Lenfosit (LYM) Ne Demektir?

Lenfosit, bir lökosit (akyuvar) türüdür.Diğer bir deyişle Lenfosit; Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücrelere denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Normal değerleri : % 20,5-51,1 dir..

Lenfosit hakkında detaylı bilgi…

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:LZbEDOhB6vTqLM:http://www.daviddarling.info/images/T-lymphocyte.jpg&t=1

LYM Düzeyinin Artmasına Neden Olan Sebepler

1) İnfeksiyon hastalıkları:

  • akut infeksiyoz lenfositozis
  • Sitomegalovirus infeksiyonu
  • Bordatella pertussis
  • Diğer viral enfeksiyonlar.
  • Toksoplazmosis

2 )Ülseratif kolitis
3) Crohn hastalığı
4) Vaskülitler
5) İlaç hipersensitivitesi
6) Addison hastalığı
7) Tirotoksikozis

LYM Düzeyini Azalmasını Sağlayan Sebepler

1)İlerlemiş malign hastalıklar
2) Evre II-III Hodgkin hastalığı
3) Kalıtsal immünglobulin hastalıkları
4) Aplastik anami
5) Ağır sol kalp yetmezliği
6) Kemoterapi
7) Radyoterapi
8 ) Cushing sendromu
9) Stres
10) Miyastenia gravis
11) Böbrek yetmezliği
12) Miliyer tüberküloz