Bu Yazıda Okuyacaklarınız:

Haber Kipi Tanımı

Haber Kipinin bir diğer adı da Bildirme kipleridir.Haber kipleri adı üstünde zamanı bildiren kiplerdir.Yani haber kipleri fiilin zamanını bildiren kip ekleridir.İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.(Dilek (İstek) Kipi Nedir?)

Sponsorlu Bağlantılar

5 farklı haber kipi vardır.

Haber Kipleri

Fiilin zamanını bildiren kip ekleridir.

1- Görülen Geçmiş Zaman: (-di, -dı, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)

*Bu ek, geçmişte yapılan bir işin, kişi tarafından görüldüğünü, bilindiğini ifade eder.

Kaç-tı-m , kaç-tı-n , kaç-tı

Kaç-tı-k , Kaç-tı-nız , Kaç-tı-lar

2- Öğrenilen (Duyulan) Geçmiş Zaman: (-mış, -miş, -muş, -müş)

*Bu ek, geçmişte yapılan bir işin, başkasından duyulduğunu ifade eder.

Yaz-mış-ım , yaz-mış-sın , Yaz-mış

Yaz-mış-ız , yaz-mış-sınız , yaz-mış-lar

3- Şimdiki Zaman: (-yor, -mekte, -makta)

*Bu ekler fiilin şu anda yapıldığını ifade eder.

Geziyor, boyuyor, gelmekte, yağmakta

4- Gelecek Zaman: (-ecek, -acak)

*Bu ek fiilin gelecekte yapılacağını ifade eder.

Yatacak, Çıkacak, Sevecek

5- Geniş Zaman: (-r, -er, -ır)

*Bu ek fiilin her zaman yapıldığını yada yapılacağını ifade eder.

Kırar, Erir, Gözler, Görür

Not: Geniş zamanın olumsuzu “-mez, -maz” ekleriyle yapılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Burada diğerlerinden farklı olarak geniş zaman ekinin düştüğü görülür.

Gördü / Gömedi

Görür / Görmez

  • İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.