Misafirlik İle İlgili Hadisler Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Misafirlik ve Misafir Ağırlama

Hadis kelimesi bizzat Hz.Peygamber’in söylediği sözler yada herhangi bir durum karşısındaki fiili davranışlarını ifade etmek için aktarılan sözlerdir. Hadisler bizzat peygamberin söz ve davranışlarını aktardığı için sosyal hayatın düzenlenmesi için ipuçları içerir. Yalnız burada bir sıkıntı oluşmakta çünkü gerçek olmayan hadislerde bulunduğu için bir sözün hadis olup olmadığı iyice araştırılmalı ondan sonra söylenmelidir.

Sosyal hayatta, misafirlik ve davet mühim bir yer tutar İslâmiyet gerek akrabaların, gerekse birbirleriyle din kardeşi olanların birbirlerini ziyaret etmesini teşvik etmektedir Ayrıca dinimizde, eşe-dosta, arkadaşlara, ahbaplara yemek yedirmek de çok güzel bir âdet olarak belirtilmiş ve yedirip içirme teşvik edilmiştir

Bu ziyaretlere gidişlerde, misafir olarak bir mekanda bulunuşta nasıl davranılacağı da teker teker tespit edilmiş ve ortaya konulmuştur

Misafir ağırlamak, misafire ikram etmek, güzel ahlâkın mühim bir şubesidir İslâmiyet mü’minleri, her zaman “ikram etmeye” davet etmektedir

İkram için davet etmek güzel bir adet olduğu gibi o davete icabet etmek te —bazı hallerde vaciptir— asla ihmâl edilmemesi gereken bir ahlâk kaidesidir

Ev Sahibinin Dikkat Etmesi Gerekenler

Misafir ağırlayan kişinin dikkat etmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:

  • Ev sahibi misafirin karşısına hoş bir görüntü ile çıkmalıdır Üstü başı düzgün, saçı-sakalı taranmış olmalıdır Misafiri gece kıyafeti ile karşılamak, saçı-sakalı dağınık bir vaziyette misafirin yanına çıkmak, görgüsüzlüktür
  • Misafir güler yüzle karşılanmalıdır Misafir hanesinde bulunduğu müddetçe onu hoşnut etmek için iç açıcı sözler söylemeli, şahsî problemlerini açarak misafirin canını sıkmamalıdır

Misafir İçin Hadisler

Şimdi misafir ağırlama, ikramda bulunma ve davete icabet etmeyle ilgili hadis-i şeriflere bakalım:

İbn Abbas (ra) der ki: Peygamber (sav): “Kim namazı dosdoğru kılar, zekâtını verir, Ramazan orucunu tutar, misafiri ağırlarsa, cennete girer” buyurdu (Tergib ve Terhib, C5/211-12)

Hz Âişe (ra) Peygamber’in (sav): “Melekler, sofranız kurulu oldukça size dua eder” buyurduğunu rivayet etmiştir (age, c5/211-13)

İbn Abbas (ra) derki, Resûlullah (sav): “İçinde misafire yemek yedirilen evdeki hayır ve bereket, devenin hörgücüne dayanmış bıçağın tesirinden daha çabuk çoğalır” buyurdu (age, c5/211-14)

Hz Enes (ra) naklediyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse Müslümanlardan dört kişiyi misafir etse ve onlara yemelerinde, içmelerinde, giymelerinde kendi ehline yaptığı ikramı yapsa, bir köle azad etmiş gibi olur” (Ramûz, c2/405-2)
Cabir b Abdullah’ın (ra) naklettiği hadis-i şerifin bir bölümü şöyledir Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allahu Teâlâ’nın İbrahim Peygamberi (asm) halil ittihaz etmesinin sebebi, yemek yedirmesi, açıktan selâm vermesi, insanlar uykuda iken gece namazı kılmasııydı” (Tenbîhü’l Gafilin, c2/534)

Misafir ağırlamak, yemek yedirmek, ziyarete gelenlere ikram etmek Mü’minin şiarıdır, salih kişilerin âdetidir

Hz İbrahim Aleyhisselâm’ın misafirperverliği meşhurdur “Allah’ın dostu” mânâsında “Halilullah diye yadedilen Hz İbrahim (as) misafir olmadan sofraya oturmaz, yola çıkar misafir gözetlerdi

Sponsorlu Bağlantılar

Peygamber Efendimiz (asm) ve sahabelerinin misafirperverlikleri, ikramları hepimize örnek olmalıdır Onlar bir avuç hurmayı, bir parça ekmeği, bir parça eti birbirleriyle paylaşır, birbirlerine ikram ederlerdi

Hz Ali (ra) yemek yedirme hususunda şöyle demektedir: “Bir arkadaşımı bir sabah yemeğe çağırmak, benim için pazara çıkıp bir köle satın almak ve o köleyi Allah yolunda azad etmekten daha sevimlidir” (Hayâtü’s Sahabe, c3/299)

Müslüman için “ikram vesilesi” çok boldur Meselâ, uzun bir yolculuktan gelince (hacdan, umreden vs gibi uzun seyahatlerden) bir hayvan kesip ziyafet vermek sünnettir Bir kimsenin çocuğu dünyaya geldiğinde, çocuğun sünnetinde, düğünde, ev aldığında, araba aldığında ziyafet vermesi sünnettir

Misafirlik İle Alakalı Hadisler

Ravi: Ebu Kerime

Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz).”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3750)

Ravi:

Tanım:Bir başka rivayette Resulullah (sav)’ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: “Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3751)

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım:Resulullah (sav)’a dedim ki: “Siz, bizi (sefere) gönderiyorsunuz. Bir yere vardığımız zaman, ahalisi ihtiyaçlarımızı görmezlerse ne yapmalıyız?” (Resulullah bize) şu cevabı verdiler: “Bir kavme inince, onlar misafire davranılması gereken muameleyi size de yaparlarsa ikramlarını kabul edin. Aksi takdirde, misafire yapmaları gereken ikram kadarını onlardan (zorla da olsa) alın.”

Kaynak: Buhari, Edeb 85, Mezalim 18; Müslim, Lukata 17, (1727); Ebu Davud, Et’ime 5, (3752); Tirmizi, Siyer

Ravi: Avf İbnu Malik

Tanım:Ey Allah’ın Resulü dedim, “ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?” “Hayır” dedi, “sen onu ağırla!” Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. “Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?” diye sordu. “Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!” dedim. “öyleyse” buyurdular, “üzerinde görülmelidir!”

Kaynak: Tirmizi, Birr 63, (2007)

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.”

Sponsorlu Bağlantılar

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 5, (3749)

Ravi: Ebu Şüreyh el-Adevi

Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Allah’a ve ahirde inanıyorsa, misafirine ‘caize’sini ikram etsin.” Yanındakiler sordular: “Ey Allah’ın Resulü! Caizesi de nedir?” Aleyhissalatu vesselam açıkladı: “Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması hoş değildir. Tekrar sordular: “Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar?” Aleyhissalatu vesselam açıkladı: “Adamın yanında ikamet eder kalır, halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur.”

Kaynak: Buhari, Edeb 85, 31, Rikak 23; Müslim, Lukata 77, (48); Muvatta, Sıfatu’n-Nebiyy 22, (2, 929); Ebu D

 

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir