İç Anadolu İklimi

İç Anadolu Bölgesi karasal iklimin etkisi altındadır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Ancak kış mevsimi Doğu Anadolu Bölgesi gibi sert geçmez. Yağış miktarının en az olduğu bölgedir. Özellikle Tuz Gölü ve çevresi ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. En fazla ilkbahar aylarında yağmur yağar. En kurak ise yaz aylarıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

İç Anadolu Bitki Örtüsü

Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bu bozkırlar ilkbahar aylarında bir kaç ay yeşil kalır ve ardından sararır. Bölgedeki orman oranı ise sadece %7 civarındadır. Özellikle akarsu kıyılarında ağaçları görmek mümkündür.

İç Anadolu Bölgesinde Tarım

İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli ekonomik geliri tarımdır. Bölgenin üçte birini ekili-dikili alanlar oluşturur. Özellikle tahıl tarımı konusunda ülkenin ambarı konumundadır. Ülkemizin arpa ihtiyacının %39’u, buğday ihtiyacının ise %31’i bu bölgeden karşılanır. Ulusal tarım gelirimizin %20’sini de İç Anadolu Bölgesi karşılar. Tarım yapılan ovalar ise Kayseri, Konya, Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Develi, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ovalarıdır.

İç Anadoluda Yetişen Tarım Ürünleri

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin “tahıl ambarı” olarak bilinir. Başlıca tarım ürünleri aşağıdaki gibidir;

 • Tahıllar : Buğday ve arpa gibi tahıl ürünleri özellikle Konya Ovası’nda yetiştirilir. Aynı zamanda Ankara, Yozgat ve Kayseri illeri de tahıl üretiminde önemli bir yere sahiptir.
 • Baklagiller : Bölgenin en önemli baklagilleri nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi ürünlerdir. Mercimek üretiminde ülkenin ilk sırasında Konya ve Yozgat gelir.
 • Patates : Ülkenin patates üretiminde ilk sırasında bu bölge gelir. Özellikle Niğde ve Nevşehir illerindeki volkanik araziler nedeniyle en çok üretilen illerdir.
 • Şekerpancarı : Konya, Eskişehir ve Aksaray illeri şeker pancarı üretiminde öndedir.
 • Meyve : Meyve olarak özellikle volkanik araziye sahip yerlerde kayısı, elma, armut gibi meyveler yetiştirilir.

Diğer Tarım Ürünleri

 • Buğday
 • Arpa
 • Çavdar
 • Yulaf
 • Şeker Pancarı
 • Elma
 • Armut
 • Fasulye
 • Nohut
 • Mercimek
 • Bakla
 • Ayçiçeği
 • Badem
 • Patates
Tarım
Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Ekili-dikili arazi bölgenin yaklaşık üçte birini kaplar. Nadasa bırakılan arazi fazladır. Yaz kuraklığı tarımsal faaliyetleri sınırlandırır. Erozyon nedeniyle tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. Sulama yapılamayan alanlarda tahıl tarımı ön plandadır. Arpanın %39’u, buğdayın %31’i bu bölgede üretilir.Tarım Ürünleri
Tahıllar : En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası’dır. Burayı Ankara, Yozgat ve Kayseri takip eder.
Baklagiller : Nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi baklagillerin üretimi önemlidir. Bu ürünler üretimde ilk sırayı alır. Konya ve Yozgat mercimek üretiminde birinci sırada gelir.
Patates : Üretiminde bölge ilk sırayı alır. Niğde ve Nevşehir’de üretilir. Buralardaki volkanik arazi patatesin büyümesi açısından çok elverişlidir.
Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya, Eskişehir ve Aksaray’daki tarım alanlarının büyük bölümü şekerpancarına ayrılmıştır.
Sebze : Sulamanın yaygın olmayışı sebze tarımını olumsuz etkilemiştir. Sulanabilen yerlerdeki sebze üretimi yetersiz kalmaktadır.
Meyve : Volkanik alanlarda bağcılık gelişmiştir. Kayısı gibi meyve üretimi yaygındır.

İklim
Çevresindeki yüksek dağların etkisi ile deniz etkilerine kapalı olan bölgede iklim karasallaştığından ılıman karasal (step) iklim özellikleri görülür. Kış mevsimi Doğu Anadolu’daki kadar sert geçmez. Ancak doğuya doğru iklim sertleşir. Yaz mevsimi odlukça sıcak geçer. Yağış miktarı en az olan bölgedir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış düşen yöresidir. Bölgenin kuzeyine doğru yağışlar biraz artar.

Doğal Bitki Örtüsü
Doğal bitki örtüsü yazın kuruyan ot topluluklarının oluşturduğu bozkırdır. Yağışların azlığı ve ormanların çok tahrip edilmiş olması nedeniyle antropojen bozkırlar geniş yer kaplar. Akarsu kıyılarında kavak ve söğüt ağaçları yoğunlaşır. Yozgat, Akdağlar’da ve Sündiken Dağları’nda bölgenin en geniş ormanları yer alır. Ancak mevcut ormanlar bölgenin sadece %7’lik bir bölümünü kaplar.