Çiçek

Bitkiler görevleri yada yapıları bakımından kolay inceleme amacıyla çeşitli bölümlere ayrılmıştır.  Bir çiçekte bitkinin bölümlerinden biri olduğu için ayrıldığı kısımları ve görevleri hakkında bazı bilgileri burada bulabilirsiniz. Çiçek bir bitkinin en göz alıcı kısmı olduğu için farklı görevler de üstlenmiştir.

Çiçeğin kısımları

çiçek, bitki, ağaç

1.Erkek Organ

Bir çiçekte çok sayıda erkek organ bulunabilir. İki bölümden oluşur. Bunlar sapçık ve başçıktır. Sapçık bölümü, başçık bölümünü çiçeğe bağlar. Başçık bölümü dört kesecikten oluşur. Bu keseciklere, polen (çiçek tozu) keseleri de denir. Polen çiçekteki erkek üreme hücreleridir. Polenler olgunlaşınca polen keseleri patlar ve olgunlaşmış polenler çevreye yayılır.

Sponsorlu Bağlantılar
  • Başçı: Çiçek tozlarının yani polenlerin bulunduğu kısımdır. Polenlerin içinde erkek üreme hücreleri (sperm) bulunur.
  • Sapçık: Başçığı ayakta tutar.

2.Dişi Organ

Çiçeğin en iç bölümünde bulunur. Kaba bir sürahiye benzer. Dişi organ, dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalıktan (ovaryum) oluşur. Dişicik tepesi nemli ve yapışkan durumdadır. Polenler dişicik tepesine yapışarak burada çimlenir. Dişicik tepesi ile ovaryum arasındaki bölüme ise dişicik borusu denir. Dişicik borusu çimlenen polenin ovaryuma ulaşmasını sağlar. Yumurtalık ise en alttaki şişkin bölümdür. Burada yumurta hücresi bulunur.

  • Tepecik: Polenlerin yapışması için yapışkan bir yapıdadır.
  • Dişicik Borusu: Tepecikten gelen polenleri yumurtalığa taşıyan bir kanaldır.
  • Yumurtalık (Ovaryum) : İçinde tohum taslağı bulunur. Bu yapının içinde dişi üreme hücresi olan yumurta bulunur.

3.Çanak Yaprak

 Yeşil renklidir. Bitki henüz tomurcuk haldeyken çiçeği korur.Çiçeğin en dış bölümündedir. Yapısı normal yaprağa benzer. Tomurcuğu dıştan örter. Bu yapraklar çiçeği korur.

4.Taç Yaprak

 Renkli yapısıyla böcekleri üzerine çeker.Çiçeğin dıştan ikinci bölümünü oluşturur. Değişik renklerde olabilir. Taç yaprakların renkleri ve çiçekten salgılanan bal özü böceklerin ilgisini çeker. Bu nedenle çiçeğe konan böcekler tozlaşmayı sağlar. Taç yaprakların renkli oluşu bu açıdan önemlidir.

5.Çiçek Tablası

Çiçek sapının ucundaki genişlemiş kısımdır. Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar çiçek tablasına yerleşmiştir.

6.Çiçek sapı

 Çiçeği bitkiye bağlar.Pedisel olarak da adlandırılan bu kısım, çiçeği taşır. Saplı çiçeklere ‘pedisellat çiçek’, sapsız çiçeklere de ‘sessil çiçek’ adı verilir.