Sizden gelen soru:

Cumhuriyetin ilanıyla insanlar hangi hakları kazanmıştır?

Cevap:

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte insanlar bir çok hak ve hürriyeti de kazanmıştır.Bu hak ve hürriyetler arasında sağlık hakkı, eğitim alma hakkı, seçme ve seçilme hakları gibi çok önemli haklarda bulunur.Dünkü yazımızda sizlere Cumhuriyet ile kazandığımız hak ve özgürlükler olmasaydı nasıl olurdu ayrıca aktarmıştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte insanların  kazandığı hakları sıralayalım;

Yaşama hakkı (En temel haktır. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz.)

Kişi dokunulmazlığı hakkı (Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir.)

Sağlık hakkı (Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir.)

Eğitim hakkı (Herkes eğitim – öğretim hakkına sahiptir.)

Sponsorlu Bağlantılar

Dilekçe hakkı (Herkes şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahiptir.)

Özel yaşamın gizliliği ( Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.)

Konut dokunulmazlığı (Hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez.)

Seçme ve seçilme hakkı (Herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partiler üye olabilir.) Ülkemizde yukarıda belirtilen temel haklar anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Devlet bazı özel durumlarda bu haklardan bazılarında kısıtlamaya gidebilir.