Sedimantasyon Nedir?

Sedimantasyon en kısa tabir ile “kırmızı kan hücrelerinin çökme hızının ölçülmesi” demektir.Bu ölçüm özel tüpler içerisinde yapılır.Kanda bulunan çeşitli faktörlere göre farklılık gösteren bu çökme olayı belirli bir zaman içinde gerçekleşir.Kırmızı kan hücreleri yavaş yavaş çöker ve kanın serum kısmı ortada kalır.Çökme olayını etkileyen bu faktörlerin başında kan proteinleri ve bunların da çeşitli tipleri rol oynar.

Sponsorlu Bağlantılar

Normal bir insanda özel tüpler içinde kanın bu çökme olayı yarım, bir iki ve yirmidört saat içinde ölçülür ve elde edilen değerler de hemen hemen sabittir. Meselâ: Normal bir insanda, 1 saatte kanın çökme sür’ati 10-15 mm’dir. Bu hiç bir zaman 20 mmyi geçmez. Fakat, hastalık hallerinde kan proteinlerinde değişiklik olduğundan bu çökme sürati çok değişir ve genellikle artar, 100-120 mm’ye kadar çıkar.

Mikrobik hastalıklarda, romatizmada, kanser gibi hastalıklarda, aşırı kansızlıklarda sedimentasyon değeri çok yükselebilir. Bir laboratuar metodu olarak teşhisde önemli bir muayene usulüdür. Özel bir tekniği vardır. Damardan kan alınarak yapılır ve hastalıkların tedavi ve iyileşmeleri sırasında bir kontrol kriteri olarak da önem taşır.

Sedimantasyon Ne Zaman Yükselir?

Enfeksiyon hastalıklarında, iltihabi hastalıklarda sedim yükselebilir. Romatizmal ateş, romatoid artritte sedim artar. Tümörler, Bağ doku hastalıkları (Kollojen doku hastalıkları) ve glomerulonefritlerde (böbrek hastalıklarında) sedim artmaktadır. Verem (tüberküloz) hastalığındada sedim artışı görülür. Kalp krizinde (myocard infarktüsünde) sedim artışı tanıyı desteklemektedir.

Sedimantasyon Ne Zaman Azalır?

Eritrosit sedimentasyon hızı yenidoğan bebeklerde düşük olabilir. Bunun yanında viral hastalıklarda, mononükleozda, kan yapımının arttığı polistemi (eritrositlerin fazla miktarda bulunması) durumunda sedimentasyon hızı azalır. Ayrıca eritrositlerin defektif olduğu talasemi minör gibi hastalıklardada ESR azalmaktadır.

Sedimantasyon Yüksekliği Neden Önemli

Eğer tekrarlanan kan analizleriniz ya da rutin sağlık taramalarınızın herhangi birinde sedimantasyon hızınız saatte 50’nin, hele hele 100’ün üzerindeyse…İşte bu önemli bir sağlık probleminin işareti olabiliyor.

Sedimantasyon hızını belirgin olarak yükselten ve yüksek kalmasına sebebiyet veren sağlık sorunlarının başında enfeksiyonlar geliyor…Ayrıca romatizmal hastalıklar…Otoimmun bozukluklar…

Bazı kanserlerde de sedimantasyon süratlenebiliyor.

Hafif seviyede sedimantasyon artışları hemen her çeşit enfeksiyonlarda görülebilen bir durum…Lâkin bu tür yükselmeler genellikle enfeksiyonun tedavisini takiben normale dönüyor, düzeliyor…Eğer 2 ay ara ile yapılan kan tahlillerinizde sedimantasyon hızı 30’un üzerinde bulunuyorsa, bu durumu ciddiye almakta yarar var…

Hele de 50’yi geçmesi halinde en kısa sürede bir tıbbi değerlendirmeden geçmek şart deniyor.

ESR Testi ve Faydaları

Sedimantasyon, eritrositlerin ( alyuvarların) çökme hızları ölçülür. Bu ölçümün yapıldığı teste ESR adı verilir.

ESR ismi de verilen bu test birçok hastalıkta tanıya yardımcı bir inceleme olarak kullanılır.

ESR Testi İle Hangi Hastalıklar Belirlenebilir?

Enfeksiyonlar
 • Tüberküloz
 • Akut hepatit
 • Birçok bakteriyel enfeksiyon
Kalp hastalıkları
 • AMI
 • Aktif romatik ateş
 • Açık kalp ameliyatından sonra
Eklem hastalıkları
 • Romatoid artrit
 • Piyojenik artit
Diğer hastalıklar
 • Rüptüre olmuş ektopik gebelik
 • Pelvisin inflamatuar hasatlıkları
 • Hipo ve hipertroidizm
 • Akut hemoraji
 • Temporal arteritis
 • Polimyaljia Romatika
 • Serum albuminda azalma
 • Değişik kanserlerde (göğüs ve kolon kanserleri gibi)
 • Gebelik

Normal Sedimantasyon Değerleri

 • 50 Yaş altı erkeklerde normal değerler: 0 – 15 mm/saat
 • 50 Yaş altı kadınlarda 0 – 20 mm/saatdir.
 • 50 Yaş üstü erkeklerde 0 – 20 mm/saat
 • 50 Yaş üstü kadınlarda 0 – 30 mm/saat
Sponsorlu Bağlantılar

normal değerler olarak kabul edilir.

Sedimantasyon Hastalıkları

Sedimantasyon Hızını 100 mm/saat üzerine çıkaran hastalıklar nelerdir?

Sedimin çok yüksek çıkması, genellikle altta yatan ciddi bir hastalığı düşündürür. Ancak kesin olarak ciddi bir hastalık olduğunu da göstermez.

 • Multipl myeloma
 • KML- kronik myeloid lösemi
 • Tuberküloz
 • Kala azar
 • Hodgkin lenfoma’dır.

Önemli Not: Bu sayfadakiler bilgilendirme amaçlıdır. Test sonucu ile ilgili paniğe kapılmayınız. Test sonucu ile ilgili en doğru bilgiyi doktorunuz  verecektir.