Sivil Toplum Kuruluşları ve Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları Tarihçesi

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının geçmişi 19. yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. Bu Sivil Toplum Kuruluşları özellikle kadın hakları ve köleliğe karşı çok önemli roller üstlenmiştir.

Günümüzde bilinen adıyla “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, kuruluş beyannamesinin 10. Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi ve görevleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin STK’lar ile BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. Başlığında dile getirilmiştir.

Sivil toplum kuruluşları dört farklı alanda faaliyet gösteren oda, sendika, vakıf ve derneklerdir.Bu vakıf ve dernekler toplum için faydalı işler yapan yasal örgütlerdir. STK’lar devletten bağımsız olarak kurulan ve özel kişilerin girişimiyle kurulan yasal kuruluşlardır. Eğer STK’lara bir devlet yetkilisi bulunursa STK olma özelliğini kaybeder.

Küresel Örgütler

Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi özellikler 20. yüzyıl ile birlikte daha da artmıştır. Çünkü sorunlar o kadar küresel bir hal almıştır ki ülkelerin kendi çabalarıyla bu sorunların üstesinde gelmesi imkansız bir hal almıştır. Özellikle uluslararası ticaret antlaşmaları kişilerin çıkarlarına göre düzenlendiği için bu düzensizliği gidermek Sivil Toplum Kuruşlarının üzerine kalmıştır. Buna bir örnek vermek gerekirse her yıl Davos’da düzenlenen Dünya Sosyal Forumu yine Davos’da düzenlene Dünya Ekonomik Forumuna karşı düzenlenmektedir. Her yıl dünya genelinden binlerce STK temsilcisi bu forumlara katılmaktadır.

Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri

Ülkemizde Yüzlerce Sivil toplum kuruluşu, dernekler ce vakıflar bulunmaktadır, Bunların içerisinde en çok bilinen kuruluşlarından bazılarının isimleri ve görevleri şu şekildedir.

Tema: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek.

Akut: Temel görevi, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşmaktır.

Kızılay : Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder. Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.

Yeşilay : Sigara, içki ve uyuşturucu maddeler sağlığımızı olduğu gibi, aile ve toplum hayatımızı bozarak büyük zararlar verir. Yeşilay Derneği bu zararlı alışkanlıklardan kurtulmayı ve yakalanmamayı sağlamak amacıyla 5 mart 1920 tarihinde kurulmuştur.

LÖSEV: lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

TEV : Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.

ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği : Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür

Kamu iş : üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak, işverenler ile işçiler, işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik, devamını temin ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.

TOBB :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.

TSK Mehmetcik Vakfı: Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Diyanet vakfı: İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir.

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye’deki Vakıflar

Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları

Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çocuk Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kafkas Vakfı
Nesin Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

Türkiye’deki Dernekler

Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları.

AIDS Savaşım Derneği
AKUT Arama Kurtarma Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Gümrük Müfettişleri Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
İnsan Hakları Derneği
İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
Linux Kullanıcıları Derneği
Mahalli İdareler Derneği
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
Özel Dedektifler Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
Reklamcılar Derneği
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
Türk Arşivciler Derneği
Türk Dış Ticaret Derneği
Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
Türk Radyoloji Derneği
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Planlaması Derneği
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Vergi Denetmenleri Derneği
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

Türkiye’deki Sendikalar

İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK… gibi kuruluşlardır.

BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
BES Büro Emekçileri Sendikası
BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
HAK-İŞ Konfederasyonu
HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Türkiye’deki Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği… gibi  kuruluşlardır.

Basın Konseyi
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalürji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çocuk Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kafkas Vakfı
Nesin Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(47) Yorum

  Mesut Ergül
  13 Haziran 2016 - 09:43

  Böyle bir konu başlığı olacak ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) in adı geçmeyecek, hayret ettim doğrusu..

  Mustafa
  20 Mart 2016 - 17:13

  Çok TEŞEKKÜRLER

  mustafa
  02 Nisan 2015 - 13:33

  çok saolun

  Sare Nur
  01 Mayıs 2014 - 12:34

  Ben çoğu arkadaşımın dediği gibi yazıyı güzel buldum . Bazı dernekler eksik ama yine de emeğinize saygılar diyorum

  marry
  23 Nisan 2014 - 16:39

  thank you

  almila
  22 Nisan 2014 - 14:47

  gerçekten güzel.kısa ve öz

  S.Aguero
  03 Nisan 2014 - 20:33

  teşekkurler

  CİMBOM
  26 Mart 2013 - 18:37

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. GERÇEKTEN ÇOK İŞİME YARADI.SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİMİ YAPMAMA ÇOK YARDIMCI OLDU .THANK YOU VERY MUCH.

  ceyda
  21 Nisan 2012 - 19:44

  benim hiiiç işime yaramadı

  aleyna
  05 Nisan 2012 - 20:21

  saboka gerçek adın ne

  aleyna
  05 Nisan 2012 - 20:17

  bana lazım olan neler oldukları çok saol site sahibi

  yasemen
  31 Mart 2012 - 14:01

  ödevimi kolayca yaptım çok teşk ederim

  yasemen
  31 Mart 2012 - 14:00

  ödevimi kolayca yaptım çokkk teşekkür ederim

  yasemen
  31 Mart 2012 - 13:59

  bu site hoşuma gitmedi.

  halil
  28 Mart 2012 - 14:10

  daha fazla gerek

  muhammet
  27 Mart 2012 - 10:09

  bazı sideler isime yaradı ama gine az çok guzel

  muhammet
  27 Mart 2012 - 10:06

  hiç guzel bise yok odevde yapamadım çok sıkıcı hiç işime yaramadı 🙁 🙁 D:

  adım yok
  25 Mart 2012 - 13:15

  bu ne ya kısaca görevi nedir diyorum nutuk çekiyolar hiç beğenmedim

  yok
  22 Mart 2012 - 21:54

  süper çok işime yaradı teşekkürler 😀 😀

  Salim
  20 Mart 2012 - 19:25

  cok görgüsüzce

  şule
  19 Mart 2012 - 22:25

  çok güzel ödevim bitti thank you

  samet
  12 Mart 2012 - 18:21

  hiç beğenmedim hiç yararı olmadı görevleri nerde bunun hiç güzel değil

  ufuk
  16 Şubat 2012 - 19:13

  siz olmasanız ben neyapardım

  ufuk
  16 Şubat 2012 - 19:12

  çok saolun

  gül
  31 Ocak 2012 - 17:21

  rugeyye yıldırım birimiz ikimiz icinnnnnnnnnnnnnnnnn

  hotmail
  31 Ocak 2012 - 17:13

  ayşeye katılıyorum

  MELTEM
  01 Ocak 2012 - 20:52

  ayşe arkadaşımız gibi TEŞEKKÜRLER ÖDEVİMİ BULDUM

  ayşe
  11 Aralık 2011 - 18:19

  teşekkürler ödevimi buldum

  -saboka-
  25 Ekim 2011 - 19:52

  yürü git aşkım hiç d guzl şeler yo ki brda bi de bnmle çıkarmısın aşkım

  seni seviyoruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

  rabia
  25 Ekim 2011 - 19:27

  coooooooooooooooook teşekkürler ödevime yardımcı oldunuz

  adfh
  18 Ekim 2011 - 23:44

  Acil Tıp Derneği
  ADD : (Atatürkçü Düşünce Derneği)
  Çağdaş Gazeteciler Derneği : (Ege Şubesi)
  Hasta ve Hasta Yakınları Hakları Derneği : (HAYAD)
  İHD (İnsan Hakları Derneği)
  Mazlum-Der : (İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği)
  ORDES : (Organize Destek Arama Kurtarma Derneği)
  ODER : (Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendime Derneği)
  Savaş Karşıtları Derneği
  Saydamlık Hareketine Gönül Verenler
  Tarım Ekonomisi Derneği
  TUSİAD : (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği )
  Toplumsal Düşünce Derneği
  İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
  Hukukçular Derneği
  Avrupa Genç Hukukçular Derneği(elsa)Ankara şubesi
  Avrupa Genç Hukukçular Derneği(elsa)İzmir şubesi

  Vakıflar

  Çocuk Vakfı
  ÇEKÜL VAKFI : (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
  EGEV : (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı)
  İZTO VAKFI : (İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı)
  Sosyal Demokrasi Vakfı : (SODEV)
  TEMA : (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı )
  TİHV : (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
  T.T.G.V.(Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı)
  Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı : (TUSTAV)
  Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

  Diğer Örgütler

  Ana Kültür
  Aydınlık için Yurttaş Girişimi
  Bağımsız İletişim Ağı
  EGE-KOOP S.S. (Egekent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği)
  Eğitim-Sen : (Eğitim -Emekçileri Sendikası)
  Hak-İş Konfedererasyonu
  İnsan Hakları için Hekimler Örgütü : (Physicians for Human Rights)
  İzmir Barosu
  KESK : (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
  Müstakil Tüketiciler Birliği
  S.E.S. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
  Sınır Tanımayan Gazeteciler
  Türkiye Bankalar Birliği
  Türkiye Araştırmalar Merkezi : (Zentrum für Türkeistudien )
  Türk Eczacılar Birligi
  Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği
  Türk-İş : (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
  TOBB : (Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği)
  TTB : (Türk Tabibler Birliği)
  Tüketiciler Birliği

  adfh
  18 Ekim 2011 - 23:43

  ayrıca başka sitede daha kısasını buldum. 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

  adfh
  18 Ekim 2011 - 23:41

  uzun olmasaydı daha iyi olurdu 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

  ßaRßiee
  27 Mayıs 2011 - 09:21

  iyide sölememiski sivil toplum örgütlerinin qörevinii ……!!!

  ısımsız
  19 Mayıs 2011 - 20:17

  banane ısmınden tarıhcesınden bana amacları gerekıyo ya bana amaclarını soyleyın

  alperen
  10 Mayıs 2011 - 16:44

  süper bir site çok güzel ödev yapılıyor

  ali
  02 Mayıs 2011 - 15:29

  müthişşşşşşşşşşşşşşşşşş

  isimli
  27 Nisan 2011 - 20:54

  iyi bir konu bence cok iyi olmuş.

  isimsiz
  25 Nisan 2011 - 18:29

  arkadaşlar burası çok güzel bir site hemde uzun uzun anlatıyor tam ödev yapılacak bir site ben ödev sitesi diye buna derim iştee 🙂

  bbaabbaa
  24 Nisan 2011 - 13:15

  yok

  ı love you justin
  16 Mart 2011 - 21:04

  bence çok iyi olmuş araştırma yapmak için çok iyi bir site ayrıca ödevlere de yardımcı

  TURKISH STARS
  06 Mart 2011 - 11:05

  A

  AEGEE-Ankara
  AIDS İle Mücadele Derneği
  ALS – MNH Derneği
  Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
  Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
  Adli Tıp Uzmanları Derneği
  Alzheimer Derneği ve Vakfı
  Ankara Sinema Derneği
  Anne Çocuk Eğitim Vakfı
  Arama Kurtarma Derneği
  Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
  B

  Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
  Bağımsız Ulaşım-Sen
  Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
  Berksav
  Bir Dilek Tut Derneği
  Birleşik İşçi Sendikası
  Birlik Dayanışma Hareketi
  Büro Emekçileri Sendikası
  D

  DenizTemiz Derneği
  Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
  Doğal Hayatı Koruma Derneği
  E

  Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
  Ege Çevre ve Kültür Platformu
  Ekolojik Ütopyalar Derneği
  Epilepsi ve Toplum Derneği
  EĞİTİM SEN
  F

  Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
  Film Yönetmenleri Derneği
  Fişek Enstitüsü
  G

  Gençlik Tiyatroları Oluşumu
  H

  Halkevleri
  Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
  Hukukun Üstünlüğü Derneği
  K

  Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
  K (devam)

  Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
  Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
  Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
  M

  Mayınsız Bir Türkiye Girişimi
  N

  Nesin Vakfı
  O

  Osmanlı Araştırmaları Vakfı
  R

  Reklamcılar Derneği
  Rock – A (festival)
  S

  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  Sinema Emekçileri Sendikası
  Sinema Yazarları Derneği
  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
  Sosyal Araştırmalar Vakfı
  Sosyal Girişim Derneği
  Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
  Sırça Yaşamlar Derneği
  T

  Tarih Vakfı
  Tiyatro Oyuncuları Derneği
  Toplum Gönüllüleri Vakfı
  Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
  Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
  Tüketiciler Birliği
  Tüketiciyi Koruma Derneği
  Türk Akciğer Kanseri Derneği
  Türk Eczacıları Birliği
  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
  Türk Hematoloji Derneği
  Türk Hemşireler Derneği
  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
  Türk Kardiyoloji Derneği
  Türk Metal Sendikası
  Türk Nefroloji Derneği
  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
  T (devam)

  Türkiye Bilişim Vakfı
  Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Türkiye Nükleer Tıp Derneği
  Türkiye Organ Nakli Derneği
  Türkiye Psikiyatri Derneği
  Türkiye Sakatlar Derneği
  Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
  Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
  Türkiye Yazarlar Sendikası
  Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
  Türkiye Öğretmenler Sendikası
  Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
  Türkiye İnsan Hakları Kurumu
  Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
  Tıbbi Onkoloji Derneği
  U

  Umut Vakfı
  Umut Çocukları Derneği
  V

  Viral Hepatitle Savaşım Derneği
  Y

  Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği
  Ç

  Çağdaş Gazeteciler Derneği
  Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
  Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
  Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
  Çocuk Destek Grubu
  Ö

  Öğretim Elemanları Sendikası
  İ

  İnsan Hakları Gündemi Derneği
  İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
  İstanbul Kültür Sanat Vakfı
  İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
  İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği

  KAYNAK:VİKİPEDİ

  yaren
  02 Mart 2011 - 20:16

  bence çok güzel çok teşekkür ederim işime yaradı ödevimi çok güzel bir şekilde yaptım…

  mine
  12 Şubat 2011 - 11:29

  çooooooook işime yaradı

  rümeysa
  08 Şubat 2011 - 14:52

  hiç beyenmedim görevleri nerde bunun yahu elif sana katılmıyorum bunu ödev olarak yazsaydım sıfır alırdım

  Elif
  04 Şubat 2011 - 16:09

  Teşekkür ederim ödevim vardı.

  Hiç biryerde bulamadığımı burda buldum ..

  Gerçekten çok teşekkür ederim sağolun ..

  Hakan ERDOĞAN
  03 Aralık 2010 - 21:55

  Sayın Yönetici ;
  Siteniz de Türkiye de bulunan dernekler bölümünde ülke genelinde 14 şubesi ve 1650 üyesi bulunan ve merkezi ankara da bulunan bir çok sosyal sorunlar konusunda çözüm önerileri getiren ve ülke sosyal politikalarının takipçisi olan derneğimiz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin yazılmasını talep ediyorum.
  Hakan ERDOĞAN
  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
  Genel Merkez Genel Sekreteri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir