Ticari Defterler

Ticari Defterler Genel Amaçları

İş yerinde hızlı, pratik ve doğru bir şekilde ticari defterleri düzenleyebileceksiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Amaçlar

1- İş yerinde 2. sınıf tacir defteri düzenleyebileceksiniz.
2- İş yerinde mal alım satımında kullanılan hesapları belirleyebileceksiniz.
3- İş yerinde 1. sınıf tacir defterleri düzenleyebileceksiniz.

Araç ve Gereçler

Sınıf ortamı,görüşme ortamı, bilgisayar ve internet, telefon, anket, kurs ve seminer

Ticari Defterler İçin Detaylı Bilgi

Dosya İçeriği

GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ……………………………………………………………………………………….. 3
1. İKİNCİ SINIF DEFTER DÜZENLEME ………………………………………………………………….. 3
1.1. Tacir Niçin Defter Tutar. …………………………………………………………………………………. 3
1.2. Hangi Tacir Hangi Defteri Tutar……………………………………………………………………….. 3
1.3 Kimler İkinci Sınıf Tacir Sayılır ………………………………………………………………………… 3
1.4. İşletme Hesabı Defteri Nasıl Bir Defterdir …………………………………………………………. 4
1.5. İşletme Defterine İşlenmeyen Belgeler Nelerdir?………………………………………………… 4
1.6. Sene Sonu İşlemleri Nelerdir? ………………………………………………………………………….. 4
1.7. Yeniden Açılış İşlemleri Nelerdir? ……………………………………………………………………. 5
1.8. İşletme Defteri Tutma Uygulamaları …………………………………………………………………. 5
1.8.1 Örnek Uygulama……………………………………………………………………………………….. 5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 27
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ……………………………………………………………………………………… 28
2. HESAPLAR VE TEK DÜZEN HESAP PLANI ……………………………………………………… 28
2.1. Hesap Nedir?………………………………………………………………………………………………… 28
2.2 Hesap Bakiyesi Nasıl Bulunur? ……………………………………………………………………….. 28
2.3. Tekdüzen Hesap Planının Özellikleri nelerdir? …………………………………………………. 29
2.3.1. Tek Düzen Hesap Planı ………………………………………………………………………….. 30
2.4 . Hesaplar Nasıl Çalışır?………………………………………………………………………………….. 48
2.5 Varlık Hesapları Nasıl Çalışır ………………………………………………………………………….. 48
2.6 Kaynak Hesapları Nasıl Çalışır………………………………………………………………………… 51
2.7. Gelir Tablosu Hesapları Nasıl Çalışır ………………………………………………………………. 54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 61
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ……………………………………………………………………………………… 65
3. BİRİNCİ SINIF DEFTERLERİN DÜZENLENMESİ ……………………………………………… 65
3.1. Kimler 1. Sınıf Tacirdir………………………………………………………………………………….. 65
3.2 .Birinci Sınıf Tacirler Hangi Defterleri Tutarlar? ……………………………………………….. 65
3.3 . Bilanço Nedir? …………………………………………………………………………………………….. 65
3.4. Yevmiye Defteri……………………………………………………………………………………………. 66
3.5. Defteri Kebir ……………………………………………………………………………………………….. 67
3.6. Envanter Bilanço Defteri ……………………………………………………………………………….. 68
3.7 Birinci Sınıf Defter Düzenleme Uygulamaları …………………………………………………… 69
3.7.1 Örnek: Boncuk Gömlek……………………………………………………………………………. 69
3.7.2. Uygulama Faaliyeti Örnek: Kelebek Kırtasiye……………………………………………. 78
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 80
MODÜL DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………………. 84
CEVAP ANAHTARLARI ……………………………………………………………………………………….. 90
KAYNAKÇA …………………………………………………………………………………………………………. 94

RenkliNOT:Aşağıdaki PDF dosyasını görüntülemek için  Acrobat Reader programı yüklü olmalıdır.Buradan Acrobat Reader programını indirebilirsiniz.

Pazarlama ve Perakende Ticari Defterler PDF indir

Pazarlama ve Perakende Ticari Defterler