Çevko Nedir? Çevko Ne Demektir?

Sponsorlu Bağlantılar

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

Doğal olarak çevreyi koruma adına en büyük görev insanlara düşmektedir. Çünkü çevreye en büyük zararı yine insan vermektedir. Kendi yaşam alanını genişletmek adına yaşadığı çevreye zarar veren insanlar çareyi çevre koruma amacında olan çeşitli kurum ve kuruluşlar kurmakta bulmuştur. ÇEVKO bu kuruluşlardan biridir. Burada bu kuruluşla ilgili çeşitli bilgiler bulacaksınız.

ÇEVKO (Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)

Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – ÇEVKO, İstanbul’da yerleşik bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.

1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye’nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir.

ÇEVKO, “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31.03.2005 tarihli kararı ile, her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda “Yetkilendirilmiş Kuruluş” tur.

ÇEVKO Vakfı Tarihçesi

ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.

ÇEVKO Vakfı, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda “Entegre Atık Yönetimi” ilkelerini benimsemektedir. ÇEVKO Vakfı, bugüne kadar cam, metal, plastik, kompozit  ve kağıt/ karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla, gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Entegre Atık Yönetimi ile yerel yönetimlerin, sanayinin ve tüketicilerin sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır.

2002 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği’nde temsil etme hakkını kazanmıştır.

1991’de 14 üye ile yola çıkan ÇEVKO Vakfı, Türkiye’nin AB’ye uyumu sürecinde 2005 yılında yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edilmiştir. 2005 yılından itibaren ambalajlı ürün piyasaya süren firmalar, ambalaj atıklarının geri kazanımı için ÇEVKO Vakfı’na kazanım yükümlülüklerini devretmeye başlamıştır.

Kuruluş, faaliyetlerini 2007 yılı Haziran ayında yeni hali ile yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde belirlenen yükümlülükleri çerçevesinde sürdürmektedir.

ÇEVKO Vakfı, üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmek için iletişim, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Yetkilendirilmiş kuruluş, temsil ettiği piyasaya ambalaj süren ambalaj üreticileri ve ekonomik işletmelerin adına, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla işbirlikleri geliştirmektedir. Bu sayede ÇEVKO Vakfı, yönetmeliğin uygulanması aşamasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.Sanayinin geri kazanım yükümlülüğünü üstlenen ÇEVKO Vakfı çok, sayıda ekonomik işletme ile sözleşmeli olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu kuruluşlar, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli veya yabancı gıda, tüketim, ilaç, kimya, petrol, vb. sektörlerinden cam, metal, plastik, kağıt, kompozit ambalaj kullanan, marka sahibi dolumcular, ambalaj üreticileri, ambalaj geri dönüşümcüleri, büyük ölçekli alış-veriş merkezleri ve zincir mağazalardır.

ÇEVKO Amaçları

Türkiye’deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.

ÇEVKO Etkinikleri

 • İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Balıkesir, Antalya, Manisa, Gaziantep ve Muğla gibi illerde belediyelerle işbirliği içinde evlerden ve işyerlerinden mavi geri dönüşüm (geri kazanım) poşetleriyle toplama ve iç/dış mekan geri kazanım kumbaralarıyla toplama yöntemiyle ambalajların geri kazandırılması uygulamaları yapıldı.
 • 2005 yılında, piyasaya sürdüğü toplam ambalaj miktarı yaklaşık 600 bin ton’a ulaşan 245 ekonomik işletmenin, geri kazanım yükümlülüğünü 2005 yılında yetkilendirilmiş kuruluş ÇEVKO’ya devretmesi sağlandı.
 • Malzeme tipine göre ÇEVKO’nun üstlendiği geri kazanım yükümlülüğü ve belgelendirdiği geri kazanım miktarları, yönetmeliğin gösterdiği hedeflerin üzerinde gerçekleştirilmiş, 190 bin ton’a ulaşan ambalaj geri kazandırılmıştır.
 • Öğrencilere yönelik eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Okullar, iç mekan ve bahçe için özel olarak tasarlanmış geri kazanım kumbaralarıyla donatıldı.
 • İstanbul Valiliği Çevre Eğitim Projesi (ÇEP) kapsamında, İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’da tüm ilköğretim okulları ve liselere yönelik Çepeçevre İstanbul – 1. Erguvan Çevre Ödülleri Yarışması düzenlenerek 1,5 milyon öğrenciye ulaşıldı.
 • Yerel yönetimler dışında üretici firmalarla lisans anlaşmaları yapılarak, ambalaj atıklarının geri kazanımı için Yeşil Nokta işaretinin ambalajlara yerleştirilmesi sağlandı.
 • 0800 261 64 10 numaralı ücretsiz aranabilen telefonla Çevre ve Orman Bakanlığı’na yapılacak bildirimlerin kapsamından, ambalajların işaretlenmesine ilişkin gelişmelere, değişen geri kazanım oranlarından depozito uygulamasındaki son duruma kadar ekonomik işletmeleri ilgilendiren temel konularda, mesai günleri 09:00-18:00 saatleri arasında bilgilendirme hizmeti verilmeye başlandı.
 • Web sitesinde Ekogenç sayfası açılarak, animasyon ve çeşitli yollarla eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.
 • İzmir’de devam eden “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması” projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 56 belediye ile ÇEVKO Vakfı arasında protokol imzalandı. Protokole lisanslı 10 firma destek verdi.
 • ÇEVKO Dönüşüm Dergisi adlı bir süreli yayın çıkarıldı.
 • Vakıf tarafından 1 ve 2. sınıflar, 3 – 5. sınıflara yönelik Çevre Eğitim Kitaplar’ı yayımlandı.

ÇEVKO Kalite ve Çevre Politikası

VİZYONUMUZ:

Kendimizi Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeye adıyoruz.

MİSYONUMUZ:

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de değerlendirilebilir atıklar konusunda sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için;

 •  Sanayinin görüşlerini tüm paydaşlara ileterek atık yönetimi ile ilgili çağdaş yasal altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 •  Yasal altyapı çerçevesinde kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının ülke geneline yayılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
 •  Sanayinin sorumluluğunu üstlenmek ve yerine getirmek.
 •  Atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarını dikkate alarak bilgi birikimini sağlamak, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkin tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, AR-GE çalışmalarına katılmak, ilgili paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermek.

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunarak, çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.
Geri kazanım bilincini yaygınlaştırmak için sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlere, lisanslı firmalara, tüketicilere ve çalışanlarına eğitimler verir ve bilgilendirme çalışmaları yapar.

İlgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara uyar.

Yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla, hedefler belirler, bu hedefleri gözden geçirir ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


(11) Yorum

  ali
  23 Aralık 2015 - 13:44

  küfür etmeyin atalayın dediği gibi küfür edeni şikayet ederim

  atalay
  23 Aralık 2015 - 13:41

  küfür edeni sikayet ederim

  sanana
  17 Aralık 2015 - 14:49

  lan zeynep gülşahin yazıyo orda biliyoz mal değiliz

  ilknur
  22 Mart 2014 - 12:54

  bu site çok güzel proje ödevime yardım etti 🙂 🙂

  ilknur
  22 Mart 2014 - 12:52

  bu site harika <3 <3

  kralll
  17 Nisan 2013 - 21:29

  teşekkürler

  ceyhun
  16 Nisan 2013 - 22:27

  Çevre ve Orman Bakanı Prof bir şey yok ki de bir Davutoğlu lazım ama ben bu günlerde bir şey yok

  han
  14 Nisan 2013 - 12:27

  nadonna jag

  elif şahin
  24 Mart 2013 - 21:01

  ayrıca çok ayrıntılı bilgi var ayrıca sor-cevapla özelliği de var

  elif şahlı
  24 Mart 2013 - 20:59

  ödevimde çok yardımcı oldu süper bir site

  zeynep gülşahin
  11 Mart 2013 - 17:18

  1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye’nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir