Depremzedelere Yardım

Depremlerin oluşumu sonrası insanlara yardım eden bazı kuruluşlar vardır. Bunların en önemli olanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Depremler yer kabuğunda meydana gelen değişimler sonucu oluşan doğal afetler sınıfına girer. Bu amaçla deprem öncesi ve deprem sonrası can ve mal kayıplarını en aza indirmek için alınması gereken bazı önlemler bulunmakta. Bu önlemleri hayata geçirebilmek için de bazı kuruluşlar görev yapmaktadır.

Doğal afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem gibi.Bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.

Türkiye Deprem Vakfının Amaçları

  • Topraklarının %96’sı deprem afetine maruz bulunan ülkemizin, depremler sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek.
  • Deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini ve toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Vatandaş kitlelerini deprem afetine karşı koruyucu önlemler hususunda sürekli eğiterek bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını temin etmek,
  • İlgili mevzuat dahilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarının kurulması, işletilmesi, kurslar açılması, seminerler, sempozyumlar, konferanslar v.b. düzenlemek, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara, teknik, mali ve sosyal yardımlarda bulunmak ve burslar vermek,
  • Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermektir.

Depremde Yardım Eden Kuruluşlar

AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği

Sponsorlu Bağlantılar

AKA ağırlıkla mimar ve inşaat mühendislerinin oluşturduğu, yapı kimyası ve fiziği konusunda tecrübesini, kurtarma deneyimlerinin yanı sıra bilgilerini paylaşmayı, alınması …

ARDİM Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi

Temel görevlerimizden biri olan haberciliğin dışında, bir iletişim kuruluşu olmanın getirdiği tüm avantajlardan yararlanarak bulup, buluşturacağımız…

AKUT

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir…

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Türkiye’de sivil savunmanın tarihçesi, kurumun görevleri, sivil savunma koleji, sivil savunma birlikleri, organizasyon yapısı ve deprem hakkında bilgiler.

Ağ 17 Yardım Gönüllüleri Derneği

Deprem sonrası bireysel çabalarla toplanan grubun kurmuş olduğu dernek ve kapsamlı web sitesi.

Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul Yardım Grubu

Deprem yardımlarıyla ilgilenen grubun projeler, organizasyon yapısı dışında bir de bağış bölümü var.

Ortadoğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarına ve doğal afetlere anında müdahale ederek…