Valinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sponsorlu Bağlantılar

İllere Atanan Valilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

* Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmek, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkili olan kişidir.

* Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi
kullanmak ve bunların yüklediği görevleri yerine getirmek için valiler
genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

* İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

* Vali bulunduğu ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

* Vali, Cumhuriyet Bayramında bulunduğu ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

* Vali bulunduğu il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

* Bulunduğu ildeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek yetkisine sahiptir.

* Bulunduğu ildeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak yetkisine sahiptir.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir