Dünyadaki Yardım Kuruluşları Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sizden gelen soru:

[box type=”success” ] Dünyadaki yardım kuruluşları? [/box]

Cevap:

Dünyadaki Örgütler

Dünya genelinde yani uluslararası anlamda faaliyet gösteren bir çok kuruluş vardır. Bu kuruluşların bir kısmı devletler tarafından kurulmuştur, diğer bir kısmı da sivil toplum örgütleri tarafından kurulmuştur. Bu uluslararası kuruluşlar iki tiptir.Bunlar;

 • Uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, ASEANbunlara örnek olarak gösterilebilir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır.

birlik, beraberlik

Uluslararası Kuruluşlar Listesi

 • Afrika Kalkınma Bankası
 • AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu)
 • Avrasya Ekonomik Topluluğu
 • Avrupa Birliği (European Union, EU)
 • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
 • Avrupa Konseyi – Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
 • Avrupa Konseyi Genel Kongresi – CLRAE
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi – AİHM – 46 Avrupa ülkesi
 • Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi – CEMR
 • Avrupa Coğrafya Kurumu – EGEA – network ile ilgili özel kuruluş.
 • Avrupa Yayın Birliği – EBU – Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
 • Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü – Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
 • Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı – CEPT –ETSI oldu.
 • Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü – ETSI
 • ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) – Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
 • Afrika Birliği
 • Arap Birliği
 • Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
 • Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü
 • Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği – APEC
 • Amerika Devletleri Birliği – OAS
 • Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi – SICOFAA
 • Amerika Devletleri Konseyi
 • Asya Kalkınma Bankası –
 • Asya İnsan Hakları Merkezi – Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
 • Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı – CICA
 • Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
 • Arktic Konseyi – Kuzey Kutbu ülkeleri
 • Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
 • And Ülkeleri Grubu
 • And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu – Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
 • Avustralya Grubu – OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
 • ASEM – Asya & Avrupa Kıtası Buluşmaları.
 • ASEF – Asya & Avrupa Kıtası Kuruluşu.
 • Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu – EBLUL Avrupa Konseyi’nin desteklediği özel kuruluş.
 • Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi – ECMI Avrupa Birliği’nin desteklediği özel kuruluş.
 • Avrupa Sivil Havacılık Konferansı – ECAC
 • Avrupa Üniversite Enstitüsü
 • Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
 • Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
 • Avrupa Patent Ofisi – EPO
 • Avrupa Patent Enstitüsü – EPI
 • Avrasya Patent Teşkilatı – EAPO
 • Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi – NMI
 • Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
 • Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
 • Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
 • Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
 • Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
 • Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
 • Benelux
 • Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
 • Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
 • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
 • Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)
 • Commenwealth Realm – İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
 • Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
 • CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
 • Camphill Hareketi – İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
 • CROWCASS – Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
 • CERLALC – Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
 • Comecon – dağıldı. Eski komünist ülkeler
 • CAFTA
 • CIPEC – Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.
 • Çin-Türkiye Ticaret Odası – ÇTTO
 • Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması – CTBT
 • Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü – özel girişim.
 • D-8 (Developing 8)
 • Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
 • Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
 • Dünya Bankası (World Bank)
 • Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
 • Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
 • Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
 • Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
 • Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)
 • [[Dersim Kalkınma ve Geliştirme Birliği, (DKGB)
 • Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
 • Envision EMI, LLC
 • ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
 • EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
 • Europa Nostra
 • Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)
 • Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
 • Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi – [Balkanlar] – resmi girişim.
 • Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
 • Güney Afrika Gümrük Birliği – SACC –
 • Güney Amerika Milletleri Topluluğu – CSN
 • G8 – Gelişmiş Sekizler
 • G20 – Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
 • G20 developing nations – Gelişen 20 ülke ekonomisi
 • Grup 15’ler – Asya, Güney Amerika ve Afrika’nın gelişen 15 ülkesi
 • G77 – Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
 • Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı – SAARC – Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
 • Genç Liderlik Kongresi – CYLC – Özel girişim.
 • G-3 – Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
 • G4 bloc – Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
 • G4 nations – Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
 • Güney Pasifik Forumu – PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu – PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması – PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu – SOPAC – deprem,tsunami ile ilgili devletler arası.
 • GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları – yeni dünya sağlık oluşumu
 • GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
 • Güney Asya Ortak Çevre Programı – SACEP – Hint kıtası ülkeleri arasında.
 • GBIF – Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı – özel kuruluş.
 • GCDT – Global Ürün Farklılığı Misyonu – özel kuruluş.
 • Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu – özel kuruluş.
 • Hint Okyanusu Komisyonu – Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
 • Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü – IOR-ARC
 • Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi – Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.
 • Interpol
 • ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
 • IACERHRG – Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
 • IGAD – Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu
 • İngiliz Topluluğu (Commonwealth of Nations)
 • İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)
 • Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
 • Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
 • Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
 • Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
 • Kızılay (Red Crescent)
 • Kızılhaç (Red Cross)
 • Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
 • Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
 • Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
 • Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
 • Latin Birliği (Latin Union)
 • MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
 • Melanezya Öncü Grubu – Pasifik ülkeleri arasında
 • Millenium Challenge Corporation – toprak ile ilgili uluslararası dernek.
 • Nordic Konseyi (Nordic Council)
 • NAFTA
 •  
 • Orta Asya İşbirliği Teşkilatı – CACO – ECO oldu.
 • OECD
 • OPEC
 • Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu – CABEI
 • Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı – CACM
 • Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi – CEI
 • Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu – CEMAC
 • Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu – CPLP
 • Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi – CROP – Pasifik ülkeleri arasında
 • Pasifik Adaları Forumu
 • Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
 • Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
 • Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması – PACER
 • Pasifik Topluluğu Sekretaryası – SPC
 • Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu – CCNR – Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
 • Rio Grubu- Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
 • Rus-Belarus Birliği – Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi,ekonomik işbirliği.
 • Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
 • Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması
 • Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)
 • Türk Konseyi
 • Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
 • Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
 • Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy)
 • Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
 • Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
 • Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
 • Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu – (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
 • Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
 • Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
 • Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
 • Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
 • Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)
 • ÜNİCEF
 • Visegrád Grubu – Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
 • WEF – Dünya Ekonomik Forumu – işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
 • WHO – Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
 • WFUNA – The World Federation of United Nations Associations
 • WIPO – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü – özel kuruluş.
 • WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
 • World Federation of Right to Die Societies – özel kuruluş.
 • World Camp – Üniversiteler arasında.
 • Wassenaar Anlaşması – Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar
 • Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu – Kuzey Amerika ülkeleri
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir