Atatürk İlkeleri İle İnkılapların Eşleştirmesi Nasıldır?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

İlkeler inkılaplar eşleştirmesi?

Cevap:

İlkeleri İle İnkılapların Eşleştirilmesi

Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu inkılaplarını bazı ilkeler doğrultusunda yapmıştır.Yapmış olduğu onlarca inkılabı bu ilkeleine göre sıralamak mümkündür.Atatürk yapmış olduğu inkılapları Laiklik, Devletçilik, Halkçılık, Milliyetilik ve Cumhuriyetçilik ilkeleri doğrultusunda yapmıştır. Şimdi bu ilkeleri ile inkılapları eşleştirelim.Bakalım hangi inkılap hangi ilkesi doğrultusunda yapılmış.

atatürk, inkılap, devrim

Laiklik İle İlgili İnkılaplar

 • Saltanatın kaldırılması (1922)
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Tevhid-i tedrisat kanununun kabulü (3 Mart 1924)
 • Medreselerin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Şer’iye vekaletinin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması (1925)
 • Medeni kanunun kabulü (1926)
 • 24 Anayasasında yer alan “Devletin dini islamdır” maddesinin kaldırılması (1928)
 • Dini kıyafetlerin yasaklanması (1934)
 • Atatürk ilkelerinin 24 anayasasına girmesi (1937 değişikliği)
 • Milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi.

Devletçilik İle İlgili İnkılaplar

 • İş Bankasının kurulması (1924)
 • Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması (1929)
 • Merkez bankasının kurulması (1930)
 • Yüksek Ziraat Enstitülerinin kurulması (1933)
 • Sümerbank’ın kurulması (1933)
 • 1. beş yıllık kalkınma planı (1934-39)
 • MTA ve Etibank’ın kurulması (1935)
 • Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması (1939)
 • 2. beş yıllık kalkınma planı (1939-uygulanamadı)

Halkçılık İle İlgili İnkılaplar

 • Aşar vergisinin kaldırılması (1925)
 • Medeni kanunun kabulü (1926)
 • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi (1930-33-34)
 • Soyadı kanunu (1934)

Milliyetçilik İle İlgili İnkılaplar

 • Türk tarih kurumunun açılması (1931)
 • Türk dil kurumunun açılması (1932)
 • Kabotaj kanunun kabulü (1 Temmuz 1926)
 • Kapitülasyonların kaldırılması (Lozan)

Cumhuriyetçilik İle İlgili İnkılaplar

 • Saltanatın kaldırılması (1922)
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması (1 Mart 1924)
 • 21 ve 24 anayasalarının kabulü
 • Çok partili hayata geçiş denemeleri (1925-30)
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakklarının verilmesi. (1930-33-34)
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Yorum

  alihan
  15 Aralık 2014 - 20:18

  Çok güzel olmuş elinize sağlık sucuk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir