Adıyaman’da Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yazıda Okuyacaklarınız:

Adıyaman İli

Adıyaman İli, Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında kalan bir ilidir. İdari merkezi Adıyaman kentidir.

Adıyaman ili coğrafi olarak güney doğu anadolu bölgesinde yer alır. Bu ilde sanayi tam anlamıyla gelişmemiştir. İl içinde bir kısım dağlık bir kısımda ovalık alanlardan oluşur. Çok sayıda irili ufaklı göle sahiptir.  ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesi yapıldığında tarım sektöründe diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik sayısının giderek artması düşündürücüdür. 

Adıyaman’da Tarım

Adıyaman Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 37º-45º kuzey enlemi ile 38º-17º doğu boylamı üzerinde yer alır. Yüz ölçümü 761.400 km² olan ilin rakımı 669 m.dir. Doğuda Atatürk Barajı Gölü ve Diyarbakır, batıda Kahramanmaraş, güneyde Atatürk Barajı ve Şanlıurfa, kuzeyde Malatya İlleri ile çevrilidir.

İlimiz Adıyaman, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra tarımsal potansiyeli açısından da Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli illeri arasındadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte ilimize yapılan yatırımların artışı, tarımsal üretimde yeni teknikler ile birlikte makine kullanımının yaygınlaşması ilimizdeki tarımsal üretimi son yıllarda olumlu yönde etkilemiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının destekleme politikaları da bu sürece olumlu katkı sağlayan önemli faktörlerdendir.

Özellikle 2007 yılından sonra Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasının sonlandırılarak, doğrudan tarımsal üretimi teşvik eden destekleme politikalarının benimsenmesi, tüm Türkiye de olduğu gibi Adıyaman ilimizde de sadece büyük arazi sahiplerinin değil küçük ölçekli tarımsal işletmelerin de bu destek pastasından önemli pay almalarını sağlamıştır.

Adıyaman ili arazi ve tarım alanlarının dağılımı aşağıdaki şekildedir

Toplam Tarım Alanı(ha) Çayır Mera Alanı(ha) Orman Alanı(ha) Diğer Alanlar(ha)
264.167,40 56.756,60 177.647 262.859

Adıyaman, sahip olduğu coğrafi konum ve iklim açısından tarıma müsait bir İldir. Nitekim, halihazırda ekonomik açıdan tarıma dayalı İl özelliğini hala taşımaktadır. İlin, bir tarım İli olmasında, endüstri ve ticaret merkezlerine olan uzaklığında önemli bir etken olmuştur. Daha çok ve kaliteli tarım ürünleri üreterek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla gerek devletçe ve gerekse özel sektör tarafından bir çok proje uygulamaya konulmaktadır. Ancak, bölge çiftçisinin şu andaki sosyo-ekonomik düzeyi, sürdürülen çalışmalardan ivedi sonuç alınmasını oldukça güçleştirmektedir.

İlde tütün, Antep fıstığı, mercimek ve nohut gibi tarım ürünleri üretiminde, son on yılda gerek kalite ve gerekse miktar yönünden önemli mesafeler kat edilmiş ve ayrıca hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sayesinde de kültür ırkı hayvanların, topla hayvan varlığı içindeki oranının giderek arttığı gözlenmiştir.

Adıyaman İlinin GAP Projesi kapsamında oluşu nedeniyle, pek yakın gelecekte İlin tarımda önemli bir atağa geçileceği tahmin edilmektedir. İl nüfusunun yaklaşık olarak % 75’i doğrudan veya dolaylı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Adıyaman İli toplam 761 400 hektar arazinin % 40.35’i olan 307.191 hektarlık bölümü tarım arazisidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir