Polis Meslek Yüksek Okulları Taban Puanı

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavında baraj uygulaması yoktur. Bu sınav yarışma usulünde yapılmaktadır. Yani, taban puanın ne olacağını veya kaç olacağını, öğrencilerin kendilerinin başarıları belirlemektedir. Taban puan ise, genellikle her yıl değişmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği gibi her yıl, soru sayısında değişme oluyor. Dolayısıyla da bu yıl taban puanın değişmesi ihtimalinin yüksek olduğunun bilinmesi gerekir. Ayrıca, erkek adaylar ile bayan adaylar arasında da, taban puan açısından farklılık bulunmaktadır. Çünkü, alınacak erkek sayısı fazla iken, bayan sayısı daha düşüktür.

Sonuç olarak, PMYO sınavının taban puanının değişmemesi, yükselmesi veya düşmesi söz konusudur. Bunu adayların başarısı etkilemektedir ve taban puan, erkek veya bayan olmaya göre değişebilmektedir. PMYO sınavında sorulan her bir sorunun değeri 1 puandır ve 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Erkekler ile kızların değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılmaktadır ve dolayısıyla da taban puanlar ayrı ayrı olmaktadır.

Polis koleji taban puanları lise ve üniversite için merak edenler varsa her ikisinden kısaca bahsedelim. Bildiğiniz gibi polis olmak için lise ya da üniversite tercihi yapabiliyorsunuz. Lise için SBS puanına üniversite için de YGS puanına ihtiyacınız var. Bunun için gerekli taban puanlar bu bölümlere yerleşebilmeniz için gereken en az puanı göstermektedir.

Polis Kolejini tercih edebilmek için liseliler için SBS’de eb az 350 puan alınmalıdır. PMYO okumak için YGS’de en az 270 puan alınmalıdır. YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5, YGS 6 puan türlerinden herhangi birisinde 270 ve üzeri puan almanız gerekir. Şehit ve vazife malülü olanların eşleri ve çocukları için ise YGS 1, YGS 2, YGS 3 YGS4 YGS 5, YGS 6 puan türlerinden en az birisinin puanı 140,00 olmalıdır.

Nasıl Polis Olunur?

Türkiye’de polis olmak isteyenlerin karşısında 3 yol çıkıyor.

  1. Lise düzeyinde Polis Kolejine girerek polis olmak için SBS sınavından en az 350 puan almak gerekiyor. 4 yıllık eğitimin ardında Polis Akademisi ne sınavsız giriyorlar. Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun olan öğrenciler meslekte emniyet müdürlüğüne kadar yükselebiliyor.
  2. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ise polis olmak için ikinci yoldur. 2 yıllık eğitim veren bu bölüme girmek için YGS’den en az 270 puan alınması gerekiyor.
  3. Lisans mezunları yani üniversite mezunları ise POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) merkezlerinde 6aylık eğitimin ardından polis olabiliyor. Bunun için ise KPSS sınavına girilmeli ve en az 60 net yapılmalıdır.

Polis Koleji Girişi Koşulları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (270,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının puan türlerinin herhangi birinden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2016) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1991 – 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Sponsorlu Bağlantılar

04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Öğrenim kilo, boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

Yaş ve En az Boy (Santimetre)

  • 12 yaşından gün almamış olanlar 134 cm. (dahil)
  • 13 yaşından gün almamış olanlar 139 cm. “
  • 14 yaşından gün almamış olanlar 144 cm. “
  • 15 yaşından gün almamış olanlar 151 cm. “
  • 16 yaşından gün almamış olanlar 156 cm. “
  • 17 yaşından gün almamış olanlar 160 cm. “

Kilo Yönünden Aranan Şartlar;

Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak, bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı, 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.

Başvuru zamanı ve şekli şöyledir

Kolej giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Koleji Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında halen okumakta oldukları Okulu Müdürlükleri’ne şahsen yaparlar.