Sizden gelen soru:

Eş anlamlı cümlelere 4.sınıf düzeyinde örnek?

Cevap:

Eş Anlamlı Cümleler

Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Aynı varlık yada kavramı açıklayan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Örneğin yıl ve sene, cılız ve zayıf, baş ve kafa gibi. Eş anlamlı cümle ise aynı düşünceyi farklı cümlelerle anlatmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Şimdi eş anlamlı cümlelere bir kaç örnek verelim;

Bu yıl kazandığımızın çoğunu kışın yedik.
Bu kış sene boyunca kazandıklarımızın çoğunu yedik.

Bu cümledeki “yıl” kelimesi eş anlamlı bir kelimedir ve “sene” kelimesi de kullanılabilirdi.

Yapılan hatayı affetmek büyüklüktür.
Büyüklük bağışlamayı bilmektir.

Bu cümledeki “affetmek” kelimesi eş anlamlı bir kelimedir ve “bağışlamak” kelimesi de kullanılabilirdi.

Yaptığımız çağrıya bütün dostlarımız cevap verdi.
Bu davete herkesin katılmasına çok sevindim.

Bu cümledeki “çağrı” kelimesi eş anlamlı bir kelimedir ve “davet” kelimesi de kullanılabilirdi.

Güreşlere katılamayacak kadar zayıf birisin.
Arkasından çok cılız bir sesle konuşabildi.

Bu cümlelerdeki “zayıf” ve “cılız” kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir.

Bu yolculukta bize kılavuzluk edecek biri lazım.
Öyle bir rehberin olsun ki, seni sonuca ulaştırsın. 

Sponsorlu Bağlantılar

Bu cümlelerde “kılavuz” ve “rehber” kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir.

Ayrıca bkz: 10 tane eş anlamlı cümle

sözlük kelime

Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler

Aşağıda  eş anlamlı kelimeleri kullanarak sizlerde cümleler oluşturabilirsiniz.

ayakkabı :pabuç
bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş
baş :kafa
bayağı :adi
beyaz :ak
bonkör :cömert
cennet :aden
cevap :yanıt
cılız :zayıf
cimri :pinti
cümle :tümce
çabuk :acele
çağrı :davet
çamur :balçık
ev : konut,
imtihan : sınav,
mektep : okul,
hürriyet : özgürlük,
bellek : hafıza,
cevap : yanıt,
kılavuz : rehber,
amaç : gaye-hedef-maksat,
kaybetmek: yitirmek
fakir :yoksul
fayda :yarar
fena :kötü
fikir :düşünce ya da ide
gemi :vapur
gezmek :dolaşmak
gökyüzü :sema
gözlem :rasat
güç :kuvvet
hadise : olay
hareket :kinetik
hasım :düşman
hasret :özlem
hatıra :anı
hediye :armağan
hekim :doktor
güçlü : kuvvetli
değerli : kıymetli
öykü : hikâye
duygu : his
yıl : sene