En Çok Yaşayan İnsan Kimdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Uzun Yaşam

Uzun yaşama konusu insanlığın var oluşundan beri cevabı merak edilen bir sorudur. Bilidiği gibi her canlının hayatı bir şekilde son bulur. Ama yinede bugün yapılan birçok araştırma sonunda elde edilen sonuç beslenmeye gösterilen dikkat uzun yaşamada önemli rol oynayabiliyor. Çünkü insanın hastalıklara karşı daha dayanıklı bir bünyeye sahip  olması bu şekilde mümkün olabilmekte.Gerçi burada asıl konu en uzun süre yaşam süren insanla ilgili olduğu için fazla ayrıntıya girmayeceğiz ama yinede bilinmesi gerek diye yazdım.

256 Yıl Yaşadı

Öldüğünde 256 yaşındaydı. Time dergisine haber oldu. Uzun yaşamının sırrı ise Köpek – güvercin – kablumbağa üçlüsünde yatıyor.

‘Li Ching-Yuen 1677´de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Hayatının çoğunu dağlarıne eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.

Uzun Yaşamın Sırrı

1748 senesinde 71 yaşındayken Çin ordusuna dövüş öğretmeni ve taktik danışmanı olarak katılmak üzere Kai Hsien´e taşındı. 1927’de kendisi komutan Yang Sen tarafından davet edildi. Komutan yaşına rağmen onun gençliğinden, gücünden ve yiğitliğinden oldukça etkilenmişti.”

Eve döndükten bir yıl sonra öldü. Bazıları onun doğal nedenler yüzünden öldüğünü söylese de bazıları arkadaşları ölmeden önce ‘bu dünyada yapmam gereken herşeyi yaptım. Artık eve gidiyorum´ dediğini iddia ediyor.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda Usta Li´nin cevabı her zaman şunlardı:

  • Temiz bir kalbin olsun
  • Bir kaplumbağa gibi otur
  • Bir güvercin kadar hayat dolu yürü
  • Bir köpek gibi uyu.

 Hz. Nuh Peygamber’in (as) Yaşamı

Bismillahirrahmanirrahim

“Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk “(Ankebut 14-15)

Dünyada bölgelere, iklimlere ve hayat şartlarına göre ortalama yaş sı­nırı farklıdır Ancak günümüze kadar insan yaşı üzerinde yapılan araştır­malarla nadiren bir kişinin 140-150 yaş yaşadığı görülebilmiştir Fiziksel ve zihinsel değişiklikler; atar damarların büklüm büklüm olması, organizma­nın kendine benzer bir canlıyı meydana getirme vasfını kaybetmesi yaşlı­lığın başlıca belirtileridir ve bu kaçınılmaz bir değişmedir

Ancak yaşlılığı doğuran tesirler, yaşlanan kişinin eğitimine, tedavisi­ne, inancına ve bakımına bağlı olarak da çok farklıdır O bakımdan kimi ça­buk yaşlanıp çökmekte, kimi geç yaşlanıp uzun yıllar güoünü koruyabil­mektedir Ama çok uzun ömürlü dediğimiz kimseler bazı istisnalarla an­cak 90-100 yıl yaşayabilmektedir ki bunlar binde bir oranında tezahür et­mektedir

O halde Nuh Peygamber’in (AS) çok yaşamasının sırrı ne olabilir? Bu soruyu birkaç madde halinde cevaplamamız uygun olur:

a) Nuh (AS) son derece sabırlı ve rahat bir kişiliğe sahipti Asırların mücadelesi bu büyük peygamberin sabrını pek taşıramamıştır

b) Ulü’l-azm sayılan beş peygamberden biri olmak hasebiyle Allah’a sonsuz güveni vardı ve Allah’ın hükmünün değişmeyeceğini, plân ve prog­ramının şaşmayacağını çok iyi biliyor ve karşısına çıkan üzücü olayları ta­bii karşılayıp hizmetini aksatmıyordu

c) O çağda yeryüzünde insan pek az bulunuyordu Üstelik aşırı bir sapıklık ve azgınlık hüküm sürüyordu Nüfusun artması için çok yaşamaya gerek vardı Nitekim tufan belli bölgedeki insanları boğup küfrün ve tuğ­yanın cezası gerçekleşince, diğer bölge ve kıtalarda pek az insan yaşıyor­du Dünya nüfusunun önemli bir kısmı Mezopotamya ve o kesime yakın yerde yaşıyordu Gemiye alınanlar ise, boğulup yok edilenlere nisbetle yüzde bir oranında bile değildi Bu nedenle hayatta kalanları eğitip yetiştir­mek, üremelerini sağlamak için çok tecrübeli bir lidere ihtiyaç vardı; o da ancak Nuh (AS) olabilirdi

d) Bir diğer husus da şudur: Bizim bilmediğimiz ve henüz sırrını çöze­mediğimiz bir tecelli söz konusudur Her şeyin üstünde hükümran olan Cenâb-ı Hak, Nuh Peygamber’i dokuz asırdan fazla yaşatmayı murad edin­ce, maddî ve manevî sebepleri harekete geçirmiş ve böylece maddî ve ma­nevî gıdaların ilâhî program gereği düzenli şekilde Nuh’a (AS) yönelme­si, onun yıpranıp yaşlanmasını, çöküp takatten kesilmesini önlemiştir

Sponsorlu Bağlantılar

Bütün bunlar bizim yorumlarımızdır Allah daha iyisini ve daha doğru­sunu bitir

e) Bu arada, büyük bir hayat ve enerji kaynağı olan Melek Cebrail’in aralıksız Nuh Peygamber’e (AS) hayat iksirini sunmasını da düşünmek yerinde olur

f) Her görüş, yorum ve düşüncenin üstünde ilâhî irâdenin bu yolda sebepleri kolaylaştırıp kudretini izhar etmesiyle Nuh (AS)ın çok yaşadığı­nı söylemek ise, en kestirme ve en doğru olanıdır

g) Nuh aleyhisselamın uzun yaşadığını Kuran’dan öğreniyoruz Kuranda ilk peygamberlerin ömrüyle ilgili bilgiler yoktur Ancak başka Peygamberlerin de uzun yaşamış olma ihtimali vardır Nitekim güvenilirliği tartışılır olmakla beraber, Kitab-ı Mukaddese göre Hz Adem, 930 yaşında(Tekvin, Bab 5/5), Hz Şit, 912 yaşında vefat etmiştir(Tekvin Bab5/8), Hz İdris (Hanuk) 365 yaşında gözlerden kaybolmuş/Allah onu katına almıştır(Tekvin, Bab5/24) Hz Nuh, 950 yaşında öldü(tekvin 9/29).

Bu bilgilere göre, daha sonraki insanların öncekilere göre daha az ömürlü oldukları görülmektedir Mesela, Hz İbrahim, 175 yaşında, Hz İsmail 137 yaşında(Bab, 25/7, 17)öldü

Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir