Kuran’a Göre Cehenneme Kimler Girecek?

Sponsorlu Bağlantılar

Cehenneme Kimler Girecek?

Cehenneme kimler girecek sorusuna en doğru cevabı Kuran’dan yada Kuran ışında hadislerden öğrenebilmekteyiz.Biz de sizlere Cehenneme ehlinin yada Cehenneme girecek grupları ayetlerle anlatmak istedik.Kuran’ı Kerim’de Cehenneme girecek 25 kişi ve bu ayetler aşağıda yer almaktadır.

cehennem, kıyamet, ölüm, ateş

Sponsorlu Bağlantılar

İşte Ayetlerle Cehennemlikler

1) “Allah’a ortak koşanlar.”

MUMİN Suresi (Gafir) 73, 76

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

73.Sonra da denecek ki nerede şirk koştuklarınız,

74.Allah’ı bırakıp da? Diyecekler ki: Gözümüzden kayboldular, zâten de bundan önce tapmaya lâyık birşeye tapmamıştık biz; işte Allah, kâfirleri böyle saptırır.

75.Bu da, yeryüzünde haksız yere sevinip övündüğünüzden ve ululanıp kendinizi gördüğünüzdendir.

76.Girin kapılarından cehennemin, orada ebedî olarak kalacaksınız; gerçekten de ululananların yeri yurdu, ne de kötüdür.
2) “Allah’a ve Rasulüne asi olanlar.”

Nisa 14

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve kim Allah’a ve Resûlüne isyan eder ve sınırlarını aşarsa onu, daimî kalmak üzere, ateşe atar ve onadır horlayıcı, aşağılık bir hale getirici azap.

3) “Ahireti inkâr edenler.”

A’raf 44, 45

Sponsorlu Bağlantılar

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

44.Cennet ehli, cehennem ehline biz, Rabbimiz bize neler vaadettiyse gerçek olarak hepsini bulduk, hepsini elde ettik, siz de Rabbinizin size vaadettiğini gerçek bir sûrette elde ettiniz mi diye nidâ eder, onlar da evet derler, derken aralarında bir münâdî, Allah’ın lâneti zâlimlere diye bağırır.

45.O zâlimlere ki halkı Allah yolundan menederlerdi o yolun eğri bir hâle gelmesini isterlerdi ve onlar âhireti inkâr ederlerdi.

4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.”

A’raf 36

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Âyetlerimizi inkâr edenler ve onları kabûl etmeyi ululuklarına yediremeyenlerse cehennem ehlidir ve orada ebedî kalır onlar.

5) “Allah’a ibadetten yüz çevirenler.”

MUMİN Suresi (Gafir) 60

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve Rabbiniz dedi ki: Çağırın beni, icâbet edeyim size; şüphe yok ki bana kulluk etmekten, ululuk satarak çekinenler, aşağılık bir halde cehenneme gireceklerdir.

6) “Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.”

MUMİN Suresi (Gafir) 70

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Onlar, öyle kişilerdir ki kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanlamışlardır, yakında bilip anlayacaklar.

7) “Allah yolundan alıkoyanlar.”

A’raf 45

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Dediler ki: Sen bize tek Allah’a kulluk etmemizi ve atalarımızın taptıklarını bırakmamızı sağlamak için mi geldin? Doğru söyleyenlerdensen tehdît ettiğin şeyi meydana getir bakalım.

8) “Kâfirler.”

Âl-i İmran 12

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Kâfirlere de ki; Yakında alt olacaksınız, cehennemde toplanacaksınız ve orası ne kötü bir yatılacak yerdir.

9) “Kıyameti inkâr edenler.”

Furkan 11

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Hattâ onlar, kıyâmeti de yalanladılar ve biz, kıyâmeti yalanlayana, alev alev yanan ateşi hazırladık.

10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.”

Secde 20

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Fakat buyruktan çıkanlara gelince: Onların yurtları ateştir; oradan çıkmak istedikleri zaman tekrar atılırlar oraya ve onlara denir ki: Tadın yalanladığınız ateşin azâbını.

11) “Din hesap gününü inkâr edenler.”

Müddessir 46

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve cezâ gününü yalanlardık.

12) “Büyüklük taslayanlar.”

Zümer 60

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve kıyâmet günü görürsün ki Allah’a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri, kapkara olur; ululananlara cehennemde yer yurt mu yok?

13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.”

MUMİN Suresi (Gafir) 43

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Gerçeğin ta kendisi şu ki: Siz beni, dünyâda da çağırmaya salâhiyetli olmayan, âhirette de salâhiyetli olmayan birşeye çağırıyorsunuz ancak ve dönüp gideceğimiz yer, Allah tapısıdır ve şüphe yok ki haddini aşanlar, cehennem ehlinin ta kendileridir.

14) “Büyük günah işlemekte direnenler.”

Vakıa 46

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve büyük günahları yapmada ısrâr ederlerdi.

15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.”

Hümeze 2, 3

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

2.Öylesine ki mal yığar ve onu sayar durur.

3.Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir.

16) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.”

Tevbe 34

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ey inananlar, o bilginlerle râhiplerin çoğu, boş sebeplerle insanların mallarını yerler ve halkı Allah yolundan menederler. Altını, gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla müjdele.

17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.”

MUMİN Suresi (Gafir) 75

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Bu da, yeryüzünde haksız yere sevinip övündüğünüzden ve ululanıp kendinizi gördüğünüzdendir.

18) “Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.”

A’raf 45

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

O zâlimlere ki halkı Allah yolundan menederlerdi o yolun eğri bir hâle gelmesini isterlerdi ve onlar âhireti inkâr ederlerdi.

19) “Zalimler.”

A’raf 41

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Onlara, cehennemde ateşten döşekler, üstlerinde de ateşten örtüler var ve biz, zâlimleri böyle cezâlandırırız.

20) “Azgınlar.”

Sad 55

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Şu da var: Ve şüphe yok ki azgınlara elbette dönülüp gidilecek en kötü bir yer mevcut.

21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.”

Saffat 69, 70

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

69.Şüphe yok ki onlar, atalarını, sapıtmış bir halde bulmuşlardı da.

70.Onlar da, koşa koşa onların izlerini izlemişlerdi.

22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.”

Hümeze 1

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.

23) “Yoksulu doyurmayanlar.”

Müddessir 44

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Ve yoksulu doyurmazdık.

24) “Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.”

Müddessir 45

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Sponsorlu Bağlantılar

Ve boş lâflarla azgınlığa dalanlarla biz de dalardık.

25) “Namaz kılmayanlar.”

Müddessir 43

“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla”

Derler ki: Namaz kılmazdık.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir