Elektrik Devresi Ne Demektir?

Bir elektrik devresi yapabilmek için öncelikle elektrik devresinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir.Konuya giriş amacı ile öncelikle elektrik devresini tanımlayalım;

Sponsorlu Bağlantılar

Elektrik Devresi bir düzeneğe verilen isimdir.Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilirse üretecin Negatif (-) kutbundan çıkan Elektronlar Pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzeneğe bir Elektrik devresi denir.

Elektrik Devresi Yapımı

Basit bir elektrik devresi yapmak için kullanılan araç ve gereçler aşağıda sıralanmışıtır.Bunları tedarik ettikten sonra deneyimize başlayabilriz

Araç ve Gereç

  1. güç kaynağı
  2. lambasıyla birlikte bir adet duy
  3. anahtar
  4. bağlantı kablosu

Deneyde kullanılacak elemanların nasıl bir şekilde dizileceği gösterilmiştir.

Elektrik Devresi Deneyinin Yapılışı

1-Güç kaynağının ( + ) ve ( – ) kutbuna birer bağlantı kablosu takınız.
2-Bağlantı kablosunun bir ucunu anahtara, diğer ucunu ampule bağlayınız.
3-Anahtar açık konumdayken güç kaynağını 3-4,5 volta getirerek açınız.
4-Anahtar açık konumdayken ampülün yanmadığını gözleyiniz.
5-Bu defa anahtarı kapatıp, devreyi tamamlayınız ve ampülün yandığını gözleyiniz.

Elektrik Devresi Deneyinin Sonucu

Akım geçmeyen devreye “açık devre”, akım geçen devreye “kapalı devre” denir.

Üretecin bir ucundan diğer ucuna elektrik yüklerinin hareketini sağlayan kesintisiz iletken yola “elektrik devresi” denir. Elektrik devresinde akımın yönü ( + ) kutuptan, ( – ) kutba doğrudur.