Türkiye’deki Yardım Kuruluşlarının İsimleri

Sponsorlu Bağlantılar

Bazı Yardım Kuruluşları

 • Kızılay
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Yeşilay
 • Türk Hava Kurumu
 • Millî Eğitim Vakfı

Türkiyede Faaliyet Gösteren Büyük Yardım Kuruluşları

Türkiye Deprem Vakfı ; Bu kuruluşun amacı deprem öncesinde ve deprem sonrasında alınacak önlemler konusunda ülke içerisindeki kuruluşlar ile iş birliği yapıp kuruluşların yapacağı etkinlikleri desteklemektir. Depreme karşı koruyucu önlemler alıp eğitim vermektir.

Akut ( Arama Kurtarma Derneği ): Akut’un ana amacı dağ ve doğa koşullarında meydana gelecek olan kaza ve kaybolma olaylarında vatandaşlara yardım etmektir. Deprem, sel ve doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı : Bu kuruluşun amacı terkedilmiş, ihmal edilen ve başka sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya çalışan çocuklara sahip çıkmaktır.

İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği : Kimsesi olmayan, maddi ve manevi bakıma muhtaç olan yaşlılara yardım edip düzgün yaşamasını sağlayan bir kuruluştur.

Türkiye Sağır Ve Dilsizler Cemiyeti : Bu kuruluşun amacı yurttaki duyma ve konuşma engelli insanları ülkeye yarayacak fayda getirecek bireyler haline getirmektir.

Çocuk Sevenler Derneği : Bu kuruluşun amacı çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurdu gibi hizmet veren yerlerde korunmakta olan çocukların yardıma muhtaç olanların değişik sosyal yardımda bulunmaktır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı : Bu kuruluşun amacı ülkemizde iyi eğitilmiş insanlardan daha çok olması için hizmet vermektedir.

Türkiye Kızılay Derneği

Kızılay’ın kuruluş amacı; her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ıstırabını dindirmek amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır.

Türkiye Kızılay Derneği
Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara
Tel: +90 312 430 23 00
Fax: +90 312 430 01 75

Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

2002 yılında “Samanyolu Televizyonu” bünyesinde “Kimse Yok Mu” Programı ile, kimsesiz, mutsuz ve yarınından ümitsiz insanlarımıza el uzatmak ve bir ışık olmak gayesiyle yola çıktı. Mart-2004 tarihinde yeniden yapılanarak kurumsal hale gelen dernek, daha geniş kitlelere yardım eli uzatabilmek ve daha etkin hale gelmek amacıyla Türkiye çapında kademeli olarak teşkilatlanma kararı aldı. Ayrıca gurbetçilerimizin yoğun olarak yaşadığı “Avrupa, Amerika, Kanada, Avusturya’da” şubeler ve ofisler açmayı hedefledi.
İhtiyaç sahiplerinin ve yardım eli uzatılanların durumundan daha iyi haberdar olmak ve sürekli bir destekle ayakta durmalarını sağlamak amacıyla “Kardeş Aile” projesini başlattılar.

Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkez
Tel: (216) 521 8080
Fax: (216) 520 16 16
Adres: Bulgurlu Mah. Aydınoğlu Sok. No:27 34696 K.Çamlıca-Üsküdar-İstanbul
Mektup Adresi: P.K. 54 Üsküdar/ İstanbul

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

İHH İnsani Yardım Vakfı nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapmak üzere kurulmuştur. 1992’de gönüllülerin faaliyetleri ile başlayan Vakıf çalışmaları 1995 yılında kurumsallaşmıştır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarını yürütürken ülkemizde ve çalışma yaptığı bölgelerde yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önemsemekte ve buna yönelik birçok sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre
(1) Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde,
(2) Afet bölgelerinde,
(3) Yoksulluk olan tüm ülke ve bölgelerde faaliyetler yürütür.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
Adres: Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No:3 34230 Fatih / İstanbul
Tel: +90 212 6312121
Faks: +90 212 6217051

Çalışan Bayanlar Derneği (ÇABADER)

ÇABADER, kamu ve özel sektörlerde çalışan bayanların serbest meslek erbabının, iş ve emek sahiplerinin haklarını savunmak aralarında toplumsal ve mesleki yardımlaşmayı sağlamak ve bu kapsamda çalışanların kültürel, manevi ve ahlaki seciye bakımından yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefler.
Toplumumuzu Atatürk’ün belirtmiş olduğu uygar milletler seviyesine ulaştırmayı gaye edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak; Derneğimiz Çağdaş, demokrat, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her seviyesindeki bayan çalışanlarının haklarını korumak, sosyal, kültürel dayanışmalarını artırmak amacıyla aktivitelerde bulunur. Dernek binası E-5 yolu kenarında, Şirinevler’de bulunmaktadır.

Alternatif Yaşam Derneği

Sponsorlu Bağlantılar

2002 yılında “hayata kadınca alternatifler” sloganıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu olan “alternatif yaşam”; farklı düşünceleri ve meslek gruplarını ortak bir platformda toplayarak, gerçekleştirdiği faaliyetlerle eğitimli kadın, eğitimli aile, başarılı ve mutlu topluma ulaşmayı hedeflemektedir.
Dernek, kadının sosyal ve mesleki hayatta daha aktif ve verimli hale gelmesi adına gerçekleştirdiği eğitim ve kültür faaliyetlerini sınırlı zamanda, sınırsız hizmet anlayışıyla, kalite ve profesyonellik ışığında sunmaktadır. Bu bağlamda seminerler, eğitim programları, , geziler, kültür ve sanat faaliyetleri, özel gün kutlamaları, yemekler – kahvaltılar ve sosyal fayda oluşturacak faaliyetler düzenlemektedir.
Kadının kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine destek olmayı kendisine ilke edinen alternatif yaşam derneği, iletişim ve paylaşım ortamının etkinliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla dernek çatısı altında 9 mesleki ve 2 sosyal kulübü hayata geçirmiştir. Katılımcıların sayısını, kişisel kalitesini ve birbirleri ile etkileşimlerini arttırmaya yönelik kulüp aktiviteleri sunan derneğimiz; farklı gelişim alanlarında bilgi edinmek veya uzmanlık seviyesini arttırmak isteyen katılımcıları bir araya getirmektedir.

Alternatif Yaşam Derneği, güzel bir sosyal yardımlaşma örneği olarak , yaşayan ama fark edilemeyen insanların bir nebze yüreğini güldürmek, onların ihtiyaçlarını giderebilmek adına; ihtiyaç sahiplerinin doğrudan ve ücretsiz olarak yararlandığı ‘alternatif giyim mağazasını açmıştır. “heba etme hibe et” sloganıyla I. ve II. el kıyafet toplama kampanyaları geröekleştiren mağazamızda, yardım kulübümüz’ün gönüllü üyeleri dönüşümlü olarak hizmet vermektedir.

Evrensel Gelişim Derneği

Evrensel Gelişim Derneği, toplumda alışılmışın dışında konumlandırmak isteyen farklı meslek gruplarındaki kadınların buluşma noktası. Kadını sosyal ve mesleki hayatta daha evrensel boyutlara; kendisi, ailesi ve içindeki yaşadığı toplum adına değer üreten bir seviyeye çıkarmak amacıyla çalışan Evrensel Gelişim üyelerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Üyelerinin sosyal sorumluklarını artırarak etkin bireyler olmalarına katkı sağlayan dernek, benzer meslek gruplarını bir araya getirerek sinerji oluşturmalarını da destekleyen faaliyetler üretiyor.
Toplumsal duyarlılığı yüksek, kişisel bütünlük sahibi, paylaşıma açık, gelişim odaklı, aile ve iş hayatı dengesini kurmuş, entelektüel bir toplum oluşturmak için, bilgi, birikim ve uzmanlığın paylaşıldığı ortamlar oluşturan Evrensel Gelişim, sosyal aktivitelerle hayatın renklerini keşfetmek isteyenler ile her geçen gün büyüyor.

Marmara Çalışanlar Federasyonu (MÇF)

MÇF, toplumsal, bölgesel, yerel, kentsel ve bireysel sorunlara, AB ve gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında çözüm geliştirmek üzere gönüllü kişiler tarafından kuruldu. Oda, birlik, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarını, ulusal ve uluslar arası faaliyet gösteren sendika, federasyon, konfederasyon ve diğer STK’ları ile tanıştırmak ve işbirliği ortamı hazırlamaktadır.
Ülkemizi ve toplumumuzu uygar milletler seviyesine ulaştırmak, ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve demokratik hak ve menfaatleri, adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek amacıyla; ulusal-bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde, “küresel, bölgesel, yerel, ulusal sosyal barış”a katkı sağlamak amacıyla ortak konsessüsler, diyaloglar ve işbirlikleri geliştirmektedir.

Marmara Çalışanlar Federasyonu
Adres: Molla Gürani Cd.No.28 Aksaray-Fındıkzade-İST.
Tel: (212) 52373 71 – 523 73 73 – 523 73 43
Faks: (212) 523 74 23

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(40) Yorum

  ayşegül
  12 Nisan 2016 - 16:11

  çok iyisiniz

  admin
  20 Şubat 2016 - 13:06

  Merhaba,
  Buraya yazdıklarınızı bu yardım kuruluşları görmezler. Bu yardım kuruluşlarının telefon numaralarından ve iletişim adreslerinden onlara ulaşarak yardım talebinizi iletebilirsiniz.

  hakan demir
  20 Şubat 2016 - 12:59

  ALLAH aşkına yalvarıyorum size bu kacıncı size yazışım bilmiyorum bçocuklarıa yardım edin iki kızım var anneleri yok evde yanlız yaşıyorlar ne yakacak nede yiyecek birseyleri yok kirayı ödeyemiyoruz kizim ın biri okuyor çocuk gelişiminde 3 aydır kurs parasını yatıramıyorum ben eve gelemiyorum hastayım omirilk zedelenmesi sol ayagımda sinir zedelenmesi vefıtık var ameliyat olmam gerekiyor riskli olamıyorum evimi çocuklarımı tehdit ediyorlar evi basıp beni ve kızımı darp ettiler şikayetçi olduk ama hiçbirsey yapmadılar eve gelemiyorum çalışamyorum hastane köselerinde ve sokaklarda kalıyorum kzlarım bana kırgın haklılarda çaresizim ALLAH askına yalvarıyorum size bana değil çocuklarıma yetim çocuklarıma yardım edin ev sahibi evden atıcak elektriği kesmişler elimden birsey gelmiyor her ALLAH ın günü ölmek için yalvarıyorum ALLAH ıma bas vurmadığım hiçbir yer kalmadı kimse ilğilenmiyor bşbakanım a cumhur baskanıma belediye baskanıma ulasmaya çalıştım defalarca yazdım kimseden cevap gelmedi size ALLAH rizası için yalvarıyorum çocuklarıma bize yardım edin dayanacak gücüm kalmadı psikolejim bozuldu kendime zarar vermekten korkuyorum ne olur duyun artık sesimi yalvarırım size kizimın telefon numarasını yazdım size benim telefonum yok iki kızım evde yanlz kalıyor kimsemiz yok devletimden başka ne olur yardım edin ALLAH askına

  Cemile
  14 Aralık 2015 - 15:28

  Allah rizasi için yardim edin 15 bine yakin borcumuz var ev kirasını ödeyemeyecek durumdayız 2;5 yaşındaki kızımın süt ve bez parası bulamıyoruz bunalıma girdik lütfen yardim edin

  Hülya
  24 Kasım 2015 - 00:22

  ALLAH rızası için bana yardım edin ben 30 yaşında özürlü bir bayanım kimsem yok devletten 3 ayda bir aldığım 600 tl. ancak 2 aylık kiramı karşılıyor elk kesiliyor karanlıkta kalıyorum su faturam 7 aylık 130 tl eğer 7 güne kadar ödeyemezsem suyumda kesilecek neolur beni ölüme terketmeyin yalvarıyorum size ALLAH rızası için

  Ahmet Solak
  14 Ekim 2015 - 09:51

  Allah rızası için peygamber aşkı için yardım edin 3yasinda küçük bir oğlum var onun karşısında çaresiz kalmaktan bıktım yardım edin ne isterseniz yaparım yardım edin

  nizam
  09 Eylül 2015 - 21:08

  ben size muştan yazıyorum çok mağdur durumdayım elimden tutan bir müslüman kardeşimiz yokmu yaklaşık borcum 150000 bin borcum var bayram geliyor evime bir şey yok götüreyim iki çocuğum ne yapacağımı bilmiyorum intihar edeceğim allah için yardım edin

  merve
  06 Nisan 2015 - 15:25

  çok teşekkürler çok yardımınız dokundu

  yusufalu
  13 Mart 2015 - 19:55

  Cok guzell

  nabıyon beya
  10 Mart 2015 - 14:47

  fazlası yokmu

  almina
  02 Mart 2015 - 18:33

  çok teşekkürler sayenizde ödevim bitti hatta çook kısa idi

  çiçek
  16 Nisan 2014 - 20:21

  bana istediğim bilgileri veremeediinizzzzzzzzzz

  aslıhan güner
  16 Nisan 2014 - 09:36

  çoooooooookkkkkkkkkk ggggggggüüüüzzzzzeeeelllll

  misafir
  11 Nisan 2014 - 08:26

  süperrrrrrrrrrrrrr 🙂

  hklonng
  01 Nisan 2014 - 19:31

  site çokkk kötü yardım etmedi

  ırmak
  01 Nisan 2014 - 09:33

  çok güzel bir site:)

  damlanur
  08 Mart 2014 - 13:53

  Bence de aynnnnnnnnnennn-:-) 🙂 🙂 🙂 🙂

  JGıJOYstar
  26 Ekim 2013 - 14:21

  sağ olun var olun özel mavi su kolejinden ödev vardı allah razı olsun
  birde bu para dağıtan kurumlar vardır onu yazarsanız sağolun allah razı olsun

  ayşe
  18 Mayıs 2013 - 11:33

  süperrrrrrrrrr çokkkkk beğendimmmmmm

  habibe
  29 Nisan 2013 - 15:42

  bnde çok beğendım superrrrrrrrr mükemmel harika ve harikanında otesi

  merve
  27 Nisan 2013 - 13:41

  çok güzel

  kadir
  14 Nisan 2013 - 17:38

  ♥♥♥♥♥Çok Teşekkür♥♥♥♥♥

  emre
  06 Nisan 2013 - 14:12

  😀 😛

  emre
  06 Nisan 2013 - 14:12

  çoookkkk saolll’un bu siteyi kuranın ellerinden ve ağzından öpeyim

  ümmühan
  26 Aralık 2012 - 08:23

  pardon kaynakça nerde
  🙂

  ontu
  30 Kasım 2012 - 21:26

  çok güzel

  can
  03 Nisan 2012 - 13:14

  süüüüüüüüpeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr site
  yapanın ellerine sağlıq

  Hawalı,Şıhmarık,Zengin
  12 Şubat 2012 - 13:51

  ya çok yardımcı oldu bizim kolejde böyle bir ödev vermişlerdi,bu sayfa sayesinde buldum çok tşk ederim . Bu sayfaya bayıldım ya neyse herkese muck <3

  dilara
  04 Ocak 2012 - 15:41

  Çok yardımcı oldunuz böyle bir site açılmış olması beni çok sevindirdi. 🙂 😉

  melek ama deli melek
  19 Aralık 2011 - 19:19

  yardımlarınız için sağolun var olmayın

  delisiniz
  19 Aralık 2011 - 19:16

  çok süper beya <3 <3 🙂 🙂

  sanane
  19 Aralık 2011 - 19:12

  hiç yardımı olmadı kiiiiiiiiiiii :):):):):):):):):):)

  azrail
  15 Aralık 2011 - 15:53

  :)))))))))))))))))))))))))))))

  ebru
  07 Aralık 2011 - 17:08

  çok saolun 🙂

  özge
  29 Kasım 2011 - 13:59

  yardımlarınız için teşekürler

  kaan
  26 Kasım 2011 - 07:51

  😀 süper

  mehmet
  26 Ekim 2011 - 15:27

  bende çok sevdim

  Rukiye
  17 Ekim 2011 - 12:45

  çooooooooooooooooooook yardım etti yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssüüüüüüüüüüüüüppppppppppppeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr<)))))

  afife
  17 Mart 2011 - 16:18

  bu siteyi çok sevdim

  eren
  14 Mart 2011 - 18:59

  çocuk hakları ile ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları hangileridir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir