Sizden gelen soru:

Cumhuriyetin ilanıyla bir çok hak ve özgürlüklere kavuştuk.Bu hak ve özgürlüklere sahip olmasaydık hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu?

Cevap:

Cumhuriyetin ilanıyla kazandığımız hak ve özgürlükler hayatımızda olmamış olsaydı Cumhuriyet rejiminden bahsetmek mümkün olmazdı.Kazanmış olduğumuz hak ve özgürlükler Cumhuriyet tarafından bizlere sunulmuştur.Eğer bu hak ve özgürlükler olmasaydı Cumhuriyet olmazdı, Cumhuriyet de olmasaydı bu hak ve özgürlükleri kazanamazdık.

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık hakkı, eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi bir çok hak ve özgürlükleri Cumhuriyet ile birlikte elde ettik.Bu hak ve özgürlüklere sahip olmamış olsaydık eğer daha kötü koşullarda bir hayat sürecektik.Hiç bir şey bizim seçimimize kalmayacaktı ve zoraki bir hayatı yaşayacaktık.Eğitimsiz bir toplum olacaktık, sağlık koşulları yetersiz olacaktı ve sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaktık, bizi yönetecek kişileri seçemeyecektik veya kendimiz seçilme hakkımızı kullanamayacaktık.Bunlar sadece bir kaç örnektir.Bunun gibi hak ve özgürlüklerimiz kısıtlı olacaktı ve özgür olmayacaktık.