Bilinmedik Erkek ve Kız İsimleri

Sponsorlu Bağlantılar

Kız ve Erkekler İçin Orjinal İsimler

Burada çok fazla bilinmeyen bazı isimleri paylaşağız. İsimlerden bazıları sadece erkek için kullanılabilirken bazılarıda her iki cinsiyet için kullanılabilmekte. Aslına bakarsanız burada verilenler küçük bir kısım ama yinede bir fikir vermek açısından oldukça önemliler.

çocuklar, bebek, zeki, yaratıcı

Bilinmedik Kız İsimleri

MİNYA-DİLEK

DORYA-DENİZDEN

KAYRA-LADY

LEDA-LADY

ADİN-GÜZEL-SÜSLÜ

BATYA-TANRININ KIZI

SARE-SAF-TEMİZ

AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği

AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması

ADAL: Ün kazan

AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

AĞÇA: Temiz, saf

Sponsorlu Bağlantılar

AHENK: Uyum

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU: Ceylan, karaca

AHUSE: Coşkulu güzellik

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKEL Eli uğurlu anlamında

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞİN: Beyaz tenli kadın

AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA: Nazlı, kaprisli

Bilinmedik Kız ve Erkek İsimleri


İsim : Öcal
Anlamı : .Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öcalan
Anlamı : İntikam alan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ödül
Anlamı : l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öge
Anlamı : 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Ögeday
Anlamı : 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğlu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öger
Anlamı : Akıllı, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öget
Anlamı : Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Ögetürk
Anlamı : Akıllı, bilgili Türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öğün
Anlamı : 1. Kendini yücelt, gurur duy. 2. Zaman vakit. 3. Kez, defa. 4. Önde, ileride olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öğüt
Anlamı : Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öke
Anlamı : (bkz. Öge).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öker
Anlamı : Akıllı kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ökkeş
Anlamı : 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öklü
Anlamı : Akıllı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ökmen
Anlamı : Akıllı, zeki, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ökmener
Anlamı : Akıllı, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öktem
Anlamı : Güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öktemer
Anlamı : (bkz. Öktem).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ökten
Anlamı : Akıllı, bilgili, fazıl, kahraman, cesur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öktürk
Anlamı : Akıllı, güçlü Türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ömer
Anlamı : İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru’1-Faruk adını almıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ömür
Anlamı : 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Ömüral
Anlamı : Uzun ömürlü ol.
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ömürcan
Anlamı : Ömrü Uzun Olan
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Önal
Anlamı : İleri git, lider ol anlamında.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önay
Anlamı : Ayın ilk günlerindeki hali, hilal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Önaydın
Anlamı : Ön aydın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Öncel
Anlamı : 1. Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öncübay
Anlamı : Klavuz, rehber, önder kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önder
Anlamı : Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önel
Anlamı : Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Önen
Anlamı : Hak, adalet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öner
Anlamı : 1. Önde gelen, başta gelen. 2. Yön. 3. Sıra.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öngay
Anlamı : Jüpiter gezegeni.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öngel
Anlamı : Ağır başlı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öngü
Anlamı : 1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öngül
Anlamı : 1. Direnen, inatçı kimse. 2. Ön ayak olan, teşvik eden. 3. Kılavuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öngüt
Anlamı : 1. Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2. Hücum etmek için elverişli yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önkal
Anlamı : Ön kal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önnur
Anlamı : Ön nur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Önsal
Anlamı : Ön sal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önsoy
Anlamı : İlk soy.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Önür
Anlamı : Kendinden önceki, eski. Öne geçen, ileriye giden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Ören
Anlamı : 1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2. Şehir kent. Köy. 3. Bitek ova. 4. Ormanlık yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Örenel
Anlamı : Cömert ve geniş el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örener
Anlamı : Geniş, güven veren yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örengül
Anlamı : Yaban gülü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örgen
Anlamı : 1. Organ. 2. İnce halat, urgan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örgün
Anlamı : Sıcak gün.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örsel
Anlamı : Ör sel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Örtün
Anlamı : Ortanca kardeş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Ötüken
Anlamı : 1. Oğuz destanında Tiyenşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık kutsal bölge. 2. Moğolca’da yer Tanrıçası. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öveç
Anlamı : 2, 3 yaşındaki erkek koyun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Övünç
Anlamı : Övünmeye yol açan, övünülecek şey.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öymen
Anlamı : Evcimen, evine bağlı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öz
Anlamı : 1. Bir kimsenin betiği, manevi varlığı. 2. Bir şeyin temel öğesi. 3. Kan bağı ile bağlı olan. 4. Katıksız, an. 5. Çay, dere.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özak
Anlamı : Öz ak. Özü temiz, doğru kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özakan
Anlamı : Öz akan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özakay
Anlamı : Öz akay. Özü temiz kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özakın
Anlamı : Öz akın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özakıncı
Anlamı : Öz akıncı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özaktuğ
Anlamı : Beyaz tuğ.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özal
Anlamı : Öz al.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özalp
Anlamı : Özünde yiğit olan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özalpman
Anlamı : Özünde yiğit olan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özalpsan
Anlamı : Yiğitliğiyle tanınan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özaltan
Anlamı : Sabah seher vöaktinde göğün kızıllaşarak aydınlanması.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özaltay
Anlamı : Altaylara mensup. Öztürk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özaltın
Anlamı : Özü altın gibi değerli olan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özaltuğ
Anlamı : Kırmızı tuğ.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özan
Anlamı : Öz an.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özarı
Anlamı : Arı gibi çalışkan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özarkın
Anlamı : Öz arkın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özaslan
Anlamı : Aslan gibi güçlü, soylu kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özata
Anlamı : Ata ve Öz kelimelerinden birleşik isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özatay
Anlamı : Özü herkesçe tanınan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özay
Anlamı : Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özaydın
Anlamı : Özü temiz, aydınlık kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbal
Anlamı : Balın özü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbala
Anlamı : Öz çocuk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbaş
Anlamı : Öz baş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbaşak
Anlamı : Öz başak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özbatu
Anlamı : Öz batu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbay
Anlamı : Yiğit, Türk Alpi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbek
Anlamı : 1. Yiğit, cesur, özü güçlü. 2. Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse. 3. Dere, çay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbekkan
Anlamı : Özbek soyundan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özben
Anlamı : Soyluluk ve asalette öz, temel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özberk
Anlamı : Özü güçlü kimse.
Kökeni: Arapça-Farsça
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbey
Anlamı : (bkz. Özbay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özbil
Anlamı : Az ama Öz Bilen
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbilek
Anlamı : Güçlü bilek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbilen
Anlamı : Kendisi bilen, kendiliğinden bilen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbilge
Anlamı : Bilgelik taşıyan. Doğasında bilgelik bulunan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbilgin
Anlamı : Öz bilgin.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbilir
Anlamı : Asıl bilgiye ulaşan, temel bilgi sahibi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özbir
Anlamı : Soy, temel, asıl birliği.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özboğa
Anlamı : Öz boğa.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özcan
Anlamı : Candan, samimi, içten.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özcanan
Anlamı : Kişiye en yakın, sevgili.
Kökeni: Türkçe-Farsça
Cinsiyet : Kız


İsim : Özcebe
Anlamı : Zırh, cevşen, silah, mühimmat işleriyle uğraşan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özçam
Anlamı : Öz çam.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özçelik
Anlamı : Özü çelik gibi sert ve güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özçevik
Anlamı : Canlı, çevik, hareketli kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özçın
Anlamı : Özü doğru, saf, temiz kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özçınar
Anlamı : Öz çınar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdağ
Anlamı : Öz dağ.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdal
Anlamı : Öz dal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özdamar
Anlamı : Öz damar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdeğer
Anlamı : Bir şeyin gerçek değeri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdek
Anlamı : 1. Temel, esas, kök. 2. İç, öz, çekirdek. 3. Madde.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdel
Anlamı : Hediye.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özdemir
Anlamı : Özü demir gibi güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özden
Anlamı : 1. Soyca temiz, köleliği olmayan, özgür. 2. Özle, özvar-lıkla, gerçekle ilgili. 3. Suların geçtiği yer, su geçidi. 4. Özsu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özdener
Anlamı : Özden er.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özderen
Anlamı : Öz deren.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özdeş
Anlamı : Her türlü nitelik bakımından eşit olan, benzer olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özdil
Anlamı : Gönülden, içten.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdilek
Anlamı : Candan dilenen dilek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özdilmaç
Anlamı : Tercüman, çevirmen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdinç
Anlamı : Özlü, canlı, dinç olan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdinçer
Anlamı : Özü canlı, dinç olan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoğa
Anlamı : Gerçek, bozulmamış tabiat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoğal
Anlamı : Öz doğal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoğan
Anlamı : Öz doğan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoğru
Anlamı : Özünden temiz, dürüst kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoru
Anlamı : Öz doru.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdoruk
Anlamı : Zirve. Yüksek şahsiyet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özduran
Anlamı : Öz duran.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özdurdu
Anlamı : Öz durdu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özduru
Anlamı : Özü duru, katıksız olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özek
Anlamı : 1. Güç. 2. Çalışkan. 3. Küçük dere. 4. Ağacın, bitkinin özü, içi. Bitki filizi. 5. Bir şeyin ortası. 6. Sel yarıntısı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özekan
Anlamı : Öze kan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özel
Anlamı : Öz el. l. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait ya da ilişkin olan. Devlete değil, kişiye ait olan. 2. Her zaman görülenden, olağandan farklı, dikkate değer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özen
Anlamı : 1. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba. 2. İçerlek, tam orta, en içeride olan. 3. İlk söz. 4. Bir birine yakın iki dağın arasındaki uzaklık, ara. Dere, ırmak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özenay
Anlamı : Özen ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özender
Anlamı : Ender bulunan yaratılışta olan, değerli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özengin
Anlamı : Özü engin, geniş ve derin.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özengül
Anlamı : Özen gül.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özenir
Anlamı : Çaba gösteren, en iyisini yapmaya çalışan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özenli
Anlamı : Özenle çalışan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özer
Anlamı : Yiğit, doğru kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özercan
Anlamı : Özer can.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerdal
Anlamı : Öz er dal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerdem
Anlamı : Bütün erdemleri özünde toplayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerdim
Anlamı : Özüne erdim, ulaştım.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerdinç
Anlamı : Özünde canlı, dinç olan erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerek
Anlamı : Asıl amaç, ulaşılmak istenen şey.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerhan
Anlamı : Yiğit, cesur han.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerk
Anlamı : Kendi kendini yönetme yetkisi olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerkin
Anlamı : Özgür, güçlü kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerkmen
Anlamı : � Özünde güçlü olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerman
Anlamı : 1. Bir şeyi çok isteyen. 2. Pişmanlık duyan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özerol
Anlamı : Gerçek yiğit ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özertan
Anlamı : Öz ertan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özertem
Anlamı : Özünde erdemli olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özge
Anlamı : 1. Başka, gayrı, diğer. Yabancı, ağyar. 2. İyi, güzel. 3. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 4. Şakacı. 5. Cana yakın, sıcakkanlı. 6. Yürekli, gözü pek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgebay
Anlamı : İyi, güzel, yürekli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgeer
Anlamı : İyi güzel erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgen
Anlamı : Özü geniş, rahat, sakin kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgenalp
Anlamı : Sakin, ağırbaşlı yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgenay
Anlamı : (bkz. Özgenay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgenç
Anlamı : Öz genç.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgener
Anlamı : (bkz. Özgenalp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özger
Anlamı : İyi, güzel kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgiray
Anlamı : Kuvvetli, kudretli yiğit. Kırım hanlarının kullandığı isimlerden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgü
Anlamı : 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgüç
Anlamı : Temel güç. Ana kuvvet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgül
Anlamı : 1. Özü gül gibi olan. 2. Özellikle bir türe ait olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özgülay
Anlamı : Öz gül ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özgüleç
Anlamı : Güler yüzlü, içten gülen kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgüler
Anlamı : Öz güler.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özgülüm
Anlamı : Öz gülüm.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özgün
Anlamı : Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgünay
Anlamı : Özgün ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgünel
Anlamı : Üstün, kerem sahibi cömert el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özgüner
Anlamı : Öz güner.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgüneş
Anlamı : Güneş gibi parlak ve kapsamlı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgür
Anlamı : 1. Kendi kendine hareket etme, davranma karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. Başkasının kölesi olmayan. Bağımsız.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özgürcan
Anlamı : Özgürlüğüne düşkün kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgürel
Anlamı : Özgür davranan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özgüven
Anlamı : Kendine güvenen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özhakan
Anlamı : Hakan soyundan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özhan
Anlamı : Hükümdar soyundan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özil
Anlamı : Gerçek ülke.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özilhan
Anlamı : Ülkenin hanı, reisi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özilter
Anlamı : Yurdun gerçek savunucusu, koruyucusu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özinal
Anlamı : Gerçek arkadaş, dost.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özinan
Anlamı : Özden gelen inanç, iman.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özkan
Anlamı : Temiz kan, soylu kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkar
Anlamı : Öz kar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkaya
Anlamı : Öz kaya.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkayra
Anlamı : İçten gelen bağış, iyilik.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özke
Anlamı : Sağlam, sağlıklı. Temiz yürekli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özkent
Anlamı : Öz kent.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özker
Anlamı : Sağlam, temiz yürekli er.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkoç
Anlamı : Cesur, savaşkan yapılı..
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkök
Anlamı : 1. Esas, temel, kaynak. 2. Neslin geldiği soy ağacı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkul
Anlamı : Gerçek kul. Hakkıyla ibadet eden kul.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkurt
Anlamı : Öz kurt.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkut
Anlamı : Kutsanmış, kadr sahibi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkutal
Anlamı : Gerçek mutluluk senin olsun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkutay
Anlamı : Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkutlu
Anlamı : Kutlu olan şeyin kendisi. Özü kutlu, uğurlu olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özkutsal
Anlamı : Öz kutsal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özlek
Anlamı : 1. Toprağın özlü, verimli yeri. 2. Zaman. 3. Doğa üstü güç, felek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özlem
Anlamı : Yeniden görme, tekrar kavuşma arzusu, hasret tahassür. Bir şeye karşı duyulan istek, meyil.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özlen
Anlamı : 1. Su kaynağı. Küçük dere. 2. Ağaç kökü. 3. Özlenecek kadar sevilen bir kişi ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özlü
Anlamı : 1. Özü benliği olan. 2. İçten gerçek. 3. Verimli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özlüer
Anlamı : Şahsiyet sahibi, olgun kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özmen
Anlamı : Özlü kimse, özü iyi, sağlam kişilikli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özmert
Anlamı : Mert yapılı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özmut
Anlamı : Yapısında mutluluk olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öznur
Anlamı : Özü ışıklı, aydınlık kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özoğul
Anlamı : Öz oğul.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özoğuz
Anlamı : Oğuz’a mensup. Oğuz’a ait.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özok
Anlamı : Özü ok gibi güçlü olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özol
Anlamı : Özün değişmesin, göründüğün gibi ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özozan
Anlamı : Gerçek şair.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özöğe
Anlamı : Bir şeyin aslı, özü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özönder
Anlamı : Gerçek önder.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özöz
Anlamı : Gönlü geniş kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özpala
Anlamı : Pala gibi sert ve keskin kişilikli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özpeker
Anlamı : Özünde çok güçlü olan yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özpınar
Anlamı : Öz pınar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özpolat
Anlamı : Özü çelik gibi sağlam olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özpulat
Anlamı : (bkz. Özpolat).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özsan
Anlamı : Adı duyulmuş ünlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özsel
Anlamı : Özle ilgili, öze ilişkin.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özselen
Anlamı : Gerçek haber.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özsevi
Anlamı : İçten gelen sevgi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özsu
Anlamı : Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özsungur
Anlamı : Sakin, soğukkanlı yapısı olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özsü
Anlamı : Gerçek asker. Askeri kişilik ve yapı sahibi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özsüer
Anlamı : (bkz. Özsü).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özşahin
Anlamı : Şahin gibi güçlü, atak, çabuk yapılı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özşan
Anlamı : Öz şan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özşen
Anlamı : Şen yapılı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztan
Anlamı : Karanlığı bitiren, aydın başlangıç.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztanır
Anlamı : Gerçeği ayırabilen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztarhan
Anlamı : 1. Büyük nüfuz sahibi. 2. Komutan, han. 3. Toprak zengini. (bkz. Tarhan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztaş
Anlamı : Öz taş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztay
Anlamı : Öz tay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztaylan
Anlamı : (bkz. Taylan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztek
Anlamı : Öz tek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztekin
Anlamı : Yapısında emniyet ve güven taşıyan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özten
Anlamı : Öz ten.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Öztimur
Anlamı : Özü demir gibi güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztin
Anlamı : Ruhun özü. Sağlam bir ruh yapısı olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztinel
Anlamı : Öz tinel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztiner
Anlamı : Ruhsal yönden sağlıklı erkek. (bkz. Tiner).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztoygar
Anlamı : (bkz. Toygar).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öztuna
Anlamı : (bkz. Tuna).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Öztunç
Anlamı : Özü tunç gibi güçlü olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özüak
Anlamı : Özü tertemiz olan kişi
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özüdoğru
Anlamı : Dürüst ve doğruluğu ilke edinen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özüm
Anlamı : Kardeş gibi tutulup sevilen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özün
Anlamı : 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şiir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özüpek
Anlamı : Ruhen güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özver
Anlamı : Öz ver.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özverdi
Anlamı : Öz verdi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özveren
Anlamı : Özveride bulunan, fedakar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özveri
Anlamı : Bir amaç ya da kişi için kendi yararlarından vazgeçme, fedakarlık.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özyay
Anlamı : Yay gibi çevik ve atılgan yapılı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özyurt
Anlamı : Anavatan, anayurt.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


Sponsorlu Bağlantılar

İsim : Özyuva
Anlamı : Ata evi, dönülecek asıl yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek


İsim : Özyürek
Anlamı : Güçlü korkusuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Öykü
Anlamı : Hikaye / Masal
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim : Özler
Anlamı : Özleyen anlamındadır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek


İsim : Özleyiş
Anlamı : Özlem duygusu, özlemek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(2) Yorum

  Bebek
  28 Temmuz 2017 - 00:23

  Harika koleksiyon olmuş…

  laz
  27 Mayıs 2012 - 22:15

  süper bir şey yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir