Grafik Nedir?

Bir olayın yürüyüşünü göstermeyi ya da birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan türlü çizgilerden meydana gelmiş şekil. Grafikler, biri pratik öbürü bilimsel olmak üzere iki amaç için yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Pratik amaç güden grafiklerle, çeşitli olaylar hakkında toplu, seri ve doğru görüş elde edilir. Bilimsel amaç güden grafiklerle de, en doğru istatistik araştırmaları yapılabilir. Bir olayın, çeşitli yönlerdeki durumlarını grafikleri tespit edip mukayeseler yapmakla, o ola; hakkında bilimsel değer hükümlerine varılmış olunur. Grafikler, birçok şekil ve tarzlarda gösterilebilir. Bunlar arasında en çok kullanılan kartogramlar ve diyagramlardır

Sütun Grafiği

Bir sütun grafiği bir süre içindeki veri değişikliklerini gösterir veya öğeler arasındaki zıtlıkları resimler. Zaman içindeki farkları vurgulamak için kategoriler yatay olarak, değerler dikey olarak düzenlenmiştir.

Sütun grafiği

Yığınlı sütun grafikleri tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir.

3-B perspektifli sütun grafiği

3-B perspektifli sütun grafiği veri noktalarını iki eksende karşılaştırır. Bu 3-B grafikte, Avrupa’daki satış performansının dört üç aylık dönemini diğer iki bölümün performansıyla karşılaştırabilirsiniz.

Koni, silindir ve piramit grafiği

Koni, silindir ve piramit veri işaretçileri 3-B sütununa ve çubuk grafiklere çarpıcı bir efekt verir.

Silindir veri işaretçileri olan 3-B çubuk grafiği

Piramit veri işaretçileri olan 3-B sütun grafiği

Çubuk Grafiği

Bir çubuk grafik tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmaları görüntüler. Karşılaştırma değerlerine odaklanmak ve zamanı daha az vurgulamak için, kategoriler dikey olarak, değerler yatay olarak düzenlenmiştir.

Çubuk grafik

Yığınlı çubuk grafikler tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir.

Yığınlı çubuk grafik

Çizgi Grafiği

Verilerdeki eğilimleri eşit aralıklarla gösteren çizgi grafik.

Çizgi grafiği

Alan Grafiği

Bir alan grafiği fazla zaman içindeki değişikliğin büyüklüğünü vurgular. Bir alan grafiği, çizili değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de gösterir.

Alan grafiği

Bu örnekte, alan grafiği Denizli’deki artan satışları vurgular ve her şehrin toplam satışa katkısını resimler.

XY (Dağılım) Grafiği

XY (dağılım) grafiği, ya birden çok veri serisindeki sayısal değerler arasındaki ilişkileri gösterir ya da iki sayı grubunu bir xy eşgüdüm serisi olarak çizer. Eşit olmayan veri aralıkları veya kümeleri gösterir ve bilimsel veriler için sıklıkla kullanılır.

Verilerinizi düzenlediğinizde, x değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirin ve sonra ilgili y değerlerini bitişik satır veya sütunlara girin.

Grafiklenecek veri

XY (dağılım) grafiği

Kabarcık Grafiği

Kabarcık grafik bir xy (dağılım) grafiğidir. Veri işaretçisinin boyutu, üçüncü bir değişkenin değerini belirtir.

Verilerinizi düzenlemek için x değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirin ve ilgili y değerlerini ve kabarcık boyutlarını bitişik satır veya sütunlara girin.

Grafiklenecek veri

Kabarcık grafiği

Bu örnekteki grafik A Şirketinin ürünlerin çoğuna ve en büyük pazar payına sahip olduğunu ancak en yüksek satışa sahip olmadığını gösteriyor.

Pasta Grafiği

Pasta grafik, veri serisi oluşturan öğelerin öğelerin toplamına orantılı boyutunu gösterir. Her zaman yalnızca bir veri serisi gösterir ve önemli bir öğeyi vurgulamak istediğinizde yararlıdır.

Pasta grafik

Küçük dilimlerin daha kolay görünmelerini sağlamak için, bunların hepsini tek bir öğe olarak pasta grafikte gruplandırabilir ve sonra bu öğeyi ana grafiğin yanında daha küçük bir pasta grafik veya çubuk grafik şeklinde açabilirsiniz.

Daha küçük pasta grafik içeren pasta grafik

Halka Grafiği

Pasta grafik gibi, bir halka grafik de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden çok veri serisi içerir. Halka grafiğin her halkası bir veri serisini belirtir.

Halka grafiği

Hisse Senedi Grafiği

Yüksek-alçak-kapanış grafiği daha çok hisse senedi fiyatlarını göstermek için kullanılır. Bu grafik aynı zamanda bilimsel veriler için de kullanılır; örneğin, ısı değişikliklerini göstermek için. Bunu ve diğer hisse senedi grafiklerini oluşturmak için verilerinizi doğru sırada düzenlemelisiniz.

Hisse senedi grafiği

Hacim ölçen bir hisse senedi grafiğinde iki adet değer ekseni bulunur: Bir tanesi hacim ölçen sütunlar, diğeri ise hisse senedi fiyatları için. Hacmi bir En Yüksek-En Düşük-Kapanış veya Açılış-En Yüksek-En Düşük-Kapanış grafiğinde içerebilirsiniz.

İki değer eksenli hisse senedi grafiği

Yüzey Grafiği

Yüzey grafik, iki veri kümesi arasındaki en uygun birleşimi bulmak istediğinizde çok yararlıdır. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler aynı değer aralığındaki alanları gösterir.

Yüzey grafiği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu grafik, aynı gerilme kuvveti ölçüsünde sonuçlanan çeşitli ısı ve zaman birleşimlerini gösterir.

Radar Grafiği

Radar grafikte, her kategorinin, merkez noktadan dağılan kendi değer ekseni vardır. Çizgiler tüm değerleri aynı seride köprüler.

Radar grafiği

Radar grafik, birçok veri serisinin toplanmış değerlerini karşılaştırır. Bu grafikte, alanın çoğunu kaplayan veri serisi, A Markası, en yüksek vitamini içeren markayı belirtir.