LYM Nedir? Lenfosit Ne Demektir?

Sponsorlu Bağlantılar

Lenfosit Nedir?

Lenfosit, bir lökosit (akyuvar) türüdür.Diğer bir deyişle Lenfosit; Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücrelere denir.

Kanda dolaşan lökositlerin yarıya yakınını lenfositler oluşturur.Lenfosit testi de vücudumuzdaki lenfositlerin sayısını ve lökositlerin Normalde lökositlerin % 20 ile % 55’i arasında bir değerde bulunurlar. Kanda dolaşan lenfositler, alyuvarlardan biraz daha büyüktür. Lenfositler, “büyük granüler lenfositler” ve “küçük lenfositler” adında iki ana gruba ayrılır.Büyük granüler lenfositler, doğal öldürücü hücreler olarak da bilinir ve doğal bağışıklığın bir parçası sayılırlar.Konağın, tümörlere ve virüslerle enfekte olmuş hücrelere karşı savunmasında işlev görürler.

LYM yüksekliği ve düşüklüğü hakkında bilgi…

http://www.yaklasansaat.com/resimler/2009haberresimleri/haber_agustos2009_resim/agustos4_HIV_T_lenfosit.jpg

Lenfosit Özellikleri

Lenfoit dokular (lenfosit yerleşim bölgeleri) birincil (primer) ve ikincil (sekonder) lenfoit dokular olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Primer lenfoit dokular:Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur.

2. Sekonder lenfoit dokular ise; dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan lenfoit dokulardır.

Lenfositler primer lenfoit dokularda farklılaştıktan sonra çoğalmak üzere sekonder lenfoit dokulara göç ederler ve özel (spesifik) bağışıklık cevaplarını sekonder lenfoit dokulardan verirler. Böylece vücut, yabancı madde ve mikroplara karşı savunulur.

Lenfositler çaplarına göre büyük, orta ve küçük olarak sınıflandırılırlarsa da çapları oldukça değişkenlik gösterdiğinden bu sınıflama pek iyi değildir. Lenfositler ortalama 10 mikron çapındadırlar. Bunun yerine lenfositleri yüzey özellikleri, görevleri (fonksiyonları) ve elektron mikroskoptaki görünüşlerine göre T ve B lenfositler şeklinde sınıflamak daha uygundur.

T Lenfositleri ve B Lenfositler

Küçük lenfositler ise T lenfositleri ve B lenfositlerinden oluşmaktadır.
T-Lenfositleri kanda dolaşan bütün lenfositlerin % 80′ini oluştururlar. Hücresel bağışıklıktan ve B lenfositlerin aktivasyonundan sorumludur.
B-Lenfositleri ise humoral bağışıklığından sorumludurlar ve antikor oluşturmada etkilidirler.

Kandaki lenfosit sayısının normalin üzerine çıkmasına lenfositoz adı verilir.Lenfositoz lenfosit yüksekliğidir.Aşağıdaki durumlarda lenfosit yüksekliği görülebilir.
1- Kronik enfeksiyonlar (Tüberküloz ,Toksoplasmosis gibi)
2- Viral enfeksiyonlar (HIV enfeksiyonu,CMV,EBV enfeksiyonu gibi)
3- Lösemi (KLL)
4- Non Hodgkin lenfoma
5-Bazı Endokrin Hastalıkları(Hipertiroidi,Addision Hastalığı,Hipopitütiarism gibi)

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

    IZZET
    06 Mayıs 2011 - 19:04

    Lym ne demektir? 3,47 SONCU OLMASI NE ANLAMI YAPILMASI GEREKENLER

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir