Astronot ve Pilot

Astronot ve pilotlar yer aldıkları görevlerin bir kısmı açısından benzerlik gösteren aşamalardan geçselerde  astronotluk doğal olarak daha fazla deneyim gerektirdiği için pilotluktan daha fazla özelliklere ihtiyaç duyulur. Astronot ve pilotlar  hakkında çeşitli bilgiler içeren yazımızı okuyabilirsiniz…

Astronotlar ve pilotlar arasındaki benzerliklere geçmeden önce kısaca tanımlarını yapmakta fayda var.

Astronot Kimdir?

Uzaya gönderilen araçları kullanmak ve gerektiğinde uzayda ve dünya dışı gökcisimlerinde yürümekle görevlendirilen insan, uzay adamı. Astronot deyimi bilimsel literatüre 1959 yılında başlayan uzay çalışmalarıyla girmiştir. Ruslar ise astronot karşılığı olarak kozmonot kelimesini kullanırlar. Uzaya fırlatılan ilk araçlarda insan bulunmuyordu. Bu insansız uzay araçları yeryüzündeki üslerden idare ediliyor ve hareketleri tamamen elektronik haberleşme sistemleriyle ayarlanıyordu. Dünyamızın etrafında yörüngeye oturtulan uydulardan Venüs ve Mars gibi uzak gök cisimlerine gönderilen araştırma sondalarına kadar bir çok uzay aracı bu sınıfa girer.

Astronot, uzay, gezegen, bilim

Sponsorlu Bağlantılar

Pilot Kimdir?

Pilot. Bir hava vâsıtasını kullanmak ve idâre etmekle vazifeli kimse. Pilot kelimesi genellikle havacılıkla ilgili bir terim olmakla birlikte; uzman deniz kaptanlarına, bâzı yöneticilere de pilot ismi verilmekte; deneme mâhiyetinde yapılan işler ve bu işlerin yapıldığı yerler de“pilot iş”, “pilot bölge” olarak adlandırılmaktadır.

uçak, hava, uçmak

Astronot ve Pilot Arasındaki Benzerlikler

  • Astronot da pilot da hava aracı kullanır.
  • Astronot da pilot da özel eğitimler sonucunda bu göreve getirilir.
  • Astronot da pilot da elektronik haberleşme sistemlerini kullanarak yeryüzüyle haberleşir.
  • Astronot da pilot da kısmen de olsa aynı eğitimleri alır.
  • Astronot’un da plotun da yaptığı iş hem kendi hayatlarını hemde başka insanların hayatlarını ilgilendirir.

Astronot ve Pilot’un Farklılıkları