Bilimsel Çalışmaların Önemi Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilim ve Araştırmanın Önemi

Bilimsel çalışmalara çok şey borçluyuz. Çünkü şu anda kullandığımız tüm teknolojik cihaz ve bu cihazlardaki gelişmeler bu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bilimsel çalışmalarında kendi içinde yapılış şekli yada yapılış yöntemleri vardır. Bu da bilimsel çalışmaların rastgele yapılmadığını belli bir düzen içinde yapıldığını anlamamız için yeterlidir. Şu anda dünya üzerindeki ülkelerin bilimsel çalışmalara ayırdıkları ekonomik imkanlar ile ilgili bazı bilgileri burada bulacaksınız. Görülecek ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile bilimsel çalışmalara ayırdığı maddi imkanlar arasında bir paralellik var.

Çağdaş hayatın bütün yenilikleri, bilimin ve araştırmaların sonuçlarından ibarettir. Çevremize baktığımızda, hayatımızı kolaylaştırmak için yapılan araç ve makineler saymakla bitmez. Radyo, televizyon, telefon, fax ve diğer elektrikli ve elektronik ev aletleri, otomobil ve uçak gibi taşıtlar, farkında olmadan hayatımıza giren yeniliklerin bazılarıdır. Bugün telefonu veya otomobili bir an için yok saysamz, hayat çekilmez olur.

Bundan 3(X) yıl kadar önce Francis Bacon “Bilgi kuvvettir” demiş. Bilginin tükenmez bir kuvvet kaynağı olduğu, insanoğlunun uzaya açılan teknolojik başanlarıyla günümüzde iyice ortaya çıkmıştır.
Toplumlar bilime yaptıkları katkılarla haklı olarak öğünürler. Tarihe baktığımızda bütün geçmiş olaylar, büyük fikir ve bilimsel buluşlar yanında sönük kalır. Bugün hayatımızı belirleyen, matbaanın, elektriğin keşfi, Güneş sistemi, insan vücudunun fizyolojisi, otomobil ve uçak gibi buluşların hepsi, bilimi destekleyen, bilime uygun ortam hazırlayan toplumlardan çıkmıştır.

Birçok bilimsel buluş bir tesadüf sonucu ortaya çıkar. Ancak bu tesadüfler, yalnız o problemlerle gece gündüz uğraşanlara rastlar. Pasteur (Pastör)’ün dediği gibi, tesadüf yalnız hazır olan kimseye düşer.
Ekonomik geri ödeme açısından düşünüldüğünde bilimsel araştırmalara yapılan yatırımların, diğer birçok yatırımdan daha karlı olduğu artık kesin olarak bilinmektedir.

İşte bu gerçeğin çok iyi bilindiği ABD’de, 1980-1985 döneminde gayri safi milli hasıla (GSMH) , % 2,5 oranında büyürken, bilimsel araştırmalara ayrılan harcamalar % 7 oranında artmıştır. Araştırmageliştirmeye (A+G) ayrılan payın GSMH içindeki yüzdesi, uluslararası bir göstergedir. Bu payın % 2′den fazla olduğu ülkeler Fransa, Japonya, İngiltere, İsveç, Almanya, İsviçre, ABD, hollanda’dır. Türkiye’nin A+G’ye ayırdığı pay ise 1983 yılı itibarıyla % 0,24 iken, 1991 yılında bu pay % 0,55 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 6.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda % 1 olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür.

ABD’de 1960′lardan beri uzay araştırmalarına astronomik boyutta harcamalar yapılmaktadır. Bu harcamaların çoğu uygulamaya değil, uzay konusunda bilimsel araştırmalara ayrılır. Bu harcamalar dünya kamu oyunda sürekli tartışma konusu edilmektedir. Ancak yapılan hesaplamalar ve araştırmalar göstermiştir ki, uzay araştırmalarının sonuçlarına göre geliştirilerek piyasaya sürülen yeni mamullerin geliri, uzay araştırmalarına harcanan miktarı, birkaç kat geçmiştir.

Böylece bilimsel araştırmaya yapılan yatırım kara dönüşürken, ayrıca o ülkeye ekonomik ve siyasi güç kazandırmıştır.Bu örnekler ve açıklamalar bilim ve araştırmanın önemini ve bilimsel araştırmaya yapılan harcamaların son derece karlı ve akıllı bir yatırım olduğunu ortaya koymaktadır.

Bilimsel Araştırma ve Basamakları

Temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecidir diyebiliriz. Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla polanlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi yani analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Bilimsel araştırma, sistematik  veri toplama ve analiz etme sürecidir, Bazı bilimsel araştırmalar kuram üretmeyi ya da varolan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram bir olguyu açıklamaya kestirmeye kontrol etmeye yarayan ilişkiler ve ilkeleri bütünüdür diyebiliriz. Örnek verecek olursak; öğrenme  olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme  kuramını sayabiliriz.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırmanın Kapsamı

Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

I-Bilimsel Araştırma Teknikleri Aşaması

Sponsorlu Bağlantılar

Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir.

1-Araştırmanın Konusu
2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
3-Araştırmanın planlanması
4-Problem Cümlesi
5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
6-Varsayımlar
7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

-Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
-Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
-Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
-Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
-Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
-Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
-Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
-Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
-Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir.

Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur. Bunlar;
A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(3) Yorum

  muhammet
  28 Mart 2012 - 17:33

  dediğim şey neden çıkmadı.Zannedersem yukarıdaki yazı konu ile ilgili değil

  muhammet
  28 Mart 2012 - 17:32

  dediğim şey neden çıkmadııııııııı…

  büşra
  18 Mart 2012 - 19:45

  yaaa daha açıklayıcı yazsaydınız bizim musabakmız var yaa off kazanamassak çok kötü olurum ayrıca babam bana çok kızzarrrrr 🙁 yinede bir şey yazmışsınız iyi oldu teşekkür ederim 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir