Mastürbasyon Yada İstimna

Mastürbasyon yapmak işlemi kendi kendine cinsel tatmin sağlamaktır. Bu işlemin günah olup olmaması yapılma gerekçesiyle alakalıdır. Bu nedenle burada derlediğim bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarım herkes için faydalı olur.

Müstehcenlik günümüzde çevremizi öyle bir sarmış ki, her ne yana dönersek ahlakı dejenere eden şeyler görmek mümkün. Bu müstehcen şeyler ister istemez herkesi etkisi altına almaktadır. Özellikle gençliğin ahlakında derin yaralar oluşturup, esas içlerinde gizli olan değerleri ortaya çıkarmalarını önlemektedir.

Çevremizdeki bu müstehcenlikler özellikle bekar gençleri kendi kendini tatmin etme yoluna sürüklemektedir. Ehli Sünnet fıkhının bu konudaki genel görüşü, zevk iin olursa haram, sükunet bulmak için olursa caiz, zina tehlikesi olursa vaciptir şeklindedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Ehli Sünnet fıkhına göre sadece zevk bulmak için kendi kendini tatmin etmek yani mastürbasyon yapmak haramdır. Eğer zina tehlikesi var ise orgazma ulaşıp bu sıkıntıdan kurtulması vacip olur.

Soru-Cevap

Sponsorlu Bağlantılar

Eğer kişi mastürbasyon yapar ve bunun sonucunda meni gelirse üzerine gusül gelir ve orucu da bozulur. Meni gelmez ve bunun yerine şeffaf ve kaygan olan mezi denen sıvı gelirse gusül gerekmez ve oruç da bozulmaz. Gelenin meni olduğunu anlamak için kasılmalar ve titremeler olduğuna bakmak yeterlidir. Özellikle kadınlar meni gelmesi zordur ve bu şekilde anlamak mümkün olur.

Özellikle bekar olup da evlenemeyen kimseler için Hadiste şu şekilde buyuruyor;

“Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama bakmaktan daha fazla korur, iffeti de daha fazla muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar.”

Bir başka hadiste ise şöyle buyrulmuştur;

“Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç. kuvvetli bir şehvet kincidir.”

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere oruç tutmak hem nefsi şehvani isteklerden korur hemde insanı Allah’a yöneltir.

Mastürbasyona Haram Diyenler Alimler

Masütrbasyon yada diğer adı ile kendini elle tatmin etme, bir çok alime göre haramdır. Buna gerekçe olarak ise aşağıdaki ayeti kerime gösterilir;

“Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak hanımlarına ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu helâl olanlarda kınanmazlar. Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır” (Mü’minûn Sûresi 5-6-7)

 Bu ayetleri delil olarak getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, mastürbasyonun haram olduğuna hükmeder. Buna ek olarak eğer caiz olmuş olsaydı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.) tarafından bir yol gösterilirdi deniliyor.

Hambeli mezhebinin imamı olan İmam Ahmed bin Hanbel ve îbni Hazm’a göre ise “meni, vücudun, dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir, onu eliyle atan kan aldıran gibidir ve caizdir.” Hanbelî âlimleri bu caiz oluş şeklini iki şarta bağlamışlardır: Kişinin zinaya düşme tehlikesi, Evlenmeye gücünün ve imkânının bulunmayışı.

Hanefi Mezhebine Göre Mastürbasyon

İnsan bekar olur yada evli olup da bir özür nedeniyle hanımına yaklaşamazsa ve şehveti baskın gelir, kalbini meşgul edecek derecede fazla olur, ise şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih Ebulleys, «Böylesine bir vebal olmayacağını umarım» demektedir. Eğer kendini tahrik etmek ve sırf şehvetini celbetmek için yaparsa günah olur diyor.

Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli, «Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetini teskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur»  görüşündedir.

Mastürbasyon yapmak insanın zihnini karartır, unutkanlığa yol açar ve insanın zekasını körleştirir. Bu gibi durumlara düşmemek için oruç tutmak, sürekli bir şeyler ile meşgul olmak, boş zamanları faydalı bir şekilde değerlendirme, islami eserler okumak, ölümü hatırlamak ve müstehcen yayınlardan uzak durmak gerekir.

Mastürbasyonun Zararları

Psikolojik Zararları

1- Mastürbasyon sonucun kişide pişmanlık, üzüntü, dalgınlık, suçluluk ve aşağılık duygusu gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkar.

2- Sinir hali, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk gibi etkileri ortaya çıkar.

3- Mastürbasyon özellikle evli çiftlerde aşk ve sevgiyi ortadan kaldırır.

4- Hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık gibi etkileri ortaya çıkar. Çocuklarla beyin ve sinir gelişimini olumsuz etkiler.

5- Mastürbasyon kişide şehvet düşüncelerini artırır ve zihnini meşgul eder. Bu yüzden faydalı şeyler düşünemez.

Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları

Mastürbasyon yapmaya yönelik film satın almak ve seks aletleri satın almak maddi açıdan sıkıntıya sokar.

Mastürbasyon insanı doyurmaz tam aksine daha fazla tahrik eder ve azdırır. Ve insan her zaman daha fazlasını isteyerek arzularının esiri olur.

Fazla mastürbasyonlar vücudu güçsüz düşürür ve kan dolaşım gücünü azalttığı için bazı hastalıklara neden olabilir.

Mastürbasyon yapan evli çiftler cinsel ilişkiden zevk almamaya başlarlar. Bu da evliliğe zarar verir.

Eşler arasındaki cinsel ilişkide vücut rahatlar, ruh ferahlanır. Ancak mastürbasyonda vücut yorulur ve ruh sıkılır.

Mastürbasyon erken boşalma ve idrar yolları hastalıkları gibi bel gevşekliği sorununa yol açar. Bundan kurtulmanın yolu ise mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon özellikle kadınlarda cinsel soğukluğa neden olur. Yani ilişkiden zevk duymaması ve soğuk davranması.

Eşlerin birinden zevk almaması ve birbirinden nefret düzeyinde uzaklaşması, onları farklı ilişkilere iter.

Mastürbasyon yapan bazı gençler, kendileri gibi başka gençleri de buna alıştırırlar. Gençlerin ahlakı bozulur.

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde aşırı mastürbasyon tutkunları bazı hastalıklara maruz kalıyor. Bunlar;

  • Zihinsel zayıflık ve unutkanlık.
  • Korku ve suç işlemeye meyil.
  • İntihar etmeye meyil.
  • Kişilik zayıflığı

İslam dini ise bize ayetlerle bu konu hakkında uyarıda bulunmaktadır.

a) Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de Mü’minun suresi 6-7 ayetlerinde şöyle buyuruyor:

“Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır.” 

Bu ayette görüleceği üzere sınırı geçenler için haddi aşanlar tabiri kullanılır.

Mastürbasyondan Korunmanın Yolları

Bu illetten kurtulmanın en kestirme yolu ergenlik çağına girince evlenmektir.

Evlenmeye gücü yetmeyenlerin nafile oruç tutması gerekir.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

“Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir.”

Cinselliğe yönelten yayınlardan uzak durmak ve bu gibi yerlere gitmemek. 

 

Boş vakitleri geçirmek için kişinin kendisine uğraşlar bulması gerekir. Boş vakitlerini değerlendirecek hobiler edinmelidir.

 

Doğru arkadaşlar seçmek gerekir. Ahlaklı, iyi huylu ve kişiyi kötülüklerden koruyacak arkadaşlar edinilmelidir. Ahlaksız arkadaşlardan da uzak durmak gerekir. 

Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor;

“Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın.” 

Allah (c.c.) ise Zuhruf suresi 67. ayette şöyle buyurmuştur.

“O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah’tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna.”

Okunan kitaplar ve diğer eserler (aşk romanları gibi) insanın arzularını harekete geçirecek eserler olmamalıdır. Aksine insana fayda verecek ahlak çemberi içerisinde kalan eserler okunmalıdır. 

Cinsel organları sıkıştıracak dar elbiseler giyilmemelidir. Dar pantolon, dar şort vb.

Avret mahallindeki tüyler uzadıkça alınmalıdır. Bunlar kaşıntıya neden olarak cinselliği hatırlatır. 

İdrar geldiği zaman hemen yapılmalıdır. Beklediği zaman cinsel arzular ortaya çıkar.

Şehvet duyguları kabardığı zaman cinsel organ soğuk su ile yıkanırsa kişiyi yatıştırır. 

Boş kalmamaya ve yalnız kalmamaya özen gösterilmelidir. Yada bu boş zamanları değerlendirecek aktiviteler edinilmelidir.

Spor yapmak yada başka bir sportif alanda faaliyet göstermek gerekir. 

Özellikle bekarların fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdaları daha az tüketmesi gerekir.

Evlenen kişiler cinsel ihtiyaçlarını eşleri ile gidermelidir. Bir süre bu şekilde yaptıklarında, mastürbasyonun ne kadar saçma ve zevksiz bir şey olduğunu anlayacaklar. 

Ailelerin ergenlik çağına gelen çocuklara bilgi vermeleri gerekir. Onları cinselliğe yöneltecek zararlı şeylerden uzak durmaları için faydalı öğütler vermeleri gerekir.

Çocukların arkadaş çevrelerine dikkat edilmeli ve yönlendirilmelidir. 

Sponsorlu Bağlantılar

Allah’ın her daim sizi gördüğünü ve Allah ve meleklerin huzurunda bu çirkin işi yaptığınızı unutmayın.

Mastürbasyon yapmanın günah olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Mastürbasyonun insan için aşağılık bir duygu olduğunu unutmamalı ve bu şekilde hayvandan daha aşağı derecelere indiğini unutmamalıdır.

Oruç tutarak hem orucun sevabını hemde mastürbasyonda uzak durmanın sevabını almalı.