Erime Ve Çözünme

Erime ve çözünme olayları çoğunlukla birbirine karıştırılan iki terimdir. Peki bu ikisi aynı anlama mı geliyor? Şayet anlamlar farklı ise bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz? Buyrun cevaplar…

“Şeker ,su içinde eridi mi,yoksa çözündü mü ?” deriz.buz parçası odada beklerken erir mi , çözünür mü ? Erime ve çözünme terimlerini farklı olaylar için kullanıldığını unutmamak gerekir.Erime bir katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir.Çözünme en az iki maddenin birbiri içinde dağılmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Dondurma ısı etkisiyle erir.Genellikle erime ve çözünme olayları birbirine karıştırılır. Oysa çözünme, bir erime veya yok olma olayı değildir. Ancak şeker, su içinde çözünür. Tuz, su içinde çözünür. Topraktaki tuz, yağmur sularıyla çözünüp denizlere taşınır.Ancak şeker, su içinde çözünür. Tuz, su içinde çözünür. Topraktaki tuz, yağmur sularıyla çözünüp denizlere taşınır.

Ayrıca yeraltı suları da yeraltında bulunan tuzları çözer. Topraktan taşınan tuz, denizlerde birikir. Su, buharlaşıp yağmur ile tekrar yeryüzüne iner. Tuz, buharlaşmadığı için geride kalır. Yağmurlar, topraktan ve kayalardan yeniden tuz çözüp denize taşır. Sürüp giden bu olaylar, tuzun denizden eksilmemesini sağlar.