz.
  c. Dua insanlar arasında sevgi ve yakınlığı arttırır. d. Yalnızca Allah’a dua edilir.

  10. “Gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” ayetinde farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Namaz b. Oruç c. Hac d. Zekât

  11. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?
  a. Her şey yolunda giderdi. b. Allah’ın işi kolaylaşırdı.
  c. Evrendeki düzen bozulurdu. d. İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.

  12. “Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi, 8. Ayet)
  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
  a. Her şeyi Allah yaratmıştır. b. Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
  c. Allah’ın yarattıkları ölümsüzdür. d. Allah’ın yarattığı şeyler belirli bir süre sonra yok olacaktır.

  13. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından birisi olamaz?
  a. İnsanlara karşı iyi davranmak b. Her zaman doğruyu söylemek
  c. Helal para kazanmak d. İnsanlara dürüst görünüp, gizlice haksızlık yapmak

  14. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette; “Biz insana can damarından daha yakınız.” denilmektedir. Bu ayetten hareketle hangisi doğrudur?
  a. Her şeyi yaratan Allah’tır. b. Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  c. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. d. Allah her zaman bizimle beraberdir.

  15. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure hangisidir?
  a. Fatiha Suresi b. Nas Suresi
  c. Kevser Suresi d. İhlas Suresi

  16. “Çalışırım, …………….. yardımına güvenirim ve başarırım.” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  a. Devletin b. Öğretmenimin c. Allah’ın d. Babamın

  BUDA DİN SINAVI SORULARI YARDIMCI OLURSA

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:31

  YORUMLAR BU SİTE İÇİN
  GELSİN HAHAHAYBİ 8D
  😀
  😀
  😀
  😀

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:29

  güzel mi arkadaşlar
  😀
  <3

  refik
  21 Şubat 2013 - 23:28

  allah raza olsun bende bir şey ekleyim

  1– Allah’a karşı büyüklenmek ve kendini yeterli görmek (Kibir): İnsan aciz bir varlıktır. Başkalarıyla yardımlaşarak yaşamını devam ettirmeye çalışır. Bazen kendisine tek yardımcı olarak Allah kalır.Kişinin kendini yeterli görmesi Allah’a ihtiyacı olmadığını söyleyerek kibirlenmesi Allah’a karşı bir ahlaksızlıktır.

  2– Allah’tan ümit kesmek: İnsanın hiçbir zaman Allah’tan ümit kesmemesi her şartta ve zamanda Allah’a yönelmesi gerekir. Zira Yüce Allah insanların gerçekten pişman olmaları durumunda günahlarını affedeceğini K.Kerim’de açıkça bildiriyor.

  3– Genel Olarak Kötülük: İslam ve O’nun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim kötülüğü genel olarak yasaklamıştır. Her türlü kötü huy ve kötü davranış yasaklanarak ahlaklı ve ideal bir toplum amaçlanmıştır.Bu yasaklardan bazıları şunlardır:

  4– Cimrilik:Toplumda ekonomik anlamda insanların birbirine yardımcı olmasını emreden İslam bunu engelleyen cimriliği yasaklamıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Eli sıkı olma,;büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. (17/29)

  5– İftira: İftira atmak Kur’an’ı Kerim’in çirkin gördüğü ahlaksızlıklardandır. İftira insanları birbirine düşüren toplumda huzursuzluk ve kavgaya sebep olan kötü bir fiildir. Onun için İslam bunu yasaklamıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atasa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur”. (4/112)

  6–Yapılan iyiliği Başa kakmak: Bir iyiliği yapınca o iyiliği ikide bir anlatıp iyilik yapılan kimseyi rencide etmekte yasaklanmıştır.Zira bu davranış iyilik yapılanı üzer yıpratır ve mahcup eder. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: ”Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma”. (74/6)

  7– Başkalarını Çekiştirmek (Gıybet) :Başkalarını çekiştirerek dedikodu ve gıybet yapmayı da İslam yasaklamıştır.Gıybet çok çirkin bir davranıştır. İnsanların yaptıkları hataları ballandırarak anlatma ve bunu açığa çıkarmayı İslam yasaklamış ve çirkin görmüştür. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur”.(104/1)

  8– Kendini Beğenmişlik (Kibir) : Kendini beğenen kibirli olan insan başkalarına değer vermez en doğru en iyi benim başkaları iyi ve doğru değildir der .Bu kişi toplumda itibar görmez ve dışlanır.Bundan dolayı bu huydan uzak durmalıyız. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “İman edip iyi işler yapanlara Allah karşılığını tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir…” (4/173)

  9– Bozgunculuk fesat Çıkarmak: Yeryüzünde huzur içinde yaşayan insanlar arasında bozgunculuk çıkarmak, huzuru bozmak, insanlar arasına kin ve nefret tohumlarını ekmek kötü bir davranıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor:
  “Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.Allah’a korkarak ve rahmetini umarak dua edin.Muhakkak ki, iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır”.(7/56)

  10– Çekememezlik: İnsanların başkalarının varlığının ellerinden gitmesini istemek olan Çekememezlik yasaklanmıştır. Başkalarının iyi ve güzel yönleri örnek alınmalı ,herkesin öyle olması gerektiği düşünülmelidir. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Kıskandığı vakit, kıskanç kişinin şerrinden sabahın rabbine sığınırım”.(113/5)

  11– Savurganlık (İsraf) :Malını har vurup harman savurmak doğru bir davranış değildir. Para benim istediğim gibi harcarım demek doğru değildir. Malın insanların faydasına uygun bir şekilde harcanması gerekir. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Ey adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin.yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez”.(7/31)

  12– Adam Öldürmek: Cinayet İslam’ın yasakladığı bir fiildir. Sadece insanları değil hayvan ve bitkileri bile korumayı emreden İslam adama öldürmeyi de elbette yasaklamıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor:. “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Beklide onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kimde tövbe etmese işte onlar zalimlerdir”. (49/11)

  13– Gösteriş Yapmak (Riya) : Gösteriş yaparak yapılan ibadetin bile kabul olunmayacağını bildiren Allah insanlardan her işlerinde gösterişten uzak ve samimi olmalarını ister. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alı koymak çin yurtlarından çıkanlar kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır”. (8/47)

  14– Zina ve Fuhuş: Toplumun ahlakını bozan, soy ve neseplerin karışmalarına vesile olan zina ve fuhuşta yasaklanmıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur”.(17/32)

  15– Önyargılı Olmak: Başkalarına karşı kulaktan dolma bilgilerle önyargılı olmak ve bilip bilmeden konuşmak yasaklanmıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Hakkında bilgin bulunmadığı şeyin ardına düşme! Çünkü kulak,göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur”.(17/36)

  16– Sarhoşluk ve Kumar: İnsanları huzursuz eden, toplumun huzurunu bozan, yuvaların yıkılmasına sebep olan içki ve kumarda kötü birer davranış olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar( putlar) fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir.bundan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz”.(5/90)

  17– Dünyaya Aşırı Düşkünlük: Sadece dünyayı dikkate alarak hep bu dünya için çalışmak insanı doyumsuz yapar ve dünyada insanların hırs ile kötülük yapmalarına sebep olur. Ahiretin tarlası olarak düşünülen bir dünya ise insanın hırsını frenler ve dengeli yaşamasını sağlar. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Onun için sen bizi anlamaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme”.(53/29)

  18– Büyücülük ve Büyüye Başvurmak: Büyücülük yaparak insanların arasını bozmak duygularını sömürmekte kötü bir davranıştır ve yasaklanmıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden sabahın rabbine sığınırım”.(113/4)

  19– Rüşvet Almak ve Vermek: Toplumda haklıyı haksız, haksızı haklı yapan suçlunun suçunu örten, hakkı olmadan menfaat sağlayan rüşvet, insanlar arasında büyük bir haksızlık doğurduğu için yasaklanmıştır. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyin”. (2/188)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir