Fizik Terimleri Sözlüğü (A-B Harfi)

Sponsorlu Bağlantılar

Fizik Terimleri Ve Anlamları

Aşağıdaki yazıda fizik derslerinde veya fizik ile ilgili herhangi bir alanda karşımıza çıkabilecek olan kelimeler ve anlamları yer almaktadır. Bu sayfada A ve B harfleriyle başlayan fizik terimlerini ele aldık. Faydalı olmasını umuyoruz…


A –
* Archimides prensibi: Bir sivinin kaldirma kuvveti yer degistiren sivi miktari ile orantilidir.

Sponsorlu Bağlantılar

* Avagadro sayisi: 1 mol maddedeki molekül sayisidir. 6.02×1023 molekül.

* Aberasyon:Bir aynadaki ariza veya isinlarin lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamamasi, odaklanamamasi.

* Aktiflik: Bir çekirdegin zaman bagli olarak bozunmasi.
* Alasim: Metallerin karisimi.

* Alfa radyasyonu: Bir çekirdegin ortama alfa parçaciklari (helyum çekirdekleri) salmasi
* Amper: SI bbirimlerinde elektrik akim birimi, saniyedeki 1 coulomb luk yük akisi.
* Açisal momentum: Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafinda dönen bir cismin açisal momentumu, çizgisel momentumunun dönme noktasina olan uzakligi ile çarpimidir. Dönen cisim bir hacime sahipse eylemsizlik momenti ile dönme hizinin çarpimidir.

* Açisal momentumun korunumu: Eger bir sistemde etki eden bileske trk sifir ise, sistemin toplam açisal momentumunun büyüklügü ve dogrultusu sabittir.

* Antinode: Duran bir dalganin bir hali, dalga girisimlerinin maksimum yerdegistirmeyi yapmasi:genlik.
* Astigmatizm: Bir aynadan yansiyan veya lensten geçen isik demetinin, ayna veya lensteki bir hatadan dolayi genislemesi.

* Atom: Bir elementin tüm özelliklerini tasiyan en küçük birim elemani. Atom bir çekirdek ve onu çevreleyen elektron bulutundan olusur.

* Atomik kütle: Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdegindeki proton ve nötronlarin kütlelerini toplami.

* Atomik kütle birimi: Atom agirliklarinin nötr durumdaki karbonun atomunun agirliginin yani nötron ve protonlarin toplam agirliklarinin 1/12.

* Atom numarasi: Bir atomun çekirdegindeki toplam proton sayisi veya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayisi. Bu numarasi atomun periyodik çizelgedeki yerini tanimlar.

* Alan Uzay içeisinde belili bir yerin degerinin olmasi. Elektrik, yerçekim ve magnetik alanlarina bakiniz.
* Ayrisma: Agir bir çekirdegin hafif iki veya daha fazla çekidege ayrilmasi.

* Agirlik: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklügüdür.

Sponsorlu Bağlantılar

* Ani hiz: Bir parçacigin hizini, sadece belli zaman araligi içinde degil, herhangi bir an içindeki hizidir.Ani hiz konumun zamana göre türevidir.

* Ani ivme: Ortalama ivmenin ?t sifira yaklasirken limit degeridir.Ani ivme hizin zamana göre türevidir.

* Acayip: Üçüncü kuark çesidi

* Acayip parçacik: Acaiplik degeri sifirdan farkli olan parçaciklar için kullnilir. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkin acayiplik kuantum sayisina sahip olmasi durumudur.

* Açisal momentum: 0 kordinat baslangicina göre bir parçacigin L açisal momentumu, o andaki r konum vektörü ile p dogrusal momentumunun vektörel çarpimi olarak tanimlanir. L=r x p  SI sistemindeki birimi kg m2/s2 dir.

* Açisal Hiz: Yariçap vektörünün birim zamanda daire düzlemi içinde taradigi açiya açisal hiz denir.

* Akim: Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktaridir.Birimi  Amper’dir.

* Alternatif Akim: Elektrik alaninin yönü veya siddeti zamanladegisiyorsa,yüklerin ortalama hizlarida degisir.Bu durumda olusan akima Alternatif Akim denir.

* Akim yogunlugu: A kesit alanina sahip bir iletkenin birim yüzeyinden geçen akima denir. J ile gösterilir.Akim yogunlugu elektrik akimi ile orantilidir.

B –

* Bernoulli prensibi: Bir sivinin akis hizi artikça uygulayacagi basincin azalacagini ifade eder.

* Baryon: Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katlari seklinde olan hadronlardir. Yaygin olarak bilinen hadronlar proton ve nötrondur.

* Beta isimasi: Çekirdegin ortama elektron veya pozitron salarak yaptgi birtip isimadir (antielectronlar

* Beta parçacigi: Radyoaktif bir maddenin ortama salmis oldugu elektron.

* Baglanma enerjisi: Çekirdegi parçalamak için gerekli olan enerji veya Bir sisteme bagli olan parçacagin sistemden ayiracak olan enerjidir.

* Bilesik: Kimyasal elementlerin karistirilmasi ile olusan özellikleri elementlerin özelliklerinden farkli olan madde.

* Bozulma: Isigin renk spektrumuna ayrilmasi. Isigin frekansindan veya dalgaboyundan dolayi hizinin degismesi.

* Boyuna dalga: Dalganin içinde bulundugu ortamin titresiminin dalganin yayilma dogrultusu ile ayni dogrultuda olmasi.

Sponsorlu Bağlantılar

* Baskin kuvvet: Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonlari birarada tutan kuvvet.
* Belisizlik ilkesi: Bir cismin, ayni dogultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpimlari Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi eneji ve zamana da uygulanabilir.

* Basit sarkaç: Kütlesi yok sayilabilen uzun bir ipin ucuna maddesel bir cisim asilirsa olusan düzenege basit sarkaç denir.

* Biort-Savart Kanunu: Manyetik alanin kaynagi hareketli elektrik yükleri ise akim tasiyan bir iletkenin etrafinda bir manyetik alan olusmalidir.

* Bagil yogunluk: Bir madde yogunlugunun +4 °C deki suyun yogunluguna orani olarak tanimlanir.

* Basinç: Birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    sengul
    26 Nisan 2011 - 09:46

    yapılan icatların hepsi cok güzel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir