Osman Gazi’nin Eseri

Tarih boyu bütün padişahlar ya söyledikleri sözlerle yada yaptıkları çok önemli işlerle akıllarda yer edinmiştir.Padişahları padişah yapanda bu özellikleriydi.Ancak kimi padişahın söylwediği özlü sözler günümüzdeki nesiller için bile yol gösterici özellik taşıyabiliyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu anlamda özlü sözden ziyade Osman Gazi’nin oğlu Orham Gazi’ye yazdığı vasiyet tam bir eser niteliğindedir.Osman Gazi’nin 1326’da Söğüt’te vefat etmeden önce oğlu Orhan Gazi’ye yaptığı bu vasiyet tam bir siyasetnâme niteliğindedir.

http://www.husso.net/imparator/images/01%5B1%5D.jpg

Osman Gazi

Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye Vasiyeti

“Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli  olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.

Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket  eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı.

Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma

Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven  . Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..

Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”.