Türkiye’nin Maden Yatakları

Ülkemizdeki maden yataklarına bakıldığında yer altı zenginliği olarak dünya çapında en zengin ülkelerin başında gelmektedir.Diğer dünya ülkelerinin maden yataklarına bakıldığında Türkiye, bu ülkelerin maden rezervlerinin yanın en büyük maden rezervlerine sahiptir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiyede maden yatakları,çeşitlilik ve reservleri bakımından çok zengin bir ülkedir.Maden yatakları açısından birçok madende dünyanın en büyük reservlerine sahiptir.Krom,mermer,trona ve mangazit reservlerinin yanında,dünya bor reservlerinin üçte ikisi Türkiyede bulunmaktadır.Ülkede bugün madencilik sektöründe 53 farklı maden ve mineralin üretimi yapılmaktadır.Kamu sektörü mineral yakıtlar ve metalik cevher üretiminde ağırlığını korurken,özel sektör endüstriyel minerallerin üretiminde yoğunlaşmıştır.

Türkiye’de Üretilen Önemli Madenler

Türkiyede üretilen önemli madenlerden bazıları şunlardır.

Taşkömürü:

Batı Karadenizdeki Zonguldak Ereyli Havzasında bol miktarda bulunan taş kömürü,1937 yılında devletleştirilmiş ve kalori değeri yüksek olduğu için uzun yıllar evde yakacak olarak kullanılmıştır.Yıllık ortalama 2,5 tondan fazla taş kömürü üretilmektedir.

Linyit ve Ham petrolü:

Bilinen linyit yataklarının en önemlileri Afşın, Elbistan,Muğla,Soma,Tunçbilek,Seyitömer,Beypazarı ve Sivas havzaları oluşturmaktadır.Ülkenin toplam linyit rezervleri 8.4 milyar ton olup, yıllık linyit üretimi 60-65 milyon tondur. Ham petrol ise Türkiye’de ilk defa 1940 yılında Güneydoğu Raman dağı etetklerinde bulunmuştur.Ham petrol üretiminde sağlanan artışlar, büyük ölçüde Türkiye petrolleri anonin ortaklığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda sağlanmıştır.

Demir Cevheri:

Ağır sanayinin en önemli ham maddesi olan demir cevheri başta içanadoluda Sivas ve Kayseri illleri olmak üzere ülkenin çeşitli yörelerinden çıkarılmaktadır.Yıllık üretim 6 milyonun üzerindedir. 1998 yılında madencilik faaliyetlerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı % 1.3 civarındadır.1994 yılından sonra madencilik sektöründe görülen en önemli gelişme 1989 yılı sonrası dönemde sürekli gerileyen ihracatın tekrar artış sürecine girmesi olmuştur.

TÜRKİYE MADEN YATAKLARI HARİTALARI

Altın – Gümüş Yatakları Haritası Asbest Yatakları Haritası Bakır Yatakları Haritası Barit Yatakları Haritası
Boksit Yatakları Haritası Demir Yatakları Haritası Diatomit Disten Profillit Talk Asbest Yatakları Haritası Dolamit Magnezyum Barit Yatakları Haritası
Flourit Yatakları Haritası Fosfat Yatakları Haritası Flourit Fosfat Jips Sofratuzu Kükürt Solestin (Stronsiyum) Yatakları Haritası Jeotermal Alanları
Kil Kaolen Sepiyolit Bentonit Lületaşı Yatakları Haritası Krom Yatakları Haritası Kurşun-Çinko Yatakları Haritası Kuvars-Kuvarsit-Kuvarskumu Yatakları Haritası
Manyezit Yatakları Haritası Mermer Yatakları Haritası Nikel – Mangan – Antimuan Yatakları Haritası Perlit – Pomza Yatakları Haritası
Türkiye Maden Yatakları Grafit Zımpara Alunit Yatakları Haritası Zeolit Yatakları Haritası

Bitümlü Seyl Yatakları Haritası

Feldspat Yatakları Haritası

Kil Bentonit Yatakları Haritası

Sponsorlu Bağlantılar

Linyit Yatakları Haritası

Türkiye’nin Altın Cevherleri