Yardımlaşma ve Dayanışma Deyim ve Atasözleri

Sponsorlu Bağlantılar

Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir?

İnsan doğası gereği sosyal  bir insandır.Yalnız yaşayamaz , diğer insanlara ihtiyacı vardır ve toplumdaki diğer insanlarlar birlikte yaşamak durumundadır. Birlikte yaşamanın gereği ile birlikte toplumsal kurum ve kuruluşların ortak değerde birleşmesi ve aynı çıkarlar için hareket etmesidir. Dayanışma ülke içinde olabileceği gibi milletlerarası da olabilir.

Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi

Toplum içinde dayanışma toplum uyumunu artırır.bununla birlikte toplumun gücü artar.Yardımlaşmanın yüksek derecede yapıldığı toplumlarda huzur, mutluluk ve başarı olur. Böyle cemiyetlerde insanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir, kin ve nefretler erir, yok olur, haset kalkar. Dilencilik görülmez, refah seviyesi artar; hırsızlık, dolandırıcılık ve anarşiye rastlanmaz. Yardımlaşma sayesinde devlet kuvvet kazanır. Çünkü fertlerin karşılıklı olarak yardımlaşmaları devletin masraflarını azaltır.

Yardımlaşma ve Dayanışma İle İlgili Deyim, Söz ve Atasözleri :

 • Şeytan siz fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağrifet ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.
BAKARA–268-
 • Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme.
SADİ
 • İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
Walter SCOTT
 • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
MEVLANA
 • Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez
Merry BROWN
 • Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır.
Abdullah el BASRİ
 • Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da daha dost olursun.
CLEBBUL
 • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
A.F BAŞGİL
 • Çoban, kurdun işine razı olursa, köpek yabancıya havlamaz.
Ebu ÜMAME
 • Düşmanına bir şey vermek, dostundan bir şey almaktan daha iyidir.
Gustav Van MOSER
 • Yardım edeceğin kişiye bir şey demeden yardım et.
EFLATUN
 • Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir.
KESLER
 • Bir kör bir başka köre yol gösterirse ikisi de.
Matthew HENR
 • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten.
N.KEMAL
 • Bir el ki olmaya hayr-ı hasenatı, Verilmez ona cennet ilinin derecatı.
Niyazi MISRU
 • Sacayağın ayağı üç olur, Birbirine güç olur, biri kulursa hiç olur.
Türkmenistan Türkleri Atasözü
 • Gerçek Müslüman isen, yardımdan durma geri, Faydalı olamıyorsan, zararlı olma bari
İsmail ÖZCAN
 • Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez.
Tatar Atasözü
 • Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna.
Türk Atasözü
 • Kendine yardım etmeyene, Tanrı’da yardım etmez.
SOPHOCLES
 • İyilik ve takva için yardımlaşınız.
Maide–3-
 • Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükâfatlarını Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.
BAKARA–274-
 • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
ANONİM
 • Küçüklerin yardımı olmaksızın, hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez. Be ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür.
Cemil SEN
 • Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır.
Rig VEDA
 • Müşterek felaketlerin ızdırabı azdır.
P. SAFA
 • El kapılarında dilenci değilsin, bunun şükrane olarak kapıdan dilenciyi kovma.
SADİ
 • Almayı iyi görüyorsan vermeyi kötü görme.
Uygur Atasözü
 • Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır.
Türk Atasözü
 • İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakımile katılmalıdır.
EPİKUROS
 • Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir.
V. SUTTİNER
 • Kiminki, kalbinde vardır himmeti, Onun da güzellik olur nimeti.
Nizami GENCE
 • Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?
CHİLON
 • Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız.
D.M. LAVSON
 • Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın.
Hint Atasözü
 • Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir.
SOPHOCLES
 • Sağlam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar.
Uygur Atasözü
 • Mandaya dayanacak ağaç olursa kurtlara sala okur.
Türk Atasözü
 • Bir mahalle de birisi açlık sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili olur.
 • İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir. İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır.
B. SENNING
 • İmece günü bulut görmeyene ne mutlu.
Türk Atasözü
 • Ağaç düşerde yakınına yaslanır.
Gagavuz Atasözleri
 • Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı.
Hint Atasözü
 • Arkadaşınla ye,iç alışveriş etme
 • Eski dost düşman olmaz
 • Düşenin dostu olmaz
 • İş başka, arkadaşlık başka
 • Kusursuz dost arayan,dostsuz kalır
 • Danışan dağı aşmış, danışmayan (-ın) yolu şaşmış : Kimi meseleler vardır ki, insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir Bu durumda yapacağı tek şey, bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır Bu durumda, işleri kolaylaşacak, güçlükleri zorlanmadan yenecektir Aksine hareket etmek, bilene sorup danışmaktan kaçmak, işleri zorlaştıracak, insanı çıkmazın içine itecektir
 • Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan : Birlikte iş görmek, birlikte yolculuk etmek, birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez, ortada düzen diye bir şey kalmaz, kurulan beraberlikten de hayır gelmez
 • Derdini söylemeyen derman bulamaz :Her derdin, müşkülün, güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir Böyle kötü bir durumda bulunan kişi, içinde bulunduğu bu durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere, yakınlarına açmalıdır Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir, sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir
 • Dost dostun eyerlenmiş atıdır : Hakikî dost, dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumda bekler
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var: İnsanın gücü sınırlıdır Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya girer Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar
 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır : Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır Bir arada yaşama sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar Çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir.
 • Yalnız taş duvar olmaz: İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler Dolayısıyla diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek durumundadır.
 • Derdini söyleyemeyen, derman bulamaz: Çaresizlik içinde bocaladığımız birçok durumlar vardır ki başkalarına açılamadığımız için bir çıkış yolu bulamayız İnsanın tek başına halledemeyeceği müşküller olabilir Bu durumda bize yardımı dokunabilecek birisine müracaat etmek kaçınılmazdır Aksi takdirde içe gömülen dertler, kişileri ruh bunalımlarına sürükleyebilir
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(3) Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir