Enerjinin Korunumu Yasası

Sponsorlu Bağlantılar

Enerjinin Sabit Kalması

Kapalı sistemlerde potansiyel enerjideki artma kinetik enerjideki azalmaya veya potansiyel enerjideki azalma kinetik enerjideki artmaya eşittir. Yani herhangi bir enerji kaybı söz konusu değildir. Enerji sadece diğer enerji çeşitlerine dönüşüyor. İşte enerjinin bu şekilde kaybolmamasına Enerjinin Korunumu Yasası denir.

Enerjinin Korunumu Yasası

Yalıtılmış olan bir sistemde bulunan enerji miktarı daima sabittir. Başka bir enerji biçimine dönebilir ancak toplam enerji miktarı sabit kalır. Taş örneğini vermek gerekirse; taş yukarıya bir kinetik enerji ile atılır ve yukarı çıktıkça kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Yukarıya ulaşınca kinetik enerji sıfır olur ve tamamen potansiyel enerjiye dönüşür. Ancak tekrar aşağı düşmeye başlayınca potansiyel enerji yavaş yavaş kinetik enerjiye dönüşür ve yere çarpınca ilk fırlatıldığı kinetik enerjiye sahip olmuş olur.

EM= Ek+Ep = Sabit

Sponsorlu Bağlantılar

şeklinde formül yazılabilir.

Bu formülden de görüleceği üzere kinetik enerjideki değişimin, potansiyel enerjideki değişime eşit olduğunu söylemek mümkündür. Eğer sistemde sürtünme varsa toplam enerjide bir azalma görülür ve bu azalma kadar ısı enerjisi meydana gelir. Böyle bir durumda kinetik enerjideki değişimin, potansiyel enerjideki değişime eşit olmayacaktır. Aradaki fark ise ısıya harcanan enerji olacaktır. Bu durumda;

WS = ΔEK–ΔEP şeklinde yazılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir